ČLANSTVO

Broj članova Jevrejske opštine u Zemunu od osnivanja opštine pokazuje velike oscilacije, koje su bile uslovljene istorijskim okolnostima.

Početkom XIX veka, Zemunska opština je imala 221 člana. Broj članstva se nije mogao širiti zbog zabrane o naseljavanju Jevreja u graničnom području.

Pošto su ukinuta ograničenja u pogledu naseljavanja, brojno stanje članstva se uvišestručilo. Prema popisu iz 1912. godine bilo je učlanjeno oko 1200 Jevreja.

Raspad Austrougarske i osnivanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca posle I svetskog rata, doveli su do velikog iseljavanja Jevreja iz Zemuna. Tako se broj članova sveo na oko 600. Taj broj se održao do početka II svetskog rata 1941. godine.

Holokaust je odneo živote 539 članova Zemunske Jevrejske opštine.

Godine 1945. u Zemunu su se delimično vratili preživeli Jevreji. Pored njih došlo je i više Jevreja iz drugih krajeva, tako da je te godine popisano 115 članova Opštine.

Sadašnje brojno stanje je sledeće: 140 članova u Zemunu i 19 članova koji žive u inostranstvu. Treba napomenuti da je do 1990. rad Jevrejske opštine zamirao, što je imalo za posledicu da se izvestan broj zemunskih Jevreja učlanio u Beogradsku opštinu.