VESTI IZ SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
(kliknite na sliku da je vidite uvećanu u novom prozoru)

17.9.2017 - Od Sledeće godine pošteno!

Foto galerija klikom na sliku

Kod Jevreja u dijaspori je već davno uspostavljen običaj da se na kraju proslave Nove godine sve završi sloganom: Dogodine u Jerusalimu. Ove godine skupština Saveza mogla je da se završi i sloganom: Od Sledeće godine pošteno! (transparentno). Odgovorni za predlaganje upravljanjem prihodima koje dobijamo iz budžeta Republike Srbije za 2017. (Robert Sabadoš i Ruben Dajč) dali su obećanje da će od sledeće godine sve biti transparentnije. Ostalo je nejasno kako će u naredna tri meseca pripremiti budžet za 2018. kada im nije bilo dovoljno 18 meseci za pripremu aktuelnog. Kao što se moglo i očekivati, predlozi i zahtevi koje je Jevrejska opština Zemun uputila delegatima Skupštine Saveza nije dalo nikakve rezultate. Svi predlozi i zahtevi su odbijeni. Nije pomoglo ni to što su naši delegati ukazivali da se u mnogim slučajevima krši statut Saveza. Odgovor predsedavajućeg skupštine Danila Medića bio je da oni mogu da se ponašaju kako hoće i da ih Statut ne obavezuje! Skuština Saveza može da izglasa odluke kakve hoće bez obzira šta piše u Statutu*. Ovim je stavljena tačka na budućnost Saveza kakvog smo poznavali svih ovih godina.
Najinteresantnije je bila diskusija posvećena usvajanju budžeta Saveza za 2017. Delegat JO Beograd Nela Papić je između ostalog uputila primedbu da se u budžetu Saveza ne iskazuje iznos od 950.000 evra koji „Savez i jevrejska opština“ dobijaju iz budžeta Republike Srbije već samo manji deo od 427.000 evra. Gde je nestalo 523.000 evra Ruben Dajč zadužen za pripremu budžeta nije znao da objasni. Pečat diskusiji o usvajanju budžeta Saveza za 2017. dali su delegati JO Beograd koji su više pričali koliko im para treba za 2018. nego što su se bavili aktuelnom raspodelom. U trenutku kada je delegat JO Zemuna tražio da pročita primedbe na predlog budžeta predsedavajući je na brzinu stavio predlog budžeta na glasanje, koji je naravno usvojen sa većinom glasova, osim tri glasa JO Zemun protiv.
Nama ostaje da se nadamo da će naš zahtev koji je trenutno na razmatranju kod Vlade Republike Srbije, bez obzira kakva se odluka ili preporuka uputi Jevrejskoj opštini Zemun, bar donekle smiriti tenzije između nas i ostatka Saveza.

*Na molbu Danila Medića prenosimo integralnu izjavu koju je kao predsedavajući Skupštine dao povodom izbora zamenika i tri člana Izvršnog odbora Saveza iz redova Jevrejske opštine Beograd.
Nadovezujući se na objašnjenje, koje dao advokat Robert Sabadoš povodom spornog izbora, a koje glasi: Redovna Skupština može da donese odluku i aklamacijom da se Gaon izabere za zamenika predsednika. Na pitanje predsednika Jevrejske opštine Zemun po kom članu Statuta je to predviđeno, advokat Sabadoš je odgovorio: To nije vaš problem!!!
Isto pitanje je bilo upućeno i Danilu Mediću, predsedavajućem Skupštine. On je dao sledeće tumačenje: Skupština je ta koja izglasava Statut. Skupština može da donese odluku za koju smatra da je u interesu Saveza. Ako Skupština donese takvu odluku bez obzira na Statut ima pravo na to jer je to Skupština, najviše telo.

2.8.2017 - O CIRKULARNOM DOPISU SAVEZA

Glasačka mašina Ace Singera 2006.

