KOMENTARI Podeli PodeliPodeli
Reagovanja na protekle događaje objavićemo ovde

10.9.2023 - Odložen sastanak u Savezu

Sastanak koji je trebalo da se održi u nedelju 10. septembra 2023. odložen je zbog prisustva predsednika Jevrejske opštine Zemun.
Najavljen kao sastanak Izvršnog odbora Saveza trebalo je da razmatra nekoliko važnih pitanja u funkcionisanju administracije, odnosno nemogućnost raspolaganja sa finansijskim sredstvima koja dobijaju jevrejske opštine iz budžeta Republike Srbije po Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika (Zakon).
Postavlja se opravdano pitanje kako i zašto sastanak saziva osoba koja nije upisana u Registru crkava i verskih zajednica kao predsednik Saveza (Aleksandar Albahari). Ovakve sastanke bi morao da zakazuje upisani predsednik Saveza Robert Sabadoš, koji je uzgred budi rečeno i prisustvovao sastanku, ali kao predsednik Jevrejske opštine Subotica. Što je još zanimljivije on nije upisan kao takav u pomenutom Registru u Ministarstvu pravde. Ne ulazeći ovom prilikom u sve te nelegalne situacije, tema je zaista bila vredna pažnje pa je Jevrejska opština Zemun poslala svog upisanog predsednika, Nenada Fogela, da tom i takvom sastanku prisustvuje.
Osoba koja je vodila sastanak, A. Albahari, pozivajući se na protivstatutarnu odluku Skupštine Saveza iz 2017, o „trajnoj suspenziji Nenada Fogel iz rada svih organa Saveza“, tražio je da on napusti sednicu. Nenad Fogel je obavestio prisutne da on nije došao da učestvuje u radu te sednice, već samo da se informiše o razlozima zbog kojih je račun Saveza u blokadi i da o tome izvesti rukovodstvo JO Zemuna. Kao odgovor A. Albahari je zapretio Nenadu Fogelu da će pozvati policiju ako ne bude izašao sa sastanka, što su prisutni ćutke odobravali. Reagujući na te pretnje, zvanje policije, Nenad Fogel je javno podržao takav predlog, pošto je i JO Zemun obavestila policijsku stanicu Stari Grad da se učesnici sastanka spremaju da onemoguće njenog legalnog zastupnika da prisustvuje sastanku.
Posle pauze od desetak minuta, sazivač sednice je obavestio prisutne da se sednica prekida, odnosno odlaže, jer ne žele da njoj prisustvuje predsednik Jevrejske opštine Zemun. O datumu nove sednice biće prisutni obavešteni u ponedeljak.
O ovakvom ponašanju, pre svega upisanih predsednika jevrejskih opština  Srbije, posebno ćemo obavestiti i premijerku Republike Srbije Anu Brnabić, kojoj smo u obraćanju 7. septembra ove godine najavili mogućnost sprečavanja Jevrejske opštine Zemun da se informiše o razlozima zbog koji je račun Saveza u blokadi.
Žalosno je da se zajednica „plaši“ da o razlozima blokade računa Saveza javno razgovara pred predsednikom Jevrejske opštine Zemun. Mora da su mnogo veći „ulozi“ u pitanju. Zapravo rekli bismo da mnogi imaju „putera na glavi“ i da se sa pravom plaše da se sazna cela istina kako se troše pare koje suštinski pripadaju našim stradalim sunarodnicima. Umesto da se sa dužnim pijetetom taj novac troši, mnogi su u njemu videli svoju ličnu egzistenciju. Tako imamo poplavu zaposlenih u jevrejskim opštinama, tipa sekretara koji nemaju šta da rade ni kome da „sekretarišu“ jer se uglavnom radi o minijaturnim jevrejskim opštinama. To se takođe odnosi i na način kako se troše sredstva koja su po Zakonu predviđena da se upotrebljavaju za sećanje na stradale Jevreje u Holokaustu. Suprotno slovu Zakona daju se ogromne pare na projekte koji služe samo za isisavanje para iz budžeta, tipa nekakvih jevrejskih kuvara, štampanih u kopirnici, za koje je isplaćeno oko 6000 evra!? Zanimljivo je da su se skoro svi učesnici sastanka uplašili istine i Jevrejske opštine Zemun koja u proteklih šest godina od kada Republika Srbija isplaćuje Savezu 950 hiljada evra, nije dobila ni jedan evro za projekte koje je realizovala, a bilo ih je dvadesetak. Nije na odmet podsetiti da su decembra 2017. godine sve opštine (izuzev Prištine) sebi dodelile enormne iznose za realizaciju projekata, a da su odbili da za četiri projekta Jevrejske opštine Zemun daju sredstva koja su tražena i obrazložena na način kako to predviđa Zakon. Ponašanje čelnika jevrejskih opština Srbije na današnjem sastanku možemo samo okarakterisati kao nastavak „zločinačkog udruživanja protiv Jevrejske opštine Zemun“.
Ostaje da vidimo da li će kancelarija Saveza na novi sastanak pozvati i JO Zemun.

Helsinški odbor: SPC podstiče antisemitizam

Helsinški odbor za ljudska prava upozorava da Srspska pravoslavna crkva ovogodišnjom litijom u Beogradu posvećenoj vladici Nikolaju Velimiroviću podstiče rastući antisemitizam u Srbiji.
Nikolaj Velimirović je bio izraziti antisemita i u svojim tekstovima i govorima, rasistički je govorio o Jevrejima. U svom delu “Kroz tamnički prozor” napisanom 1944. godine on je Jevreje optužio za sva zla zapadne civilizacije a tada je već bio dovršen genocid nad evropskim Jevrejima i ubijeno ih je šest miliona.
Podsećamo da je pre Drugog svetskog rata u Beogradu živelo oko 10 000 Jevreja da bi samo mali broj preživeo rat i genocid. Jevreji u Srbiji su uvek davali značajni doprinos razvoju zemlje i jedan od očeva moderne srpske države knez Miloš Obrenović bio je izrazito naklonjen jevrejskoj zajednici i neki od njenih članova bili su mu i lični prijatelji...
Ceo tekst u PDF formatu (24.5.2023)

17.3.2023 - Protesno pismo Instituta za istraživanje Jasenovca predsednici Evropskog parlamenta

Povodom odluke Parlamenta EU da bude sponzor događaja koji veliča nacističkog saradnika Alojzija Stepinca izvršni direktor Instituta za istraživanje Jasenovca (JRI) g. Bari Lituči uputio je ovo protestno pismo predsednici Evropskog parlamenta Roberti Metsoli.

Prevod pisma u PDF formatu :: Original na engleskom jeziku

KAKO SE OD DŽELATA PRAVE ŽRTVE

Revizionistička politika već godinama stavlja upitnik na sve one koji su krv prolivali protiv okupatora i domaćih pomagača. Naravno, to se odnosi na partizane, koje danas izjednačavaju sa komunistima. Da je iz Drugog svetskog rata izašla armija od 800 hiljada komunista, boraca koji su četiri godine davali sve od sebe za oslobođenje domovine, onda bi se ta borba zvala komunistička borba a ne partizanski pokret. Raspad Jugoslavije pratio je i buđenje poraženih snaga u svim bivšim republikama Jugoslavije. U Hrvatskoj su se pojavili brojni napisi o tome da je NDH bila vekovna težnja hrvatskog naroda. U Srbiji je SPO pod vođstvom partizanskog sina ubeđivao javnost da je četnički/ravnogorski pokret Draže Mihailovića jedini pravi pokret za oslobođenje Srbije. Takva propaganda dovela je do toga da je skupština Srbije izjednačila partizanski i četnički/ravnogorski pokret. Veličanje izdajnika, saradnika okupatora, dobila je svoje mesto u udžbenicima istorije, iz kojih naša deca danas uče da je za vreme Drugog svetskog rata bilo dva antifašistička pokreta. Svetska istoriografija odavno je dala svoj sud ko se borio protiv okupatora. Nema dileme da su to bili borci partizanskog pokreta pod vođstvom Tita. Ono što se u Hrvatskoj desilo, a to su preimenovanja ulica i trgova, davajući im imena ustaških zločinaca, na svu sreću se još uvek ne dešava kod nas. Ipak, brojne ulice nazvane po narodnim herojima dobile su nova imena, na svu sreću ne po ratnim zločincima kao u Hrvatskoj.
U poslednjih 30 godina započela je kampanja da se rehabilituju „nevine žrtve komunističkog terora posle oslobođenja“. Prvi način bio je rehabilitacija ratnih zločinaca pred sudovima u Republici Srbiji. Pored toga što su potomci želeli da se sa imena njihovih predaka skine epitet ratnih zločinaca ili narodnih neprijatelja, drugi motiv, možda i veći, bila je restitucija oduzete imovime licima koja su osuđena kao izdajnici i saradnici okupatora.
Jevrejska opština Zemun je 2016. održala međunarodnu konferenciju pod nazivom „Kako stići do pomirenja – razumevanja“. Zaključci konferencije bili su nedvosmisleni: Svaka nevina žrtva je za žaljenje. U zaključcima konferencije nisu spominjani osuđeni ratni zločinci, niti se o njima govorilo kao o „nevinim žrtvama“. Međutim, poslednja dešavanja vezana za odluku da se u Novom Sadu podigne spomenik „nevinim žrtvama“ bacaju senku na iskrenost njenih predlagača, ali i nestručnost onih koju su takvu odluku doneli. Tu naravno mislimo na odbornike skupštine Novog Sada. Naime, na spomeniku neće biti uklesana imena „nevinih žrtava“, ali će u dokumentaciji koja prati odluku zauvek postojati spisak lica na čiju se „nevinost“ aludira. Međutim, brojni aktivisti su utvrdili da se na tom spisku nalazi i nekih dvadesetak imena osuđenih ratnih zločinaca, posebno onih koji su učestvovali u najstrašnijem zločinu, Novosadskoj raciji. Koliko imamo saznanja, Jevrejska opština Novi Sad se protivi podizanju tog spomenika sve dok se sa tog spiska ne uklone osvedočeni ratni zločinci. Reagovanje SVM, posebno reakcija Balinta Pastora je za svaku osudu. On bez imalo razumevanja za osećanja potomaka ubijenih u Novosadskoj raciji, sve one koji se zalažu za uklanjanje spornih imena, označava kao „čist bezobrazluk“. Poziva se na komisiju koja je sastavila spisak „nevinih žrtava“, i ne propušta da ukaže da je nju formirala Demokratska stranka, kao da je DS vrhovnih sudija šta se dešavalo za vreme Drugog svetskog rata. Pravdajući inicijativu SVM nastavlja da su u toj komisiji bili akademici i naučnici iz Srbije i Mađarske, te da su ti spiskovi neupitni. Umesto toga bolje bi bilo da se založio da se ti spiskovi još jednom provere, te da ako ima osnova da su na njima i imena osuđenih ratnih zločinaca, oni izbace iz njihovog predloga za podizanje spomenika.
Ćutanje brojnih intelektualaca, za svaku je osudu. Danas se stvara klima da se više ne govori o zločinima koji su tokom Drugog svetskog rata počinjeni na teritoriji današnje Srbije. Zna se da su te zločine počinile nemačka, mađarska, italijanska, albanska i bugarska okupaciona vlast zajedno sa marionetskom vladom Srbije (tzv. Vlada narodnog spasa) i svojim pomagačima iz redova domaćeg stanovništva. Kako je u Zaključcima pomenute Konferencije zapisano jasno se navode da su zločini počinjeni „Posebno prema civilnom stanovništvu srpske, romske i jevrejske populacije koji su sistematski ubijani u koncentracionim logorima“. Insistiranjem da se podižu spomenici „nevinim žrtvama 1944 – 1945“, dakle žrtvama posle oslobođenja, jasan je signal šta se zaista želi. Nema sumnje da se pobednici žele predstaviti kao dželati nevinih pripadnika naroda, naroda koji su sve vreme rata nedvosmisleno podržavali svaki teror prema Srbima, Jevrejima i Romima. Zna se ko lica koja su oduzimala imovinu, pokretnu i nepokretnu, od ubijenih Jevreja. Neka Balint Pastor, ili neka zamoli Ištvana Pastora da kao predsednik Pokrajinske skupštine formira komisiju koja će utvrditi ko se useljavao u stanove i kuće ubijenih Jevreja u Novosadskoj raciji?
Mi znamo ko se useljavao u oduzete kuće i stanove Jevreja iz Zemuna oteranih u Jasenovac. Jevrejska imovina bila je uredno uknjižena na NDH i potom deljena njihovim pristalicama. Takođe znamo da je ta nova, komunistička vlast, svu oduzetu imovinu vratila jevrejskoj zajednici.
Postavlja se opravdano pitanje: Zašto poražene strane u Drugom svetskom ratu nikada nisu podnele predlog da se podigne spomenik svim nevinim žrtvama Drugog svetskog rata od 1941/45?

