KONTAKT

Pored osnovne namene ove prezentacije, koja ima za cilj da vas upozna sa aktivnostima naše zajednice, želja nam je i da vam ponudimo mogućnost da budete aktivni učesnici u kreiranju sadržaja naših stranica. Tema ima bezbroj, a jedini uslov da se vaši prilozi nađu na sajtu, jeste jevrejska tematika. Želja nam je da okupimo što više spoljnih saradnika koji imaju šta da saopšte široj javnosti, bilo da je to iz oblasti književnosti, verske delatnosti, kulturnih aktivnosti, humanitarnog delovanja, socijalnog rada, borbe protiv antisemitizma i ksenofobije, kao i svih drugih oblasti za koje ste zainteresovani da o njima pišete. Mi ćemo se truditi da vaše priloge objavljujemo bez uredničkih intervencija.
Vaše predloge i priloge možete da pošaljete na E-Mail adresu: jozemun@sbb.rs
Svi prilozi, i dobronamerni i oni drugi, su dobrodošli, bilo da se objave, bilo da završe u "košu"!
Sva prava na objavljene tekstove i fotografije zadržavaju autori i Jevrejska opština Zemun. Tekstovi i fotografije ne smeju bez pisanog odobrenja Jevrejske opštine Zemun da se prenose, bilo u pisanim medijima ili na drugim sajtovima. Cena za objavljivanje tekstova je 10.000,00 dinara po jednom tekstu, bez obzira na dužinu samog teksta. Cena za pojedinačne fotografije je 150 (sto pedeset) EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate.

Predsednik JO Zemun, Nenad Fogel

Glavni i odgovorni urednik WEB sajta: Nenad Fogel
Sekretar uredništva i administracije: Ria Beherano
WEB master: Jugoslav Rakita, e-mail artrakita@yahoo.com
Dopisnici: Milan Fogel (Izrael)
Poštanska adresa: Dubrovačka 21, 11080 ZEMUN
Telefon/Fax: (+381 11) 2195-626
E-mail: jozemun@sbb.rs