JEVREJSKI KALENDAR

Jevrejski kalendar je kombinacija lunarnog i solarnog računanja vremena. Da bi zadovoljili potrebe izračunavanja praznika, posle dugih vremena izračunavanja po svedocima (da su videli mladi mesec, da su kiše prestale a ječam sazreo itd.), sredinom četvrtog veka je Hilel II izradio dosta tačan kalendar, koji je tadanji sanhedrin prihvatio. Od tada, jevrejski kalendar ima 12 meseci sa 353, 354 ili 355 dana u običnim godinama, a 383, 384 ili 385 dana u prestupnim godinama. Meseci imaju 30 ili 29 dana. Svake treće, šeste, osme, jedanaeste, četrnaeste, sedamnaeste i devetnaeste godine se dodaje po jedan puni mesec od 30 dana. Pre vavilonskog ropstva nisu postojala stalna imena meseca, ili nam nisu poznata, sem nekoliko naziva u Tanahu (aviv-proleće za kasniji nisn, i dr.), ali se i nazivaju rednim brojevima. u toku vavilonskog ropstva prihvaćena su vavilonska imena za mesece:

Br.
meseca

Jevrejski
Kalendar

Br.
dana
Gregorijanski
ekvivalent

Tema meseca
(Vavilonski i Biblijski)

1

Nisan

30

Mart-April Spas, čuda

2

Ijar

20

April-Maj Samospoznaja, samonapredovanje

3

Sivan

30

Maj-Juni Davanje Tore

4

Tamuz

29

Juni-Juli Greh zlatnog teleta, čuvanje očiju

5

Av

30

Juli-Avgust Av Komforter

6

Elul

29

Avgust-Septembar Žaljenje

7

Tišri

30

Septembar-Oktobar Mesec jakih ili mesec starog

8

Hešvan

29/30

Oktobar-Novembar Potop (Nojev)

9

Kislev

29/30

Novembar-Decembar (Tihost) San

10

Tevet

29

Decembar-Januar Uzvišena milost

11

Ševat

30

Januar-Februar Drvo života

12

Adar

29/30

Februar-Mart Dobra sreća

Adar II

29

Mart-April

U prestupnim godinama prvi adar ima 30 dana a veadar 29. Meseci se počinju brojati od nisana, ovim redom koji je gore naveden, a godina se broji od tišrija. Dani se i danas nazivaju rednim brojevima:

Srpski nazivi

Jevrejski nazivi

Jevrejsko značenje

Nedelja Jom Rišon Prvi dan
Ponedeljak Jom Šejni Drugi dan
Utorak Jom Šli´ši Treći dan
Sreda Jom Revi´i Četvtri dan
Četvrtak Jom Hamiši Peti dan
Petak Jom Šiši (Erev Šabat) Šesti dan (uoči subote)
Subota Šabat (Jom ševii) Odmor (Sedmi dan)

Usmeno predanje kazuje da jevrejska godina počinje od 3760. godine pre nove ere, od postanka sveta. Tako na primer 2005. godine, do Roš hašana, prvog tišrija, u našem kalendaru je 5765. godina.

E.Verber: UVOD U JEVREJSKU VERU

Upoznajte se sa jevrejskim kalendarom - Hebcal Interactive Jewish Calendar
http://www.hebcal.com/hebcal