Nenad Fogel
Predsednik Jevrejske opštine Zemun i sin nosioca Partizanske spomenice 1941.

29.5.2022 - Odluka Skuštine JO Zemun po pitanju novih izbora u SJOS

Na Skupštini Jevrejske opštine Zemun (JOZ), održane 29. maja 2022. godine doneta je dole navedena odluka.
Donošenje ove odluke, odnosno stava Jevrejske opštine Zemun po pitanju novih izbora u SJOS, zatraženo je (usmeno) od predsednika Jevrejske opštine Beograd (JOB) Arona Fuksa, kako bi mogao da je iznese na Veće JOB (Izvršni odbor). Jevrejska opština Zemun je saglasna da JOB upozna sve zainteresovane opštine sa našim stavovima koji idu ka razrešavanju petogodišnjeg sunovrata cele jevrejske zajednice u Srbiji.
Da ne bude nikakve zabune, taj sunovrat se desio iz sasvim prozaičnih razloga, a to je bila namera Roberta Sabadoša da obezbedi potreban broj glasova za izbor predsednika Saveza. Dokaz za to kako bi mogao nesmetano, suprotno Statutu, da opstane na funkciji predsednik Saveza, je podnošenje tužbe protiv četiri jevrejske opštine: Beograda, Zemuna, Kikinde i Prištine, kao i zaustavljeno (suprotno Zakonu) isplaćivanje sredstava tuženim „neposlušnim“ opštinama. To nije bila nikakva kazna već su neisplaćena sredstva bila alat za sprečavanje delovanja opština i njihovo gašenje. 
U nastavku sledi odluka Skupštine JOZ pod kojim uslovima ćemo podržati izbor novog predsednika pre donošenja sudske odluke po tužbi Saveza protiv četiri jevrejske opštine:..
Ceo text odluke u PDF formatu.

Pismo A. Nećaka EJC u vezi zabrane ulaska u sinagogu

Obraćam vam se sa molbom da mi pomognete da shvatim razloge vašeg ne reagovanja, pasivnog držanja pa samim tim i prećutnog odobravanja antisemitskih incidenata koji su se dogodili oktobra meseca 2019. godine u i ispred kompleksa sinagoge u Beogradu i koji ni do danas nisu adekvatno rešeni.
Vaši relevantni odgovori koji su od vitalnog značaja za nas, značajan deo Jevrejske zajednice koja, suprotno Ustavu i zakonima Republike Srbije, nije predmet interesovanja i nije u vidokrugu Vlade Republike Srbije.
Vaši odgovori su takođe od vitalnog značaja za Jevrejsku zajednicu u celini, za njen opstanak, za njenu ulogu i razloge zbog kojih organizovana postoji u Srbiji, sa ponosom ističemo, više od 100 godina. Uveren sam da se odgovori na moja pitanja ne tiču i nisu samo od značaja za našu Jevrejske zajednicu, nego i društvo u celini...
Ceo tekst u ovom PDF dokumentu. (1.4.2022)

Rešenje: Omogućava se Aleksandru Nećaku da nesmetano ulazi u sinagogu

Posle više od godinu dana suđenja sa rabinom Isakom Asielom, koji je zabranio ulaz vernicima u sinagogu Sukat Šalom u Beogradu, bolje reći onom delu vernika koje je označio kao "zlo" u emisiji 360 stepeni na N1 televiziji, nadležni sud je doneo rešenje kojim se omogućava Aleksandru Nećaku da nesmetano ulazi u sinagogu radi vršenja svojih verskih potreba.
U obrazloženju privremenog rešenja sud je našao za potrebnim da opiše sve radnje koje je Isak Asiel preduzeo kako bi uz pomoć navijačke grupe zvane "Alkatraz" oduzeo sinagogu onima zbog kojih je i napravljena pre stotinu godina. Izuzimajući period Drugog svetskog rata, kada su je nacisti pretvorili u bordelj (javna kuća), nikada se nije desilo da jedan rabin zabranjuje vernicima da dolaze na božiju službu. To "pravo" uzeo je za sebe čovek koji nije dostojan da nosi zvanje rabina, ili bolje reči "učitelja". To je uradio, prvo suprotno sa verom koju propoveda, a drugo, suprotno sa pravima koje vernicima daje Ustav Republike Srbije, o čemu je u obrazloženju rešenja pisala i sudija. Nadamo se da će posle ove presude sve jevrejske organizacije iz sveta, posebno rabinske konferencije, osuditi ponašanje rabina Isaka Asiela ( a mogle bi i da pokrenu postupak oduzimanja zvanja rabina). Ujedno, ovo rešenje predstavlja jasan signal da je Republika Srbija pravna država i da se brine za sve svoje građane. Pored tužbe koju je podneo Aleksandar Nećak ostaje da se presudi u još 17 istovetnih tužbi, te da i svi oni kojima je zabranjen ulazak u sinagogu konačno mogu slobodno da je posećuju i ispovedaju veru u njoj.
Molimo sve koji primaju ovu poštu da podele ovo rešenje sa svojim prijateljima, da ga postave na svojim facebook nalozima, Twiteru, Instagramu i ostalim socijalnim medijima. Preuzeto sa mejl prepiske od 1.12.2021.
Prilog: Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Zašto ćuti Nacionalni savet Jevreja u Srbiji

Dok ulicama Beograda „marširaju“ sledbenici terorističke organizacije Hamasa, tzv. palestinska dijaspora u Srbiji, Nacionalni savet Jevreja u Srbiji, koga predstavlja Robert Sabadoš, mudro ćuti.
Čemu uopšte služi Nacionalni savet Jevreja u Srbiji? Bolje reći kome služi, palestinskim teroristima ili nama Jevrejima, koji već nekoliko dana strahujemo za građane Izraela i naravno za našu rodbinu koja živi u Izraelu. Danima se na TV stanicama oglašavaju Milan Fogel, Olga Izrael i počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić, dajući građanima Srbije stvarnu sliku onoga što se dešava u Izraelu. Sve to nije dovoljno da se o tim događajima oglasi i naš nacionalni savet. Umesto toga mi slušamo i čitamo raznorazne komentatore, zadojene mržnjom protiv Izraela, kojima nema ko da odgovori. Tako je u specijalnoj emisiji N1 Bosne i Hercegovine podužu tiradu protiv Izraela imao i Zlatko Dizdarević, čija ćerka, gle čuda, živi u Izraelu i udata je za Jevrejina. Opštoj histeriji protiv Izraela pridružio se i Presing koji vodi Amir Zukić na bosanskoj N1 u kome je gostovao Rešid Hafizović. Teško je u jednoj rečenici prepričati koliko je mržnje prema Jevrejima prosuo za samo desetak minuta, navodni intelektualac i teolog Hafizović uz klimanje glave voditelja Amira. N1 Srbija za to vreme daje prostor nekakvom predstavniku palestinske dijaspore koji jedino što ume je da negira terorističke postupke Hamasa. Kao što naši mediji izbegavaju da jasno kažu da je eskalacija nasilja započela nekontrolisanim raketiranju Izraela iz pojasa Gaze od strane terorističke organizacije Hamas, oni im „tepaju“ u stilu da su to „ palestinski militanti“. Tako i Radio slobodna Evropa lažno informiše svoje čitaoce i slušaoce da je „Izrael 12. maja izveo stotine vazdušnih napada na Gazu, a palestinski militanti odgovorili su sa više raketnih baraža na Tel Aviv i Beershebu.“ Prava istina je da su raketni napadi započeli od strane terorističke organizacije Hamasa na Jerusalim, Tel Aviv, Aškelon i brojna druga mesta duž graničnog pojasa sa Gazom i da je tek onda Izrael odgovorio napadima na njihove raketne rampe. Za to vreme palestinska dijaspora, kroz usta njihovog glasnogovornika Samija Hija, tvrdi da Hamas ne raspoređuje raketne rampe u gusto naseljenim delovima Gaze. Izraelske vojne snage, znajući za tu praksu Hamasa, telefonom su pozivale stanare zgrade u kojima Hamas ima „kancelarije“ upozoravajući ih da se sklone jer sledi napad na zgradu. Sami Hijo tvrdi da je to samo izraelska propaganda. Međutim Hamas se na akciju izraelske vojske zvanično pobunio tvrdeći da se time što upozoravaju njihovo stanovništvo mešaju u unutrašnje stvari palestinske uprave, a da pri tome uopšte (Hamas) ne mari šta će se sa njima dogoditi.
Na kraju, zvaničnici Republike Srbije bi mi morali jasno da se opredele; da li Srbija podržava terorističku organizaciju Hamas ili pravo Izraela na odbranu svog stanovništva od raketnih napada koji dolaze iz pojasa Gaze.

Nenad Fogel, predsednik Jevrejske opštine Zemun
Zemun 12.5.2021.

12.3.2021 - A. Nećak: "Ti će nas natitkaju u jarak"

Dragi predsedniče, Imajući u vidu da se JO Zemun, najstarija opština na ovim prostorima, uvek borila za očuvanje jevrejske zajednice i onoga što zajednica u suštini i jeste, kao i za njeno napredovanje (svakoga dana i u svakom pogledu), predlažem da relevantni organi i tela JO Zemun razmotre, i posle duboke analize postignu saglasnost i potom donesu jednoglasnu odluku da se prioritetno pokrene akcija za prikupljanje sredstava za kupovinu najkvalitetnijih prirodnih, oli ti bogom danih, kamenih ploča na kojima bi predsednik Saveza uklesao najnovije micve i predao ih rabinu. Ne mora da predaja bude na Sinaju, to je već viđeno, a i doba je korone, može u dvorištu sinagoge Sukat Šalom, Maršala Birjuzova 19, 11000 Beograd, Srbija...
Ceo tekst u ovom PDF dokumentu.

23.2.2021 - PRETNJE ROBERTA SABADOŠA
Piše Nenad Fogel, Predsednik Jevrejske opštine Zemun

Kako se gomilaju sudski procesi protiv rabina Isaka Asiela i Roberta Sabadoša, a imajući u vidu da je više nego osnovano da će u svim tim postupcima njih dvojica izgubiti i spor i integritet, zavladala je očigledna panika. Da li su i oni shvatili da su njihove izjave i postupci prepoznate kao antisemitizam, na osnovu radne definicije antisemitizma koju je usvojila IHRA ( svetske organizacije koja se bavi sećanjem na žrtve Holokausta, a čiji je punopravni član i Srbija)? Protiv Roberta Sabadoša podneta je krivična prijava zbog zloupotreba sa sredstvima koje jevrejske opštine Srbije dobijaju po Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika (u daljem tekstu Zakon). Prijava koju je podnela Jevrejska opština Zemun „krčka“ se već dve i po godine u Višem tužilaštvu odeljenju za korupciju. Da li je možda došlo vreme da se Robert Sabadoš sasluša u Tužilaštvu pa se zato plaši mogućih posledica, ne znam, ali ako nije očekujem da se tužilaštvo pozabavi našom krivičnom prijavom. Veliki je strah prisutan kod njih ako se presude donesu u skladu sa zakonima Republike Srbije (kad tad) i pokaže se da su ocene i prijave protiv ovog dvojca bile na mestu. Kako će se onda osećati članovi zajednice koji se danas od strane JO Beograda, u jeku pandemije, pozivaju da potpisuju u prostorijama Opštine nekakvu podršku rabinu?

