JEVREJSKI SAJTOVI

Šabat

Najveći praznik jevrejske vere je Šabat – subota. Ni u jednom narodu, ni u jednoj veri, pre nastanka ovog velikog blagdana, nije nauka mogla da ustanovi nešto slično među običajima svetkovanja. Šabat doslovno znači odustajanje od svakog telesnog rada, ljudske delatnosti. U kasnije nastalom predanju nabrajaju se 39 poslova koji su zabranjeni da se izvršavaju na Šabat, i time je praktično onemogućen svaki delatan rad tokom tog svetog dana. Na taj, sedmi, dan u sedmici i sam Stvoritelj se odmorio od svog šestodnevnog rada na stvaranju sveta. U I knjigi Mojsijevoj (Berešit 2,1-3) stoji zapisano:

Dovrši se nebo i zemlja i sva vojska njihova. I završi Bog sedmoga dana delo svoje koje načini, te se odmori sedmoga dana od svega dela svoga koje načini i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga jer se u taj dan odmori od svega dela stvaranja.

Šabat traje, kao uostalom dan u jevrejskom računanju vremena uopšte, od predvečerja šestog dana – petka – pa do pojave zvezda na nebu u subotu u veče. Dvadeset i četiri časa slavljenja se završavaju posebnim obredom na mocae šabat – izlazak subote, kada se razdvaja svetinja od svetovnog, profanog.

E. Verber: UVOD U JEVREJSKU VERU

Sve o šabatu na stranici: http://www.shabbat.com/

Najpopularniji jevrejski sajtovi sa prostora EX-YU

Makabijada
Jevrejska opština Beograd
Jevrejska opština Subotica
Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine

Jevrejski istorijski muzej, Beograd
Jevrejsko nasleđe
"Jevrejske teme" po izboru Arona Albaharija

Međunarodni: Jevrejsko nasleđe :: World Jewish Relief :: Simon Vizental Centar :: Baza podataka o zajednicama
Koristan link
Ambasade Izraela u Beogradu http://belgrade.mfa.gov.il
Koristan link
Posetite stranicu koja sadrži neverovatni broj sajtova sa jevrejskom tematikom:
http://www.jewishlink.net/
(The link To Every Jewish Link and Link And Link…)
Koristan link
Sajt Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu - Centar za jevrejsku umetnost. http://www.hum.huji.ac.il.
Dosta zanimljivosti i poseban blok o zemljama bivše Jugoslavije.