U pokušaju da opravda svoju prljavu kampanju koju vodi protiv Jevrejske opštine Zemun, nelegalno izabrani predsednik Saveza Robert Sabadoš, pribegao je nečuvenom postupku kojim je zloupotrebio privatnost svih članova Jevrejske opštine Zemun.
Naime, Robert Sabadoš je na adresu svih članova JOZ uputio cirkularno pismo u kome iznosi niz poluistina i notornih laži, sve u nameri da zavadi složnu jevrejsku zajednicu iz Zemuna. Svestan da njegovo delovanje protiv Jevrejske opštine Zemun može naići na javnu osudu, pribegava receptu koji je i sam osudio 2006. godine kada je tadašnji predsednik Saveza Aca Singer takođe pokušao da iz rada Saveza isključi njenog predsednika Nenada Fogela, odnosno Jevrejsku opštinu Zemun.
Posle 11 godina Robert Sabadoš pokreće istu inicijativu, ovog puta za „trajno isključenje iz rada svih organa Saveza“ legalno izabranog predsednika Jevrejske opštine Zemun. Tu svoju nameru je i sproveo u delo tako što je u predlogu svoje odluke obmanuo ceo Izvršni odbor Saveza navodeći tri razloga zbog kojih je potrebno isključiti predsednika Fogela.
Prvi razlog koji je naveo je da je Nenad Fogel već 10.12.2006. isključen iz rada Saveza te da takva odluka i dalje važi. Istina je ipak drugačija. Bilo je pokušaja da se na pomenutoj sednici donese takva odluka, ali je ona prekinuta i nastavljena 13.12.2006. i taj predlog je u ponovljenom glasanju odbijen uz obrazloženje da je suprotan važećem Statutu Saveza. Tumačenje Statuta Saveza je tada dao Robert Sabadoš koji je i sam glasao protiv takvog predloga. O razlozima zbog kojih se grupa okupljena oko tadašnjeg predsednika Saveza Ace Singera odlučila da sprovede u delo odluku o uklanjanju legalno izabranog predsednika Jevrejske opštine Zemun možete se informisati u izveštaju koji je bio postavljan na našem sajtu. Prilog je na molbu Bar Haima tadašnjeg direktora JOINTa za Srbiju uklonjen zbog toga što se pominje rabin u negativnom kontekstu a to nije zgodno jer ga JOINT plaća. Za uzvrat smo dobili uveravanja da će urednik Biltena prestati da blati predsednika JO Zemun putem zvaničnog glasila Saveza.

Drugi razlog koji navodi Robert Sabadoš je notorna laž. On tvrdi da je predsednik JO Zemun uputio pismo Agenciji za restituciju u kome se traži intervencija države Srbije vezano za odluke Saveza. Kao prvo dopis o kome govori Robert Sabadoš nije upućen od strane Nenada Fogela već svih članova IO i predsednika svih komisija Jevrejske opštine Zemun. Istine radi naš dopis je dr Nenad Altman predao predsedavajućem jedne od sesija na Konferenciji, Jovanu Krstiću iz Jevrejske opštine Beograd, koji ga nije ni stavio na diskusiju. Sličan dopis je upućen i članovima IO Saveza uz dodatak u kome se komentariše aktuelna raspodela sredstava koja dobijamo iz budžeta Republike Srbije. Predmetni dopis upućen Konferenciji.

Organizatori Konferencije:
Agencija za Restituciju Republike Srbije
NBI istraživački centar za društvene nauke i umetnosti
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
U saradnji sa:
Centrom za istoriju Podunavlja
Jevrejskom opštinom Beograd
Svetskom jevrejskom organizacijom za restituciju
Konferencijom za jevrejska materijalna potraživanja od Nemačke
Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Treći razlog koji Robert Sabadoš navodi je da je Nenad Fogel „tražio direktnu intervenciju Ministarstva finansija i arbitriranje u unutrašnjim pitanjima Saveza jevrejskih opština Srbije po pitanju raspolaganja i raspodele finansijskih sredstava koja Savez dobija iz budžeta Republike Srbije“. Notorna laž. Nenad Fogel je sa Aleksandrom Nećakom, uz ovlašćenje Izvršnog odbora JO Zemun, obavio konsultaciju sa načelnicom nadležnog sektora u Ministarstvu finansija. Pismo sa detaljnim pojašnjenjima i razgovoru koji je obavljen u Ministarstvu finansija je prosleđen svim članovima IO Saveza. U prilogu možete videti tekst pisma

Ove tri poluistine i notorne laži bile su dovoljne da se svi članovi IO Saveza slože da je Nenad Fogel „naneo nenadoknadivu štetu ugledu Saveza“ te da se zbog toga „trajno“ isključuje iz njegovog rada.