Inkvizicija-foto Wikimedia Commons

Pismo koje je Robert Sabadoš poslao samo „svom“ članstvu odiše prejudiciranjem sudskih odluka, hvalospevima rabinu i neskrivenim pretnjama da će svi oni koji iznose istinu o njima biti ekskomunicirani iz zajednice. Da li vas sve to podseća na inkviziciju i proganjanje Jevreja iz Španije i Portugalije u 15 veku?
(Komentar "Rabin i mi" člana JO Beograd)
Robert Sabadoš, bez ikakvih ustezanja nastavlja tamo gde je inkvizicija stala i poziva sve njegove obožavaoce iz jevrejskih opština, koje naziva „sestrama i braćom“, da zbiju redove i ostvare pretnje koje je rabin izrekao u izjavi za N1, a koja doslovno glasi: „Suština tih optužbi je da sam ja povezan sa kriminalnim strukturama. Ukoliko je to tačno onda bi i Država trebalo da me procesuira, i jevrejska zajednica Srbije da me ekskomunicira, ukoliko pak to nije tako onda jevrejska zajednica Srbije treba iz svojih redova da ekskomunicira upravo ljude koji šire takve opasne optužbe“.
Da bi se sve to ostvarilo u jevrejskoj zajednici u Srbiji, koja je deklarisana kao „versko etnička“ zajednica, Sabadoš poziva na hitno formiranje verskog suda (BETH DIN). Time, advokat po profesiji, Robert Sabadoš šalje poruku Državi da je Savez iznad svih ustavom zagarantovanih prava Jevrejima kao slobodnim građanima, jer postavlja verski sud iznad svetovnih. Da pojasnim, članstvo u jevrejskim opštinama nije uslovljeno verskim opredeljenjem, ni tumačenjima ko se ima smatrati Jevrejinom po Halahi (verskim propisima). Sve jevrejske opštine su prihvatili stav Izraela da svako kome je bar jedna baba jevrejskog porekla može da se useli u Izrael kao osnov za članstvo u jevrejskim opštinama. Izrael je to odlučio na osnovu nacističkih zakona koji su korišćeni u ostvarivanju istrebljenja jevrejskog naroda tokom Drugog svetskog rata. U članstvo, bar Jevrejske opštine Zemun, pored toga primaju se i članovi porodica Pravednika među narodima, supružnici i deca koji nemaju jevrejsko poreklo, uz ogradu da oni ne mogu biti birani u rukovodstvo jevrejske opštine – Izvršni odbor i predsednik. Međutim, oni mogu da budu članovi svih komisija koje doprinose održavanju tradicije i vere jevrejskog naroda. Njihov doprinos u Jevrejskoj opštini Zemun je nemerljiv i mi smo im na svemu tome duboko zahvalni, uz dužno poštovanje njihovih verskih opredeljenja.
Nikada nećemo dozvoliti da nas kroz veru vodi jedan konvertit, kome je uzgred budi rečeno još 2005. godine zabranjen dolazak na komemoracije koje Jevrejska opština Zemun organizuje svake godine na dan kada je skoro cela zajednica oterana u stočnim vagonima u kompleks logora Jasenovac. Komemoracija se održava ispred spomenika koji smo sami podigli na našem groblju, a na tom spomeniku su uklesana imena naših stradalih članova. Naša mala zajednica izgubila je u Holokaustu skoro 90% svojih članova.
Rabin, koga Sabadoš hvali na „sva usta“, je te 2005. godine odbio da održi tradicionalnu molitvu za stradale Jevreje u Evropi, među kojima su i naši stradalnici iz Jasenovca. Odbijanje je opravdavao činjenicom da ispred spomenika nije bilo minjana, deset odraslih muškaraca čisto jevrejskog porekla, po majci (koji je uzgred budi rečeno i postojao). Uz to je, sramotno, prstom i imenom i prezimenom obeležavao sve one kojima su samo očevi bili Jevreji. Tako je prstom uperio i na mene, koji se ponosno deklarišem kao Jevrejin, a uz to se i ponosim svojim srpskim poreklom po majci. Na svu sreću na pomenutoj komemoraciji bila su dva rabina iz ultraortodoksne struje, Lubavići, koji su shvatili da je besmisleno tražiti minjan stojeći ispred 575. imena naših članova uklesanih na spomeniku, te su oni izgovorili kadiš za stradale. O tome svedoči i izveštaj iz dnevnih novina Blic, uz netačan citat da je pomen izgovorio rabin Isak Asiel.
U sramotnom pismu koje je uputio Robert Sabadoš prejudicira nevinost rabina, a Jevrejska opština Beograda podstaknuta njegovim pismom, pamfletom, poziva članstvo da potpisuju peticiju podrške čoveku koji je zajednicu podelio na „dobro i zlo“.
Zbog čega je zavladala panika u njihovim redovima, možda najbolje odslikava citat koji je na početku pamfleta ispisao Robert Sabadoš: „Bili smo uvereni da... Jevrejska zajednica u Srbiji uplovljava u mirnije vode, poznate ritmove rada i postupne obnove prekinutih veza sa državom i međunarodnim organizacijama“.
Da pojasnimo Robertu Sabadošu, neće biti uplovljavanja u „mirnije vode“ sve dok se sudski postupci i krivične prijave ne završe i raskrinkaju „poznati ritmovi rada“ udruženih interesnih grupa koje zdušno podržavaju sve nelegalne radnje u raspolaganju sa sredstvima iz budžeta Srbije (950 hiljada evra). Ta interesna grupa već godinama ne isplaćuje sredstva jevrejskim opštinama Zemun, Kikinda, Priština i Beograd. Sa Beogradom su nakon sudskog postavljenja za predsednika JOB Aleksandra Jinkera sklopili sporazum o poravnjanju međusobnih potraživanja, sa jednom veoma indikativnom opaskom da će se o parama koja je Savez mimo svih propisa davao grupi na čelu sa A. Jinkerom naknadno dogovoriti. Aleksandar Jinker je u dopisu svim članovima JO Beograda eksplicitno priznao da su bili finansirani da bi se srušilo legalno rukovodstvo Beograda na čelu sa Danilom Medićem. Takva aktivnost se navodi u definiciji o antisemitizmu, ukazujući da  svi oni koji rade protiv jevrejskih institucija se mogu smatrati antisemitima.
Ne treba ni trošiti reči o iznuđenom dogovoru Saveza sa Narodnom bankom Srbije da se sredstva koja su godinama držana, protivno svim propisima Države Srbije, u UBS banci u Švajcarskoj, legalno prebace u Srbiju. Taj dogovor je završen lažnim navodima da smo dobili dozvolu od NBS da otvorimo račun na koji bi mogli da primamo humanitarnu pomoć u visini od 500 hiljada evra. I gle čuda za samo par meseci dobili smo taj iznosi, koji je u stvari već i postojao na nelegalnom računu zbog koga je pretila opasnost da nas NBS kazni. Danas su sredstva prebačena, navodno, u Komercijalnu banku, a opet kažem navodno, sa njima se radi sve ono što su već radili sa sredstvima iz budžeta Srbije, kada su nezakonito plasirali 49 miliona dinara u tzv. kockarski fond (zvanično investicioni fond) kod Komercijalne banke iako je odluka Izvršnog odbora Saveza bila da se novci polože u fond kod Rajfajzen banke. Na insistiranje predsednika JO Beograda Danila Medića, Robert Sabadoš i ceo Izvršni odbor Saveza morao je pod hitno da ta sredstva vrati na budžetski račun Saveza. Inače Zakonom je dozvoljeno da se budžetska sredstva drže na računima poslovnih banaka ali ne i da se plasiraju u investicione fondove kako je to uradio Robert Sabadoš uz sadejstvo sa Izvršnim odborom Saveza.
Kao zaključak i veza sa naslovom, sve pretnje koje je u svom maniru napisao Robert Sabadoš pokazuje da je svestan i uplašen da će izgubiti sve sudske postupke koji se vode protiv rabina i njega, a na spisku tuženih ima i onih koji su se oglašavali na propagandom sajtu „Glas razuma“ čiji je urednik Aleksandar Gaon.

Da ne bude zabune kod Roberta Sabadoša i ostalih članova Izvršnog odbora Saveza, Jevrejska opština Zemun neće odustati od krivičnog gonjenja svih koji su se ogrešili o propise i zakone Republike Srbije, a posebno se nećemo ustručavati da tužimo sve one koji su nas u javnosti označavali kao zlo.

Na kraju, Isak Asiel, Robert Sabadoš i Sandra Papo Fišer će imati priliku, ali i zakonsku obavezu, da daju iskaz povodom tužbe i odgovora na tužbu JO Zemuna koju su pokrenuli protiv Nenada Fogela i Jevrejske opštine Zemun, na ročištu koje je zakazano za 12. april 2021. godine. Umesto što u svom pamfletu tvrdi da „zna da ništa nije tačno kako je izneto protiv njega (rabina. prim. autora) na ovoj konferenciji za štampu“, savetujemo ga da to dokaže na sudu a ne da obmanjuje članstvo.
Grad Beograd, odnosno njegov pravobranilac Ivan Lalović, oglasio se saopštenjem na zvaničnom sajtu Beograda, pokušavajući da opravda podnošenje zahteva Višem kasacionom sudu za preispitivanje rešenja Upravnog suda u Beogradu o potvrđivanju rešenja Agencije za restituciju, kojim je u zamenskoj restituciji Jevrejskoj opštini Zemun vraćena sinagoga. Takvo njegovo saopštenje, bez ikakve provere tačnosti, preneli su brojni mediji. Jevrejska opština Zemun tim povodom izdaje sledeće saopštenje.
Pravobranilac Ivan Lalović na kraju saopštenja, iako to nema nikakve veze sa postupkom vraćene sinagoge, navodi da „Jevrejska opština nije imala pritužbi na postupanje ovog organa, koji zastupa Grad Beograd u ogromnom broju postupaka što za predmet imaju kako vraćanje imovine verskim zajednicama, tako i otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta”. Za ostale „Jevrejske opštine“ ne znamo, ali Jevrejska opština Zemun se žalila na postupanje pravobranioca Ivana Lalovića u postupku njegove žalbe na vraćanje jednog poslovnog prostora u Zemunu, od ukupno dva rešenja koja smo dobili od Agencije za restituciju. Njegova žalba je i dalje predmet koji čeka na rešavanje u Upravnom sudu. Sada će biti skoro dve godine od početka spora. Sve to utiče na finansijsku sposobnost Jevrejske opštine Zemun da realizuje brojne aktivnosti vezane za naš kulturni i verski život. Ako jedan državni organ, kao što je Agencija za restituciju, savesno, kako to već čini, donese neko rešenje za vraćanje imovine, onda je dužnost svakog pravobranilaca da proceni sve činjenice, te da ne podnosi tužbe koje samo odugovlače proces vraćanja imovine Jevrejskoj opštini Zemun. Jasno je da to čine jer prihoduju od izdavanja tih nekretnina, a time nanose materijalnu štetu Jevrejskoj opštini, zbog činjenice da dok rešenje Agencije ne postane pravosnažno, mi ne možemo da naplaćujemo zakup korisnicima tih poslovnih prostora. Zato mi smatramo da to nije zaštita interesa Grada Beograda, već namerno odugovlačenje postupka radi sticanja imovinske koristi na štetu Jevrejske opštine Zemun, što indirektno ometa i opstruiše ostvarenja ciljeva zbog kojih je i donet Zakon o otklanjanu posledica Holokausta.
O ovome piše i portal Nova-S (17.1.2021.)

