ARHIVA

U rubrici manifestacije pokušaćemo da putem fotografija dočaramo atmosferu koja je vladala na našim verskim proslavama, kulturnim manifestacijama i neobaveznim druženjima u proteklih nekoliko godina.

Pokušali smo da tematski postavimo fotografije radi lakše pretrage i boljeg uvida u taj arhivski materijal. Nadamo se da će se oni koje se prepoznaju uživati a oni koji nisu bili sa nama da će poželeti da se nađu u našem društvu.

VERSKI PRAZNICI

Purim Pesah Tubišvat Roš Hašana Hanuka

KULTURNE MANIFESTACIJE

Izložbe Predavanja Promocije

DOBROTVORNE AKCIJE

Humanitarne akcije Pomoć članstvu

IZ AKTIVNOSTI RADNIH TELA JOZa

Skupština JOZa Skupština Saveza Sednice Sastanci

DRUŽENJA I POSETE

Ambasada Izraela Gradska opština Zemun JDC Jevrejska opština Zemun

KOMEMORACIJE

Jevrejsko groblje u Zemunu Jasenovac Jom Hašoa