Ruka ruku mije, alfa i omega Saveza 2017.
Ruben Dajč i Robert Sabadoš
u Zemunu 2009.
Šticung majstor
Ruben Dajč
u Zemunu 2009.

U cirkularnom pismu Robert Sabadoš tvrdi da JO Zemun, odnosno Nenad Fogel, neće da otvori račun na koji bi se dostavljala sredstva dobijena iz budžeta R. Srbije. Notorna laž. Jevrejska opština Zemun je mejlom u martu mesecu tekuće godine dostavila Savezu broj budžetskog računa na koji mogu da prebacuju sredstva koja nam pripadaju po internoj raspodeli.
U nastavku pisma Robert Sabadoš tvrdi da Savez nema problem sa Jevrejskom opštinom Zemun već sa Nenadom Fogelom. Robert Sabadoš a i svi članovi IO Saveza su upoznati sa činjenicom da Nenad Fogel nije preduzeo ni jedan korak bez saglasnosti i odluke Izvršnog odbora JO Zemun te je jasno da Robert Sabadoš ima problem sa Jevrejskom opštinom Zemun i njenim legitimnim zahtevima.
U nastavku pamfleta Robert Sabadoš tvrdi da predsednik Nenad Fogel odbija da dostavi podatke o utrošenim sredstvima koja su uplaćena Jevrejskoj opštini Zemun za prva tri meseca. Notorna laž. Sekretar naše opštine je prva koja je postavila na „nebo“ sve račune i narativne izveštaje o utrošku dobijenih 315.000,00 rsd za prva tri meseca. Problem je nastao kada je samovoljnom odlukom Roberta Sabadoša obustavljena dalja isplata. Trenutno Savez kasni sa uplatama za april, maj, jun i jul 2017. kao i za troškove advokata koji radi na prikupljanju podataka o imovini nestalih/ugaslih porodica iz Zemuna.
O legitimnim zahtevima Jevrejske opštine Zemun da joj se dostave podaci o poslovanju Saveza i da joj se sredstva uplaćuju na BUDŽETSKI  RAČUN koji poseduje Zemun IO Saveza nije hteo da razmatra. Ovde možete pročitati koje smo to zahteve u pet navrata slali predsedniku Saveza a na koje nismo dobili odgovore. Umesto odgovora predsednik je svojim zalaganjem i obmanjivanjem članova IO Saveza de fakto isključio iz rada celu Jevrejsku opštinu Zemun. Sve što je stavljeno na teret Nenadu Fogelu on je radio na osnovu odluka Izvršnog odbora i Skupštine Jevrejske opštine Zemun. U jeku kampanje koju je predsednik Saveza vodio protiv Jevrejske opštine Zemun, održana je i redovna izborna skupština JO Zemun na kojoj je Nenad Fogel ponovo izabran za predsednika i usvojen IZVEŠTAJ O RADU JO ZEMUN ZA 2016. kao i njegov PLAN RADA JO ZEMUN ZA PERIOD 2017-20121. Ovde možete pročitati Izveštaj o radu u 2016. i Plan rada koji je usvojen na skupštini JO Zemun.
Ono što je Skupština usvojila Izvršni odbor JO Zemun sprovodi u delo. Nenad Fogel je samo prvi među jednakim članovima Izvšnog odbora JO Zemun.
Na kraju svog pamfleta Robert Sabadoš tvrdi da bi zbog naših legitimnih zahteva cela zajednica mogla biti uskraćena za sredstva koja pripadaju „Savezu i jevrejskoj opštini“ po Zakonu o otklanjanju posledica Holokausta. Mi smo uvereni da se to nikada neće desiti. Ono što će se desiti je državna kontrola rada i utroška sredstava kojima Savez upravlja po navedemon Zakonu.

O tome ko „čini nenadoknadivu štetu Savezu i svim jevrejskim opštinama u javnosti“ možete se informisati na našem sajtu u rubrikama: http://joz.rs/komentari/komentar.html#top
http://joz.rs/drugionama.html i u rubrici IZDVAJAMO u članku naslovljenom PRVI I DRUGI DEO IZBORNE FARSE U SAVEZU JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE.

MISLITE O OVOME

Reagovanje Aleksandra Nećaka na dobijanje cirkularnog pisma iz Saveza.

Natrag na vrh stranice