ALKATRAZ U SINAGOGI
Piše Daša Chikar

Srbija je dobila još jednu temu o kojoj ne bi trebalo da pričamo (ili čitamo) pred spavanje, jer mogu da nas ophrvu misli od kojih do zore nećemo zaspati. Reč je o sukobu u jevrejskoj zajednici Srbije.
E sad, o sukobu. To je isto kao kada vas lopov na ulici pokrade, a onda neko kaže da ste vi u sukobu sa lopovom, pa je onda razumljivo da je jači, ili veštiji, pobedio. U jevrejskoj zajednici nema nikakvih sukoba, reč je o pokušaju, a možda i uspehu, konvertovanog rabina, koji pokušava da prisvoji sinagogu, jevrejski verski objekat od državnog značaja.
Nenad ili ti Isak Asiel, konvertovani katolički hrišćanin, kršten po rođenju, davno je procenio da katoličku crkvu neće moći da privatizuje i gle čuda, u san mu je došao sveti duh i predložio da se posveti proučavanju judaizma, jevrejske vere stare preko pet hiljada godina.
„Uostalom“, razmišljao je budući rabin, „i Isus je bio Jevrejin, pa je postao hrišćanin, pa što ja hrišćanin ne bih postao Jevrejin i tako ispravio istorijsku nepravdu“. Tako je Nenad otišao sa stipendijom u Svetu zemlju i posle napornog učenja napravio gjur i dobio zvanje rabina.
Sad, tu ima jedna mala začkoljica, kao rabin konvertit nije mogao da vrši gjur, konvertovanje u jevrejsku veru, ali je mogao da vrši službu bogosluženja.
Uostalom, Bog je jedan a verski učitelj ne može da bude svako. Tako se rabin uselio u službeni stan u sinagogi, dobio dobru platu, koja u siromašnoj Srbiji može biti izjednačena sa papskim primanjima, i počeo da vrši bogosluženje.
Ali, ne može baš svako da se moli u sinagogi, čije ključeve drži rabin Asiel. On je odredio ko je vernik, a ko nevera, nije on džabe učio škole, a tu neki matorci, preživeli Holokausta, hteli bi da se mole u njegovoj sinagogi. Ma ne mogu da se mole ni oni sa jevrejskim korenima, rođeni posle Drugog svetskog rata, šta oni misle da su veći Jevreji od njega?!
Međutim, došli vernici da se mole i po svaku cenu hoće da uđu u sinagogu, neće, kao sav pristojan svet, da se mole na ulici, koju im je rabin prepustio umesto sinagoge.
Međutim, odjednom se iz čista mira pred sinagogom pojavilo tridesetak mladića, nekako su ličili na obične kriminalce, a i oni hoće u sinagogu.
Rabin Asiel izađe pred njih da vidi o čemu se radi. Nije se najbolje čulo o čemu razgovaraju, kasnije će se i to razjasniti, ali, pošto im je rabin otvorio vrata sinagoge, da samo oni uđu, možemo da pretpostavimo da su mladići hteli da promene veru i postanu Jevreji – da naprave gjur, kao što je to i rabin na vreme  učinio.
Verujem da ih je rabin podučio da u sinagogu ne mogu da uđu bez kipe, male kape, kojom Jevreji pokazuju poniznost pred Bogom. Međutim, neobrezani momci, stavili su kapuljače na glavu, bar to je ono što se videlo, pokrili oči, ubeđeni da su tako veći vernici od onih koji nose male kipe.  
Kasnije se saznalo da su to članovi Partizanove navijačke grupe Alkatraz. Ni sada mi nije mi jasno kako su se navijači vezali za naziv čuvenog zatvora, ali su se u sinagogi osećali kao kod kuće. Malo su lomili svete stvari, izlomili sve brave na vratima koja su bila zaključana, da ne bude baš kao u običnom zatvoru, stavili lanac na glavni ulaz u sinagogu i tada su mirno mogli da se posvete bogosluženju pod upravom rabina.
Ne baš mirno, jer su vernici koji nisu mogli da uđu u sinagogu pozvali u pomoć policiju. Policija, što je za svaku pohvalu, brzo je reagovala. Kordon policije, ne verujući teškom lancu na vratima sinagoge, bio je garancija da onih par matoraca neće ugroziti versku službu koju je vodio rabin. Rabin je sačuvao duše navijača Alkatraza, a policija je sačuvala navijače Alkatraza od pošasti koja je pretila od neodgovornih vernika sa kipom na glavi.
Moram da momcima Alkatraza odam počast, veoma su uporni, samo nisam siguran da li hoće da promene veru ili da sačuvaju svoja uverenja sa kojima su došli u sinagogu. Eno ih i danas su u sinagogi, pretpostavljam da vredno uče, čak za to i pare dobijaju, što je u suprotnosti sa verom, jer ne mogu da verujem da neko veruje zato što dobija pare, a sve to plaća država Srbija. Ne plaća baš za to, plaća za preživele Holokausta, ali kod koga je ključ od kase, valjda on zna šta radi.
U stvari, nisam siguran ni da li čuvar kase zna kome su pare namenjene, ali sam siguran da zna šta je najbolje za njega.
Priča se da su huligani Alkatraza veoma uspešni u praktičnoj primeni stečenih znanja. Jedino mi nije jasno ko je u sinagogi pao na verskom ispitu, ako ga je uopšte bilo, rabin ili huligani Alkatraza.
E sad, vas interesuje da li je sinagoga možda postala štek za drogu navijača Alkatraza, onda treba da se setimo gospodina Marksa, koji kaže da je vera opijum za narod, pa ne bi trebalo da nas čudi ako se i u verskom objektu nađe droga, koja se veoma dobro plasira na tržištu Srbije i šire u regionu.
Zbog svega toga se plašim da tužilaštvo ne pokrene krivični postupak protiv rabina Asiela pa da ostane nerešen slučaj pljačke kupusa sa pijace u mom kraju.

KOLIKO KOŠTA UGLED I ČAST ANTISEMITA?
Jevrejska opština Zemun i njen predsednik dobili su 2. i 11. decembra 2020. tužbu zbog povrede ugleda i časti  tri člana Izvršnog odbora Saveza: Isaka Asiela, Roberta Sabadoša i Sandre Papo Fišer i Saveza jevrejskih opština Srbije i Jevrejske opštine Sombor. Po tužbi njihov „ugled i čast“ vredi 2,5 miliona dinara, podeljeno na ravne časti.

Foto Wiki Commons: Moses with the Tablets of the Law,
Rembrandt

O „ugledu i časti“ Saveza i JO Sombora izlišno je govoriti. Cigle, crepovi i grede imaju sigurno više „ugleda i časti“ od onih koji su smislili tužbu u njihovo ime, bolje reči, u ime njihove zgrade. Stručno objašnjenje ćete pročitati u odgovoru na tužbu koju vam dajemo u prilogu.
Tužba koju je podneo Isak Asiel veoma je interesantna. Konstatacija Nenada Fogela da je rabin svojim delovanjem i javnim nastupima sebe označio kao izvor antisemitizma u Srbiji, kako je Asiel istakao u tužbi, posebno ga vređa zbog činjenice da su mu preci stradali u Holokaustu. Šira javnost u Srbiji, siguran sam, ubeđena je da je rabin Asiel jevrejskog porekla. Naravno, Nenad Asić, kao neko ko je promenio veru (mi ne znamo da li je prešao iz pravoslavlja u judaizam, ili iz katoličanstva u pravoslavlje pa tek onda u judaizam) ima potpuno pravo da se naziva Jevrejinom. To mu je pravo zagarantovano po verskim propisima judaizma. Jedino mu ti propisi ne mogu promeniti „krvnu sliku“ ili DNK. Sve ono što je u javnosti „Isak Jevrejin“ izgovarao o Jevrejima po Halahi (po verskim propisima za Jevreje se smatraju oni kojima su majke Jevejke) i ostalim Jevrejima, ne bi se postideli ni nacistički režimi Hitlera, NDH i svih njegovih pomagača, koji su organizovali i sproveli uništenje Jevreja, danas znano kao Holokaust. Za razliku od režima koji su i doveli do Holokausta, rabin Asiel je zajednicu u Srbiji podelio na „dobro i zlo“. Deo zajednice kojoj on pripada ima epitet „dobro“, a nas ostale je svrstao u „zlo“. Šta mislite da bi rabin uradio „zlim Jevejima“ da ima moć Hitlera?
Pozivajući se u tužbi da njegova bol „... ima veću težinu jer je tužilac prvog reda Vrhovni rabin Srbije“, još jedna je u nizu njegovih obmana javnosti u Srbiji. On je samo službenik Saveza jevrejskih opština Srbije sa skromnom brutom platom od oko 400.000,00 dinara (slovima četiri stotine hiljada dinara).
O njegovim istupima u javnosti, njegovom poreklu i ostalom, možete se informisati iz našeg odgovora na tužbu.
O tužbi koju su podneli Sabadoš i Papo Fišer ne vredi trošiti papir. Probajte sami iz priložene tužbe da shvatite šta ih boli. Ono što smo mi shvatili, nalazi se u odgovoru na njihovu tužbu.

Predsednik Jevrejske opštine Zemun
Nenad Fogel
Zemun, 07.01.2021. godine

RABIN ASIEL PRIZNAO DA JE DEO „ZLA“ U JEVREJSKOJ ZAJEDNICI
Intervju Isaka Asiela na N1 31.1.2020.

Foto: Medija Centar

Prilikom najave otvaranja „Putujuće izložbe o dobrim ljudima“ u Dečijem kulturnom centru u Beogradu, predsednik Jevrejske opštine Zemun, Nenad Fogel i Avram Izrael govorili su 28. januara za jutarnji program Novi dan TV N1.  Na pitanje reporterke Danice Jovanović „da li kod nas (U Srbiji) ima narastajućeg antisemitizma, između ostalog rasizma, ksenofobije“ Nenad Fogel je konstatovao da „narastajući antisemitizam u Srbiji ima svoje korene u jevrejskoj zajednici, koju vode Robert Sabadoš i rabin Isak Asiel.“ Pogledajte snimak sa You tube kanala.

U skladu sa poslovnom politikom televizija N1je dala priliku rabinu Isaku Asielu da se povodom te tvrdnje i sam oglasi. U direktnom uključenju rabin Isak Asiel je dao izjavu iz beogradske sinagoge Sukat Šalom, koju je sa grupom navijača Partizana okupirao oktobra 2019. Sud je doneo odluku da iz nje mora da izađe ali on i nadalje prkosi zakonima Srbije i već puna četiri meseca ne dozvoljava legalno izabranim predstavnicima Jevrejske opštine Beograda da uđu u posed. Sramotno je što ulaz u sinagogu brani turistima i građanima Beograda, ali je još gore što selektivno prima vernike iz Jevrejske opštine Beograda. Pošto se plaši da napusti sinagogu, zaklanjajući se iza verskih relikvija dao sledeću izjavu za N1:

Marija Šehić N1: Iskoristiću priliku što govorite za naš program da vas pitam za nešto što istovremeno široj javnosti u Srbiji nije baš najjasnije šta se dešava u jevrejskoj zajednici u ovom trenutku. Da li biste nam dali vaše viđenje, naime, pre dva dana baš za Novi dan predsednik Jevrejske opštine Zemun rekao da ste vi i pomenuo je ime Roberta Sabadoša izvor narastajućeg antisemitizma u Srbiji. Pri tome je citirao vas da je zajednica u Srbiji podeljena na dobro i zlo.

Isak Asiel: Da su Jevreji krivi za antisemitizam je osnovna teza koju zastupaju antisemiti i prosto mi je neshvatljivo da čovek koji ima jevrejsko poreklo može da izgovori tako osnovnu tezu koju zastupaju antisemiti.
Što se tiče dobra i zla na koje se poziva to je upravo bilo u jednoj vašoj emisiji (360 stepeni) i ja sam ustao protiv onoga što jeste bio početak zla u jevrejskoj zajednici. To je bilo upravo uklanjanje ljudi koji su govorili o malverzacijama i o zloupotrebi novčanih sredstava koja jevrejska zajednica dobija od države Srbije.
Očekujemo da se pojavi video na YouTube kanalu N1.

