KONTAKT
Pored osnovne namene ove prezentacije, koja ima za cilj da vas upozna sa aktivnostima naše zajednice, želja nam je i da vam ponudimo mogućnost da budete aktivni učesnici u kreiranju sadržaja naših stranica.Tema ima bezbroj, a jedini uslov da se vaši prilozi nađu na sajtu, jeste jevrejska tematika. Želja nam je da okupimo što više spoljnih saradnika koji imaju šta da saopšte široj javnosti, bilo da je to iz oblasti književnosti, verske delatnosti, kulturnih aktivnosti, humanitarnog delovanja, socijalnog rada, borbe protiv antisemitizma i ksenofobije, kao i svih drugih oblasti za koje ste zainteresovani da o njima pišete. Mi ćemo se truditi da vaše priloge objavljujemo bez uredničkih intervencija.
Vaše predloge i priloge možete da pošaljate na E-Mail adresu: jozemun@EUnet.rs
Svi prilozi, i dobronamerni i oni drugi, su dobrodošli, ali se ne honorarišu, bilo da se objave, bilo da zavrse u "košu"!
Predsednik JO Zemun, Nenad Fogel
Glavni i odgovorni urednik WEB sajta: Nenad Fogel
Sekretar uredništva i administracije: Ria Beherano
WEB master: artrakita@yahoo.com
Dopisnici: Milan Fogel (Izrael)
Poštanska adresa: Dubrovačka 21, 11080 ZEMUN
Telefon/Fax: (+381 11) 2195-626
E-mail: jozemun@sbb.rs
(Stara adresa, uskoro se ukida: jozemun@eunet.rs )