Uplašen od božije kazne, morao je da prizna da se njegova izjava o zlu odnosi na one koji su 25. juna 2017. na Izvršnom odboru Saveza jevrejskih opština „trajno suspendovali iz rada svih organa Saveza“ Nenada Fogela jer se usudio da ukaže na zloupotrebu sa novčanim sredstvima, malverzacijama i izbegavanjima da jevrejska zajednica poštuje sve odredbe Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Imajući u vidu da se rabin nikada povodom te odluke nije oglasio, može se pretpostaviti da se i on složio sa takvom odlukom. Skupština Saveza je nekih dva meseca kasnije, iako po statutu Saveza nema ingerencije da iz rada „trajno suspenduje“ predsednike jevrejskih opština, donela istovetnu odluku. Rabin je bio prisutan na toj skupštini i verovatno je i sam glasao za takvu odluku. Valjda ga je grizla savest pa je sa zakašnjenjem od godinu i po dana, morao da prizna da je „uklanjanje ljudi“ bio početak „zla u jevrejskoj zajednici“.
Nadalje, posle izbora Danila Medića za predsednika Jevrejske opštine Beograda, oktobra 2017. započela je hajka i na njega jer se usudio da ukaže na zloupotrebu sa budžetskim sredstvima koja jevrejska zajednica dobija od Srbije, posebno na nezakoniti plasman 49 miliona dinara namenskih sredstava doznačenih Savezu iz budžeta Republike Srbije po Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta bez zakonskih naslednika. Zbog ukazivanja na brojne nepravilnosti Robert Sabadoš i rabin Isak Asiel započeli su kampanju protiv Danila Medića, računajući da će uneti podele u do tada složnu beogradsku jevrejsku opštinu. Da bi to ostvario omogućio je pojedincima iz Jevrejske opštine Beograd da dobiju mesta u upravljačkim strukturama Saveza bez ikakvih osnova. Odužili su mu se tako što su ustali protv interesa članova Jevrejske opštine Beograda. Dovoljno je ukazati da su glasali da Savez, koji nema članstvo, otme preko 300 hiljada evra Jevrejskoj opštini Beograd koje oni prihoduju od vraćene imovine u postupku restitucije. Takođe su učestvovali u donošenju odluke da se obustave sve uplate iz sredstava koja država Srbija daje jevrejskim opštinama po već pomenutim Zakonom. Sredstva su istovremeno obustavljena i Jevrejskim opštinama Zemun, Kikinda i Priština, s tim što su Prištinu i zvanično isključili iz članstva Saveza, što je u direktnoj suprotnosti sa zvaničnom politikom Republike Srbije.
U svim tim zakulisnim radnjama aktivno je učestvovao, slobodno možemo da kažemo da je uz Roberta Sabadoša bio inspirator i organizator nezakonitog održavanja skupa u decembru 2018, koji su oni predstavili kao izbornu skupštinu Jevrejske opštine Beograd, kasnijeg upada, marta 2019, u prostorije Jevrejske opštine Beograd i upada u sinagogu oktobra iste godine. Za oba upada dobili su presude da moraju da napuste okupirane prostore, ali ih i nadalje drže i ismevaju zakone Republike Srbije. Na konferenciji za medije koju je 24. januara 2019. godine organizovao Savez Isak Asiel je doslovce izjavio: „Mi smo sproveli vanrednu skupštinu u Jevrejskoj opštini Beograd i predali smo Ministarstvu pravde da budemo upisani u registar crkava i verskih zajednica.“ Svima je savršeno jasno da Savez i on kao rabin nemaju nikakvih nadležnosti nad održavanjem izbornih ili redovnih skupština svojih osnivača.
Da bi opravdao svoje delovanje, u izjavi datoj za RTS 31. januara 2019. on je nesmotreno sam sebe optužio:
"Nisu ovde u pitanju neka deca koja se igraju u pesku, pa su se posvađala oko nekakve kule u pesku. Ovde su u pitanju krupne stvari – laž, kriminal i tu nema neutralnih".
 
Nije nam jasno zašto se baš u ovom trenutku Isak Asiel okrenuo protiv „svojih“, optužujući ih u najnovijoj izjavi za N1 da su „zlo“ u jevrejskoj zajednici. Verovatno se uplašio već ranije pomenute „božije kazne“.

O kršenju Statuta Saveza
Piše Aleksandar Nećak  Beograd, 18. novembar 2019.

Publikovanje i emitovanje velikog broja informacija i onih drugih koje to sigurno nisu, o događanjima u jevrejskoj zajednici u Srbiji, stvorilo je nejasnu sliku, rekao bih i zabunu, kod mnogih ljudi van zajednice, Pretpostavljam da to nije slučaj i sa članovima zajednice, bar ne bi trebalo i ne bi smelo da bude tako.
Mnogi, ne razlikujući, namerno ili iz neznanja, Savez jevrejskih opština Srbije od Jevrejske opštine Beograd, zamenili su uzroke i posledice i prikrili pravo stanje stvari. Da probam da pojasnim.

STATUT SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

Član 1.
Savez jevrejskih opština Srbije (u daljem tekstu: Savez) je verska i etnička organizacija koja je centralni organ jevrejskih opština Srbije udruženih u Savez.

To znači, nije Savez formirao Jevrejske opštine, nego su se Jevrejske opštine udružile i formirale savez. I dalje:

Član 2.
Savez predstavlja jevrejsku zajednicu Srbije u zemlji i inostranstvu.

Član 3.
Članice Saveza su jevrejske opštine: Beograd, Kikinda, Niš, Novi Sad, Pančevo, Priština (sa sedištem u Beogradu), Sombor, Subotica, Zemun i Zrenjanin.
Jevrejske opstine imaju svojstvo pravnog lica i udružene su u Savez u skladu sa odredbama Zakona o crkvama i verskim zajednicama i odredbama ovog Statuta.
Jevrejske opštine, u skladu sa odredbom člana 9. Zakona o crkvama i verskim zajednicama, upisuju se u nadležni javni registar.
Jevrejske opštine svoju osnovnu delatnost obavljaju na svom području, koje podrazumeva područje administrativne opštine za koju je jevrejska opština osnovana i administrativno područje ugaslih jevrejskih opština čiji su pravni sledbenici za vreme dok su udružene u Savez...

Prvo, događanja u JO Beograd se moraju posmatrati kao sukobi u jednoj opštini. Dok sukobi unutar Saveza su sukobi u Jevrejskoj zajednici Srbije.
Rešenjem sukoba u JO Beograd, neće se i ne mogu se rešiti sukobi unutar Saveza i unutar Jevrejske zajednice Srbije. To jednostavno nije u nadležnosti ni u mogućnosti JO Beograd. Ali rešenjem sukoba unutar Saveza rešiće se sukobi unutar Jevrejske zajednice Srbije. A verujem i unutar JO Beograd.
Mora se otvoreno reći da Savez inicira, organizuje, daje logističku podršku i sredstva za sukobe u JO Beograd. Podržava i učestvuje u vandalski upadima u prostorije JO Beograd, kao i okupaciju sinagoge uz fizičku pomoć desničarske navijačke grupe Alkatraz.
Sukob je nastao onog momenta kada je Izvršni odbor Saveza svesno i iz interesa prekršio Statut, a docnije i Zakon i pozitivne zakonske propise. To je bio razlog grupisanja četiri Jevrejske opštine, koje čini većina članova Jevrejske zajednice Srbije, radi ostvarenja svojih prava zagarantovanih Statutom i Zakonom.
U cilju održavanja nelegalnog stanja i svojih interesa IO Saveza donosi, jednu za drugom, odluke suprotne i Statutu i Zakonu i samovoljno donosi odluku o prestanku uplaćivanja sredstava, neophodnih za rad i opstanak četiri jevrejske opštine (Beograd, Zemun, Kikinda i Priština), sredstava kaja im po Zakonu pripadaju. Na taj način Savez pokušava da uguši rad i postojanje opština koje su od samog početka ukazivale na nedopustivo kršenje zakona i statuta, i koje nisu bile spremne da učestvuju u nezakonitim i nelegalnim aktivnostima Saveza. Ovakvim postupcima Savez pokušava da ih natera na „poslušnost“ i kršenje Zakona i Statuta.

Četiri opštine nisu bile spremne da prodaju veru za večeru. Šta bi trebalo, po Statutu, da radi Savez a ne radi:

Član 5.

Ciljevi delovanja Saveza su:
− očuvanje i razvoj jevrejskog verskog i nacionalnog identiteta i očuvanje istorijskog nasleđa jevrejske zajednice Srbije,

Savez gušenjem „neposlušnih“ opština sprečava izvršavanje gore navedene ciljeve u Članu 5. stav jedan.

− iniciranje i podržavanje aktivnosti u oblasti jevrejske kulture i obrazovanja, naročito u radu sa jevrejskom omladinom,

Odbijajući da uplati po Zakonu pripadajuća sredstva „neposlušnim“ opštinma, za projekte iz oblasti jevrejske kulture i obrazovanja, Savez radi suprotno ciljevima zbog kojih je i formiran. 

− suprotstavljanje asimilaciji jevrejske zajednice uz poštovanje verskih, nacionalnih i etničkih prava, tradicije i kulture drugih naroda,

Gušenjem „neposlušnih“ opština Savez ne sprečava njihovu tihu asimilaciju, već pospešava njihov potpuni nestanak.

− humanitarni rad u okviru i van zajednice, na principima jevrejske solidarnosti, preko humanitarnog fonda „Cedaka“,

Da li uopšte može da se govori o bilo kakvom humanizmu kada se sredstva namenjena tom segmentu rada otimaju i sprečava opstanak jevrejskih opština.  

− čuvanje sećanja na Holokaust,

Čak se i ovaj zavet u režiji Saveza zloupotrebljava u cilju rušenja legalno izabranog rukovodstva jedne od „neposlušnih“ opština, i koristi u nedolične svrhe.

− suprotstavljanje antisemitizmu, rasnoj netrpeljivosti i svakom obliku mržnje i diskriminacije i narušavanju ljudskih prava, samostalno i u saradnji sa drugim verskim, manjinskim, humanitarnim organizacijama i organizacijama za zaštitu ljudskih prava u zemlji u svetu,

Ovu odrednicu, koja čini okosnicu našeg delovanja Savez je zloupoztrebio tražeći zajednička rešenje sa političkim partijama desno pozicioniranim na političkom spektru, koje za svog idola imaju Dimitrija Mitu Ljotića, zakletog antisemitu.

− saradnja sa jevrejskim organizacijama,

Savezu je upućen dopis kojim je obavešten da njegov predsednik i rabin ne mogu da prisustvuju redovnom sastanku Svetskog jevrejskog kongresa itd. itd.

− restitucija jevrejske imovine,

Sredstva dobijana iz  budžeta Republike Srbije po Zakonu o delimičnom obeštećenju, Savez je prigrabio za svoje, videćemo da li časne, potrebe i uskratio pripadajuća sredstva „neposlušnim“ opštinama.

− održavanje veza sa jevrejskim zajednicama bivše Jugoslavije, sa Udruženjem Jevreja iz bivše Jugoslavije u Izraelu i drugim organizacijama osnovanim od strane članova jevrejske zajednice iz bivše Jugoslavije.

Ovu aktivnost nema potreba komentarisati. Reakcije u javnosti i u jevrejskim krugovima su dovoljan komentar.
Da zaključiim, očigledno Savez se ne bavi delatnostima zbog kojih je osnovan. On se izvitoperio i postao sam sebi svrha i korist. Ovakvim ponašanjem Savez nanosi nesagledive posledice Jevrejskoj zajednici Srbije i siguran sam i jevrejskim zajednicama u regionu.
Savez je pogazio zavet, tradiciju, običaje i veru.
Savez nema ni zakonsko, a pogotovu ne moralno pravo na to. Zato moramo reagovati u skladu sa svim onim što je Savez bacio pod noge.
Jasno je da Savez ne može da odstupi, suviše je velik plen da bi ga ostavili i suviše je zagazio u dela za koja će morati da odgovara. Četiri opštine, Beograd, Zemun, Kikinda i Priština, ne mogu i nemaju prava da stanu, jer otporom brane zajednicu, ugled, tradiciju, slobodu i pravo na postojanje.
Zajednica bi morala da se okupi i prigrli program koji nudi ozdravljenje i očuvanje zajednice. Upravo program izbranog predsednika Saveza, gospodina Igora Ginzberga, koji je svoj program ponudio prilikom kandidovanja za predsednika i koji je jednoglasnim izborom gospodina Ginzberga za predsednika i usvojen.

Piše: Nenad Fogel 17.11.2019.

Koga predstavlja rabin u Srbiji?

Dobro pamtim reči g. Bar Haima, direktora JOINTA za bivšu Jugoslaviju, koji je jednom prilikom izjavio: U Srbiji je izgleda vernik samo rabin! (a i to je upitno, mislim u šta veruje).
Kada tako nešto izjavi čovek koji je godinama sarađivao sa našom zajednicom, onda nema dileme da li je tačna njegova konstatacija ili ne. Izjava data kada se Jugoslavija već raspala, a narod željan boga (nije mu bilo dosta što su mu političari tokom ratova devedesetih pokazali „svog boga“), pohrlili su u crkve i hramove, džamije, katedrale i ostala mesta gde se mogu sastati sa svevišnjim, uz malu pomoć sveštenika. Nije ta „mala pomoć“ bila baš besplatna. Narod je napustio domove kulture i zamenio ih sa crkvenim portama.
Padom socijalizma crkveni velikodostojnici stali su u prve redove sa političarima: Došlo je doba demokratije. U skladu sa narastajućom demokratijom naterali su našu decu da u školama uče veronauku, kao vrhunsko dostignuće u 21 veku, veku tehnologije i svakakvih čuda.U bolnicama su postavljeni molitvenici, za one kojima medicina nije mogla da pomogne, u vojsci su dobili kapelnike koji ih u skladu sa verom spremaju da u ime boga brane svoju otadžbinu, zlu ne trebalo da malo udare i po tuđoj.
U defileu crnih i ostalih mantija svoje mesto u prvom redu našao je i rabin Jevrejske zajednice u Srbiji.
Statut Saveza jevrejskih opština Srbije, jasno definiše mesto i ulogu rabina: U cilju sprovođenja verske delatnosti Savez angažuje rabina koji svoju funkciju obavlja u svim jevrejskim opštinama. (član 37. drugi pasus). Umesto toga, ali i zbog manjka pastve, rabin se odavno, uz prećutnu saglasnost rukovodstva, bavi svetovnim poslovima za koje su u našoj verskoj etničkoj zajednici zaduženi predsednik Saveza, odnoso Izvršni odbor.
Godinama narod u Srbiji misli da je rabin, pandam Patrijarhu, Papi ili Muftiji. No, u jevrejskoj veri stvari tako ne funkcionišu. Ako izuzmemo jednog, koji je dostigao božije visine, ostali sveštenici „osuđeni“ su na samo jednu funkciju, funkciju rabina. Da bi sebi dao na značaju, naš rabin, koga smo mi zaposlili, počeo je da se predstavlja pred državnim organima kao Vrhovni rabin Srbije, ili kao Glavni rabin Srbije. To je trebalo da utiče na njegov imidž nekakvog božanstva koje hoda zemljom Srbijom.
Šta je na kraju uradilo to „božanstvo“? Uz pomoć navijača Partizana, zvanih Alkatraz, stavio je katanac na jedinu aktivnu sinagogu u Srbiji. U nju pušta samo odabrane Jevreje. Oni drugi koji pokušaju da uđu naići će na kordon specijalnih odreda republičke policije. Sve bi bilo u redu da je to njegova sinagoga. U svetu rabini, da bi privukli vernike, sami grade sinagoge i mogu u njoj da rade šta hoće, naravno u skladu sa Torom. Mogu i da zabrane Jevrejima da u nju uđu, ali to se nikada nije desilo i neće se nikada ni desiti, osim u Srbiji.
Draga braćo Srbi, Hrvati, Mađari i ostali građani Srbije, nemojte nasedati na lažno predstavljanje jednog službenika Saveza jevrejskih opština Srbije. Morate da znate da je taj službenik, rabin, uzrok svih podela u jevrejskoj zajednici. Umesto da se bavi verskim poslovima on deli zajednicu na „dobro i zlo“. Kada mu je iz Jevrejske opštine Beograda, zbog pogubnog delovanja i razdora koji je napravio, predočeno da će službu vršiti drugo versko lice i da će morati da se iseli iz službenog stana i vrati u svoj, koji svih ovih godina izdaje, zauzeo je sinagogu. Pred državom pokušava da izigrava žrtvu, iako mu Beogradska opština nije (niti može), ukinula platu od 360 hiljada dinara, jer nju dobija iz budžeta Republike Srbije preko Saveza. On je slobodan da službu obavlja u onim jevrejskim opštinama koje su spremne da ga prime. Četiri, koje čine većinu članstva u Srbiji, jasno su mu stavile do znanja da im njegove usluge nisu potrebne.
Na kraju draga braćo i sestre morate da znate da nikada ni jedan aktivista u jevrejskoj zajednici Srbije nije za svoj rad bio plaćen. Svi mi godinama radimo na dobrovoljnoj bazi.

Piše: Aleksandar Nećak                                                    Beograd, 14.11.2019.

Moj stav: Saopštenje za javnost SJOS ili Saopštenje koje bi nas moralo ozbiljno zabrinuti.

Nameće se pitanje šta nam je zajedničko, SJOS, u registru crkava i verskih zajednica upisan kao etničko verska zajednica i Srpski pokret Dveri, parlamentarna stranka, u politikologiji uglavnom pozicioniran na desnom spektru.
Od samog nastanka Dveri ističu svoje desničarske stavove kada se govori o savremenim društvenim događanjima tako i u pogledu na događaje iz II Svetskog rata.
Gospodin Boško Obradović, predsednik Dveri, ne skriva simpatije prema idejama Dimitrija Ljotića i spreman je da ih promoviše i brani. Prema dostupnoj arhivskoj građi Dimitrije Ljotić je bio osoba od najvećeg nemačkog poverenja i saradnik nemačkih okupacionih vlasti.
Naravno da gospodin Boško Obradović, kao i svako drugi, ima pravo na svoje političko uverenje. To je nesporno i niko ne bi trebalo da to pravo dovodi u pitanje, slagali se mi ili ne sa tim uverenjem i tom ideologijom.
Zato ja, u vezi sa ovim saopštenjem, ne zameram ama baš ništa gospodinu Bošku Obradoviću.
Ja samo pitam, naše predstavnike u ovom razgovoru, šta nam je zajedničko?
Da li možda Dimitrije Mita Ljotić?
Iz Saopštenja se jasno vidi da su vođeni razgovori o logorima Topovske šupe i Judenlager Semlin, koga predstavnici SJOS nazivaju „Staro sajmište“, a logor pod tim imenom nikada nije postojao. Ali kada se želi potisnuti sećanje na Holokaust u Srbiji i na Jevrejski logor Zemun, simbol našeg stradanja tokom II Svetskog rata onda, oni „politički veštiji“ koriste izmišljeni termin, sistematski nametan i decenijama sprovođen, kako bi se sakrilo ko je bio zatvaran i zašto, u Jevrejskom logoru Zemun.

Dimitrije Ljotić i Judenlager Semlin 1941.

Dakle razgovarano je o tim logorima ali nije razgovarano o uništenju preko 80% naše zajednice i nije spomenuta uloga Dimitrija Ljotića u tom uništavanju. Zašto?
Umesto te teme predstavnici SJOS su posebno naglasili da Savez jevrejskih opština Srbije kao verska organizacija Srbije ima dobre i stabilne odnose sa drugim konfesijama i da je saradnja na zadovoljavajućem nivou. Da li mi treba iz toga da shvatimo da su Dveri verska organizacija ili je to bilo skretanje razgovora i bežanje od prave teme.
O skandaloznom saopštenju bi moglo mnogo toga da se kaže. Ali za sve nas, članove Jevrejske zajednice u Srbiji mnogo je bitnije pitanje, da li se mi slažemo sa bliskom saradnjom SJOS sa bilo kojom političkom partijom, a posebno sa desno pozicioniranim pokretom Dveri.
Statutom je zabranjeno da funkcioneri SJOS istovremeno mogu imati funkcije u bilo kojoj političkoj partiji, organizaciji ili pokretu. Baš zato da političko ubeđenje pojedinca ne bi bilo pripisano celoj zajednici. Pa kako onda SJOS može imati bilo kakvu saradnju sa političkim partijama, pokretima ili organizacijama?
O celoj ovoj političkoj manipulaciji, čije se prave namere, sa naše strane, još ne znaju, izvršni odbor SJOS se nije oglasio. Ne znamo da li je saglasan, da li je na svojoj sednici usvojio ovaj sporazum. Još nije kasno da IO SJOS iznese svoj stav, pa makar članovi izvršnog odbora to učinili kolektivno, ako ne žele, ili ne daj bože ne smeju,  pojedinačno.
Naravno da se to ne može desiti iz poznatih razloga.
A možda ja precenjujem ovaj sporazum, možda je on bio samo priprema za upad u sinagogu, rabinu tako dragih, desničarskih navijača?

Bilo kako bilo, moramo se svi zapitati kuda ovo vodi i šta još može da nam se neprijatno desi.
Ovde se ne radi o unutrašnjem sukobu. Ovo je moralno pitanje za svakog od nas, ovo je naš dug prema žrtvama.
Zato, da bi sprečili dalje urušavanje ugleda zajednice, bilo bi neophodno da se aktuelno rukovodstvo javno izvini i podnese ostavku. To barem ne boli.

Aleksandar Nećak

Piše: Nenad Fogel                                             Zemun, 10.11.2019.

KOMENTAR POSVEĆEN SAOPŠTENJU ZA JAVNOST KOJE JE OBJAVLJENO NA SAJTU SAVEZA 5.6.2019.
povodom razgovora sa predsednikom Srpskog pokreta Dveri i nelegalnog rukovodstva SJO Srbije.

 

Foto: Medija Centar

Na početku ovog komentara, želim da odam poštu našem prerano preminulom finansijskom direktoru Saveza g. Rubenu Dajču.
Činjenica da odajem poštu čoveku sa kojim se nikada nisam slagao, pokazuje da nas je toliko malo da moramo da poštujemo i one koji nemaju ili nisu imali iste poglede na budućnost zajednice. Ne slažem se sa floskulom „o pokojnicima sve najlepše“, ali bi sa ovim završio sve što treba da se kaže o doprinosu Rubena Dajča raskolu u Jevrejskoj zajednici u Srbije. Zihrono livraha.
Kao što sam obećao u poslednjem komentaru od 15 oktobra ove godine, nastavljam sa iznošenjem činjenica koje su dovele do nečuvenog postupka Roberta Sabadoša koji se, prvi u stogodišnjoj istoriji Saveza, usudio da tuži svoje osnivače, četiri jevrejske opštine koje su ga legalno smenile. Naime, kada je Ministarstvo pravde primilo zahtev za upis Igora Ginzberga u Registar crkava i verskih zajednica, po prvi put je to isto ministarstvo tražilo da se prethodni predsednik Saveza izjasni povodom tog zahteva. Naravno, Robert Sabadoš, kao iskusni advokat, znao je da je tužba jedini način da zadrži fotelju, onu koju je kasnije kupio, kažu da je plaćena sto hiljada dinara, i u kojoj se zadovoljno okreće već punih 17 meseci od kada je sudskim putem sprečio upis jedinog legalnog predsednika Saveza Igora Ginzberga. Pri tome se Ministarstvo pravde nije upuštalo u tumačenje statuta Saveza, a da jeste, ne bi obustavilo postupak upisa Igora Ginzberga do okončanja sudskog postupka, već bi postupilo po našem zahtevu, a Robertu Sabadošu bi ostala mogućnost da se žali redovnom sudu zbog činjenice da smo ga smenili. Ovako mu je to isto ministarstvo omogućilo da bez kontrole troši sredstva koja su namenjena za rad jevrejskih opština Srbije, ne za rad Saveza. Savez je samo krovna organizacija koja nema članstvo, njegova uloga je da služi kao spona između državnih organa, međunarodnih jevrejskih organizacija, ali ne i spona sa ultradesničarskim političkim partijama. Sa jednom, Srpski pokret „Dveri“, sklopio je tesnu saradnju. Objavili su zajedničko saopštenje, za koje bi neko mogao da pomisli da ga je pisao sam Dimitrije Ljotić za neki humoristički list.  Ne ulazeći u program Dveri, pozivam se na izjavu Boška Obradovića koju je dao u emisiji Utisak nedelje gde je izjavio: „Ima stvari koje mi se lično sviđaju u onome što je Dimitrije Ljotić pisao u svojim političkim govorima.“ i da je  „u delovanju notornog fašiste dobro je bilo to što je njegova politika bila zasnovana na hrišćanskom pogledu na svet.“.

Ko je Dimitrije Ljotić?

Prvi čovek "Združene borbene organizacije rada" (ZBOR) zastupao je otvoreno antisemitske i antikomunističke organizacije, čiji je jedan od ideologa bio takođe antisemitski nastrojeni vladika Nikolaj Velimirović.
U brošurama štampanim u Beogradu tako piše da se "jevrejstvo mora brzo i energično likvidirati, jer u protivnom slučaju neminovna je propast hrišćanske civilizacije i hrišćanskog sveta". (izvor Espreso Objavljeno: 08.04.2019. 17:30h).
Preživele Holokausta ne treba da podsećam ko je bio Dimitrije Ljotić, ali našu decu, moram i imam obavezu da ih upozoravam na pogubno delovanje Roberta Sabadoša, rabina Isaka Asiela i Aleksandra Gaona, koji daju alibi Bošku Obradoviću da nastavlja da hvali ideje Dimitrija Ljotića. Dimitrije Ljotić bio je fašista i antisemita koji je zajedno sa Nedićem punio Jevrejski logor Zemun, koga danas nazivaju „Staro sajmište“, samo da bi prikrili pravu istinu ko je u njemu bio zatvaran i ubijan. Ne zaboravimo da se Nedić lično zahvalio Hitleru što je „očistio“ Srbiju od Jevreja. Nasuprot tome Boško Obradović izjavljuje: „Postoji izvesna nepravda prema ulozi Dimitrija Ljotića, Milana Nedića i drugih Srba koji su prihvatili na sebe teret…“ samo je falilo da kaže: da istrebe Jevreje iz Srbije.
Gde bi istomišljenici iz Saveza mogli da prime tog presvučenog antisemitu, nego u dvorcu, koji je zakupio Robert Sabadoš da zadovolji svoju sujetu, a koju svi mi zajedno plaćamo neverovatnih 60 hiljada evra godišnje (od kojih bi moglo da se pomogne sa po 1,000  eura godišnje bar 60 studenata i đaka naše zajednice). Napominjem da je Savez koristio prostorije u Kralja Petra 71a, a da i danas ona slove, bar po sajtu Saveza, kao njegovo sedište. Pa na tih tričavih 60 hiljada evra dodajte i novac, koji naravno ne uplaćuje Jevrejskoj opštini Beograd koji su vlasnici tog prostora. Postavljavam pitanje, svima koji ovo čitaju, da li nam je država dala 950 hiljada evra da promovišemo delovanje Dimitrija Ljotića kroz današnjeg glasnogovornika Boška Obradovića? Pri tome dvojac Sabadoš/Asiel zaboravlja da mi nismo politička partija već verska zajednica i da nemamo prava da se bavimo političkim pitanjima. Ali Robert Sabadoš, Isak Asiel i Aleksandar Gaon tako ne misle, oni primaju ultradesničare i sa njima odašilju zajednička saopštenja za javnost. Još samo fali da njihov Savez pokrene inicijativu za rehabilitaciju Dimitrija Ljotića i ostalih kolaboracionista i jevrejskih krvnika na tlu Srbije za vreme Drugog svetskog rata.
Robert Sabadoš iz svog dvorca ispaljuje otrovne strelice, kako prema nama, koji predstavljamo četiri opštine, tako i prema državi u kojoj živimo. Mi koji nemamo mađarsko ili izraelsko državljanstvo nemamo dilemu da je Srbija jedina država u kojoj gradimo našu budućnost. Oni koji se danas izjašnjavaju kao Jevreji, a do juče su bili Mađari, misle da im je dopušteno da nam zbog svojih sebičnih razloga ugrožavaju sigurnu budućnost u Srbiji. U Srbiji, u kojoj danas ima sve manje antisemitskih ispada, najveći izazivači antisemitizma su Robert Sabadoš i rabin Isak Asiel. Razlog za ovakvu tvrdnju nalazim u činjenici da je rabin izjavio da je naša zajednica podeljena na „dobro i zlo“, i time dao za pravo svima, pa i Alkatrazu da „udaraju na zlo“. „Alkatraz“, koga mnogi nazivaju paravojna organizacija, izvršio je nezakoniti upad i okupirao Sinagogu JOB. Možda ćemo jednog dana saznati koliko košta i iz  kojih fondova je plaćena avantura beskurpuloznog Isaka Asiela, alijas Nenada Asića. Sinagoga, koja bi morala da služi za verske potrebe, za Isaka je mesto političkih govora i utočište kojekavih probisveta, tipa Miroljuba  „pod nož bato“ Petrovića i desničara Miše Vacića. Ništa manje ne zaostaje ni Robert Sabadoš sa kritikama koje je uputio državnim organima Srbije. Najupečatljivija dilema Roberta Sabadoša je: „Pitanje je da li je Ujedinjene nacije, zgrada Ujedinjenih nacija dobro mesto.“ gde je održana izložba o Jasenovcu koju je pripremilo, između ostalih i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Dovodi Efraima Zurofa u Srbiju da javno kritikuje Aleksandra Vučića, lažno ga optužujući da broj stradalih u Jasenovcu koristi u političke svrhe. Na stranu što isti taj Zurof o nama, koje je rabin Asiel obeležio kao „zlo“, govori da nismo Jevreji, već kojekakve upadice željne vlasti i novca. Isto tako, ostajemo bez odgovora ko je pozvao Efraima Zurofa i ko je platio njegove troškove puta i boravka u Beogradu. Možda nam najviše smeta što Efraim Zurof koristi  iste epitete kao i anti-semiti, ali to je druga tema.

Vi koji ste na strani takvih reprezenata jevrejske zajednice u Srbiji, zaista morate da se zapitate šta tražite na strani koja podržava Dimitrija Ljotića, Nikolaja Velimirovića i Milana Nedića.

Mutni poslovi rabina

Na sednici održanoj 9. oktobra 2019. godine, Uprava Sinagoge "Sukat šalom" je razmatrala brojna događanja do kojih jedošlo kao posledica delovanja, rada, aktivnosti, ponašanja i činjenja rabina SJOS Isaka Asijela u JOB, Jevrejskoj Zajednici Srbije, odnosa JOB i Jevrejske zajednice Srbije i nadležnih državnih organa Srbije, kao i JOB i Jevrejske zajednice Srbije sa Evropskim jevrejskim kongresom i Svetskim jevrejskim kongresom. Takođe, razmatrani su i brojni medijski nastupi rabina Isaka Asijela na domaćem medijskom prostoru.
Uprava je nakon sveobuhvatnog sagledavanja mesta, uloge, delovanja, aktivnosti, ponašanja i medijskih nastupa Rabina I. Asijela u proteklom dužem periodu konstatovala da su iste prouzrokovale brojne i nesagledivo štetne posledice po JOB i Jevrejsku zajednicu Srbije, da ne doprinose dobrim odosima JOB sa nadležnim državnim organima i institucijama u Srbiji, da takođe ne doprinose dobrim odnosima JOB sa Evropskim i Svetskim jevrejskim kongresom, te  da njegovo ukupno ponašanje i činjenje, u dužem periodu, pogoduje i uzrokuje buđenje antisemitizma u Srbiji.
Pri razmatranju mesta, uloge, aktivnosti, ponašanja i medijskih nastupa Rabina Uprava je imala u vidu i Odluku Izvršnog odbora „našeg“ SJOS (na čelu sa Igorom Ginzbergom) na osnovu koje je Rabin Isak Asijel označen kao nepodobna osoba za obavljanje funkcije Rabina u jevrejskim opštinama Beograd, Zemun, Kikinda i Priština, kao i stav Veća JOB sa tim u vezi.
U radu Uprave učešće su uzeli svi članovi, da bi posle razmatranja uvodnih izlaganja u kojima je ukazano na sveukupno ponašanje, delovanje, aktivnosti i medijske nastupe Rabina  jednogalsno doneli sledeće: ZAKLJUČKE (dokument od 11.9.2019)

Piše: Nenad Fogel                                             Zemun, 15.10.2019.

Poštovani,
Nastavljam tamo gde sam stao. Posle sramnih odluka IO Saveza, donetih na sednici u Subotici, postalo je jasno da su se poklopili finansijski interesi šest opština i samoproglašenog predsednika Saveza Roberta Sabadoša. Jedino logično rešenje bilo je da se sazove nova izborna skupština koja bi razrešila ovu nelegalnu situaciju, pre svega sa izborom Sabadoša, a povrh svega i sa apsolutnim nepoštovanjem Zakona kojim smo dobili značajna sredstva za naš rad. Ako ukažem samo na činjenicu da su sredstva predviđena za realizaciju projekata u 2017. odobrena u decembru, a uplaćena uoči nove godine, postavlja se pitanje kako će neko u roku od desetak dana realizovati projekte predviđene za 2017. Naravno da neće, niti su bili realizovani. Umesto toga su pojedinci napunili džepove sa parama iz budžeta Srbije. Uglavnom su sve bili honorari aplikanata.
Tri jevrejske opštine: Beograd, Zemun i Kikinda, tražile su da se u februaru 2017. održi vanredna izborna skupština Saveza. Uplašeni da će na takvoj skupštini biti smenjeni, Izvršni odbor Saveza je odbio tu inicijativu i zakazao skupštinu sa potpuno drugačijim dnevnim redom od onog koji su predložile pomenute tri opštine, što je u suprotnosti sa statutom Saveza.
Zbog toga se na skupštini nisu pojavili delegati iz Beograda, osim onih koji su na silu ugurani u IO: Aleksandar Gaon, Radmila Petrović, Branko Šnap i Aron Fuks.
Kao moguće razrešenje netransparentnog trošenja novca iz budžeta Srbije, pomislili smo da će pomoći izbor predsednika Odbora za nadzor, koga je marta 2018. imenovala vlada Srbije (dve godine od donošenja Zakona). U početku svog mandata izgledalo je da će Haris Dajč uspeti da stvari vrati u zakonske okvire. Nažalost, budućnost će pokazati da sve što je od starta njegovog mandata radio nije bilo u cilju raskrinkavanja nezakonitih poslovanja Saveza sa budžetskim sredstvima. Naprotiv, angažovanjem nove revizorske kuće, dobili smo zaključke da mnogo toga nije bilo rađeno po zakonu ali da je sve u skladu sa zakonom. Smešno objašnjenje revizorske kuće. Izostajanje podnošenja krivične prijave protiv Roberta Sabadoša za utvrđene malverzacije, nama, zagovornicima transparentnog trošenja novca, nije ostalo ništa drugo do ponovo zakažemo vanrednu skupštinu na kojoj bi konačno izabrali rukovodstvo Saveza koje će imati legalitet dobijen poštenim izborima.
Da bi izbori bili stvarno izbori, četiri jevrejske opštine su razmatrale više predloga koje smo dobijali za budućeg kandidata za predsednika Saveza. Moram da kažem da su u „igri“ bili brojni ugledni članovi naše zajednice, pre svega oni iz Beograda. Razmišljalo se da se zamoli Filip David da bude kandidat, ili Božidar Levi, čak se iz Beograda  predlagalo da se Ruben Fuks ponovo kandiduje. Sve te opcije su bile iz raznih razloga odbačene, Filp David je sa pravom odbio da bude deo, kako će se kasnije videti, igranke Roberta Sabadoša. Božidar Levi  se pravdao obavezama/bolešću, dok je Ruben Fuks već pokazao koliki su njegovi dometi. Kada smo već pomislili da ćemo ostati bez kvalitetnog kandidata, predložen je Igor Ginzberg. Od rođenja je bio uključen u sva dešavanja u jevrejskoj zajednici i što se kaže bez „mrlje“ u biografiji.
Kada smo se odlučili da ćemo podržati njegovu kandidaturu, sprovedena je nova procedura po statutu Saveza. U tačno određenim rokovima zakazali smo novu vanrednu skupštinu.
Da bi nas omeli u toj nameri, ostatak zajednice, šest jevrejskih opština koje čine tek 34% ukupnog članstva u Srbiji, zakazuje za isti dan nekakvu svoju skupštinu. Naravno, ne poštuju statutarne rokove za zakazivanje, ali ih to nije omelo da nam „zauzmu“ svečanu salu u kojoj je bilo predviđeno da održimo skupštinu, na koju smo pozvali sve opštine. Ljubazno smo pozvali delegate svih opština da pristupe skupštini koju smo mi zakazali, ali je usledila nervozna rekacija Roberta Sabadoša. Zauzimanjem sale verovatno su mislili da nećemo moći da organizujemo rad vanredne skupštine. Umesto da se vanredna skupština održi u prostoru Saveza mi smo je održali u prostorijama JO Beograda.
Rezultati vanredne skupštine svima su poznati. Za predsednika Saveza, izabran je, između dva kandidata, Igor Ginzberg sa ukupno 18 glasova, koliko mu je i bilo potrebno po statutu Saveza. Na istoj skupštini smenjeni su svi izabrani članovi i sve dotadašnje komisije.
Savez je podneo Ministarstvu pravde zahtev da se Igor Ginzberg upiše u Registar crkava i verskih zajednica kao novi predsednik Saveza.
Kako se dalje odvija situacija sa upisom Igor Ginzberga saznaćete u novom komentaru u čije pisanje će se uključiti i sam Igor Ginzberg.

HercloviPiše: Nenad Fogel                                             Zemun, 10.10.2019.

Poštovani prijatelji,
Kao što sam i obećao, posle Jom Kipura, šaljem nastavak sage o propasti, moralnoj i svakoj drugoj, rukovodstva Saveza koga zastupa, voljom tužbe koju je podneo protiv četiri jevrejske opštine koje su ga smenile, Robert Sabadoš.
Kao što ste mogli da pročitate iz Krivične prijave koju je Jevrejska opština Zemun podnela protiv Roberta Sabadoša, ukazali smo na samo četiri, od bezbroj prekršaja, koji se kvalifikuju i kao krivična dela, a većina je i u suprotnosti sa jevrejskim moralom i tradicijom.

  1. Nezakoniti postupci prilikom raspodele sredstava za finansiranje projekata po članu 22. Zakona stav 1, 2, 3 i 4.
  2. Nezakoniti plasman 49 miliona dinara namenskih sredstava doznačenih SJOS iz budžeta Republike Srbije po Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta bez zakonskih naslednika.
  3. Nezakonita  isplata 2.586.753,23. rsd. privatnicima za organizaciju susreta Limud kešet.
  4. Nezakonito uskraćivanje isplate preživelima Holokausta u 2017.

No, vratiću se na vreme posle navodnog izbora Roberta Sabadoša za predsednika Saveza, znači u vreme od aprila 2017. pa sve do 1. jula 2018. godine.
Brzina kojom je sekretar Saveza Danijela Danon podnela Ministarstvu pravde zahtev za upis Roberta Sabadoša u registar crkava i verskih zajednica kao novoizabranog predsednika, a da o tome nije izvestila jevrejske opštine, ukazuje da se tu radi o jasnom udruživanju radi sticanja bilo kakve legalnosti nelegalnog izbora. Na to su nam ukazali iz Ministarstva pravde, obaveštavajući nas da smo zakasnili sa primedbom da Robert Sabadoš nije izabran u skladu sa statutom Saveza. Zato Robert Sabadoš nije propustio priliku da spreči legalan upis legalno izabranog predsednika Saveza Igora Ginzberga. Robert Sabadoš nije tražio od Ministarstva pravde da arbitrira u njegovoj smeni, već se lukavo obratio redovnim sudovima, za koje kao advokat zna da rade brzinom puža. Kao dokaz je i to što proces traje već punih 15 meseci, a da za to vreme on i njegova interesna grupa raspolaže samostalno sa ogromnih 950 hiljada evra koje treba da podele ravnopravno, ili bar po veličibni, sve jevrejske opštine u Srbiji. Umesto toga, ni jedna od tuženih jevrejskih opština više od godinu dana ne dobija ni dinar koji je predviđen za redovan rad.
Umesto da Savez radi na poštovanju svih zakonskih obaveza,  glavna preokupacija Roberta Sabadoša i interesne grupe oličene u predsednicima šest jevrejskih opština, bila je da naknadno dobije saglasnost od JO Beograda da ga priznaju za predsednika. U tu svrhu u odlukom IO Saveza „kooptira“ četvoro „disidenata“ iz Beograda, koji ga naravno podržavaju. Svakome ko je učestvovao u izborima jasno je da se u članstvo Izvršnog odbora Saveza mogu kooptirati samo oni koji su bili na izbornoj listi. Da bi tu manjkavu odluku na neki način legalizovao, organizuje u septembru 2017. godine Skupštinu Saveza, sa nekakvim vanrednim izborima za četiri člana IO koji nisu bili izabrani u martu. Na, slobodno možemo da kažemo, farsi od te Skupštine, odbijena je inicijativa JO Zemuna da se na listi za izbor, vanredni, istaknu i članovi koje je predložio Zemun. Ne, oni su odlučili da su četriri mesta u IO Saveza „rezervisana“ samo za JO Beograd. Tako su na najgrublji način prekršili satut Saveza na koji se redovno pozivaju samo kada njima to odgovara. Takvo licemerje delegata skupštine, izabranih članova IO i predsednika jevrejskih opština dovelo je na kraju do novih izbora u JO Beograd, oktobra iste godine, na kojoj je za predsednika izabran Danilo Medić. Opoziv koji je zatražilo novo rukovodstvo Beograda, za nelegalno izabrane članove, navodno iz Beograda, bila je ključna tačka razlaza sa Robertom Sabdošem i ostalim špekulantima. Zašto kažem, špekulanitima? Zato što je, na primer Jevrejska opština Sombor, u svom nacrtu budžeta za 2017. godinu ili kako su to oni nazvali: „Troškovi Jevrejske opštine Sombor za 2017. godinu“, predvidela za rad „odgovornog lica“, a to je predsednica Sandra Papo Fišer, iznos od 953.250,00 dinara (7,750 evra), taman toliko koliko je bilo opredeljeno da Somboru pripadne iz budžeta Saveza za istu godinu, i to iz sredstava koja dolaze iz budžeta Republike Srbije. Da li išta može biti jasnije iskazano, od namere da sve pare koje dobije Jevrejska opština Sombor njena predsednica stavi u svoj džep. Važno je znati da do tada nijedan predsednik, bilo koje jevrejske opštine, nikada nije dobijao ni jedan dinar za svoj rad!!!
Konačni „obračun“ sa Jevrejskim opštinama Zemun, Beograd, Kikinda i Priština, obavljen je 10. decembra 2017. na sastanku IO Saveza koji je organizovan, na „domaćem terenu“ u Subotici. Umesto dobrodošlice bili smo izloženi najgrubljim napadima, prvenstveno od domaćina. Bilo je svega, dranja Roberta Sabdoša do orkestriranih napada ostalih predstavnika JO Subotice, sve sa njenim predsednikom na čelu. Zbog tih napada, pre svega domaćih delegata, ove četiri Jevrejske opštine su se povukle sa sastanka.
Tada je doneta najsramnija od svih odluka, a to je da se svi projekti koji su podneti od strane jevrejskih opština finansiraju iz budžeta Republike Srbije, osim projekata koje je podnela Jevrejska opština Zemun. Možda bi to i bilo u skladu sa „zakonom“, da je takvu odluku doneo Izvršni odbor Saveza na preporuku komisije koja je pregledala prispele projekte. Međutim nikakvih komisija nije bilo, sve se desilo na tajnom sastanku predsednika jevrejskih opština, na koji naravno nije pozvana JO Zemun, gde su odlučili da će svi projekti dobiti u dinar iznose koje su tražili, bez da je iko imao uvid u opravdanost tih zahteva. Korupcija? Naravno, zato je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu prosledilo našu krivičnu prijavu protiv Roberta Sabadoša, koji je bio inspirator ovakve „legalne“ pljačke,višoj instanci, odeljenju za KORUPCIJU.

U sledećem komentaru osvrnuću se na prvu polovinu 2018. godine i zahtevu četiri jevrejske opštine da se organizuje nova izborna skupština Saveza u kojoj će učestvovati legalni delegati Jevrejske opštine Beograda.

Piše: Nenad Fogel                                                                       Zemun, 28.9.2019.

Poštovani prijatelji iz sveta, regiona i naravno Srbije,
Kao što ste verovatno načuli, a možete se detaljno informisati iz rubrike na našem sajtu http://joz.rs/savez/savez.html, situacija u Jevrejskoj zajednici Srbije je više nego ozbiljna. Ozbiljna, u smislu da joj preti potpuni raspad.
Na Vanrednoj skupštini Saveza održanoj 1. jula 2018. godine izvršena je smena Roberta Sabadoša sa mesta predsednika Saveza i svih članova Izvršnog odbora, naravno samo onih koji se biraju (po statutu Saveza predsednici Opština su članovi IO po funkciji).  Na istoj Skupštini za predsednika Saveza, od dva predložena kandidata, izabran je Igor Ginzberg sa 18 glasova, a za zamenika Nenad Fogel, kao i svi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora. Da bi sprečio upis Igora Ginzberga u registar Crkava i verskih zajednica pri Ministarstvu pravde, Robert Sabadoš je tužio redovnom sudu četiri jevrejske opštine, inače osnivače Saveza, tražeći da se naša odluka proglasi nevažećom. Ministarstvo pravde je obustavilo upis Igora Ginzberga do okončanja sudskog procesa. Proces traje već punih 15 meseci i ne nazire mu se kraj.
Ako ste pomislili da je trenutna situcija posledica odluke Skupštine Saveza od 1. jula 2018. onda ipak niste dovoljno informisani.
Kao neposredni akter ukratko ću vam opisati događaje koji su prethodili održavanju Vanredne skupštine Saveza održane 1. jula 2019. godine. Za sve izneto posedujem validna dokumenta.
Moram da se vratim u 2015. godinu, kada je grupa okupljena oko Roberta Sabadoša i Rubena Dajča, praktično smenila/razvlastila tadašnjeg predsednika Saveza dr Rubena Fuksa. Predsednik Fuks je optužen da radi suprotno interesima Jevrejske zajednice u Srbiji. Te neutemeljene optužbe su se odnosile na pregovore sa Republikom Srbijom oko predloga zakona koji bi ispravio višedecenijsku neprevadu učinjenu našoj zajednici. Jedan od navedenih razloga je bio i taj što se Ruben Fuks, navodno,  zalagao da eventualnim sredstvima koja budemo dobili od Države, upravljaju jevrejske međunarodne organizacije, umesto nas samih. Ključno svedočenje, koje je trebalo da ubedi članove IO Saveza u njegovu „krivicu“ , dala je sekretar Danijela Danon, iznevši tvrdnju da je dr Fuks sakrio prepiske koje je imao sa jevrejskim organizacijama iz sveta. I pored njenih napada, insajderskih, na predsednika Fuksa, nisu svi članovi IO bili ubeđeni da je to baš tako. Predmet glasanja bila je odluka da se dr Rubenu Fuksu oduzme pravo da u ime Saveza pregovara sa državom o sadržaju budućeg zakona o otklanjanju posledica Holokausta. U prvom krugu glasanja, taj predlog nije dobio potrebnu većinu. Grupa, koja je bila predložena da zastupa interese Saveza: Robert Sabadoš, Ruben Dajč, Daniel Bogunović, Goran Levi i rabin Isak Asiel, silno su se uzbunili, i na silu izdejstvovali novo glasanje. Rabin Isak Asiel, koji je u prvom krugu glasanja bio uzdržan, u ponovljenom glasanju je bio za oduzimanje svih ovlašćenja predsedniku u budućim pregovorima.
Nažalost, predsednik dr Ruben Fuks prihvatio je ovakvu odluku, i u naredne dve godine bio je marioneta u rukama ove petočlane grupe. ( Znamo da vas ovo asocira na onu čuvenu „četvoročlanu bandu“. Za razliku od one kineske, ispostavilo se da se kod nas stvarno radi o udruženom (Z) poduhvatu da se samostalno raspolaže sa budžetskim sredstvima.)
Tokom 2015. godine Republika Srbija pripremila je predlog Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika i on je usvojen februara 2016. a potpisao ga je predsednik države Tomislav Nikolić.
Zakon je jasno precizirao koje sve aktivnosti Savez i jevrejske opštine moraju da urade da bi postali korisnici 950 hiljada evra na godišnjem nivou (u narednih 25. godina).
Od februara 2016. do novembra iste godine Savez nije ništa uradio da se pripreme dokumenta koja su bila potrebna da od 1. januara 2017. Država počne sa uplatom predviđenog iznosa. Koja su to dokumenta bila potreba? Kao prvo i osnovno, da bi uopšte dobili predviđeni iznos na osnovu Zakona, u članu 24. stav 1 piše: „Savez je dužan da do 15. januara svake kalendarske godine sačini objedinjen godišnji Program upravljanja prihodima za tekuću kalendarsku godinu, i da ga nakon usvajanja dostavi Odboru.“
Savez nije usvojio Objedinjeni program upravljanja, nije ga dostavio po Zakonu utvrđenom roku, i zato je država uplatila prvu ratu tek početkom aprila 2017.
Da bi onemogučili kontrolu trošenja sredstava, za koji je po Zakonu zadužen Odbor za nadzor, Savez je u taj odbor, krajem 2016. delegirao predsednika JO Subotice Roberta Sabadoša i predsednika finansijske komisije Saveza Rubena Dajča. Direktni sukob interesa. Ruben Dajč se zbog bolesti povukao, a na njegovo mesto je uskočila zaposlena u Savezu, sekretar Danijela Danon, takođe u sukobu interesa. Nažalost, Država do marta 2018. nije imenovala svog člana, koji je ujedno i predsednik Odbora za nadzor. Od marta 2018. imenovani Haris Dajč, nije preduzeo potrebne radnje da se u sastav Odbora imenuju novi članovi iz Saveza koji neće biti u sukobu interesa. Ni ostaloj dvojici, od ukupno pet članova Odbora, delegirani iz NGO organizacije znane kao WJRO , Svetska jevrejska organizacija za restituciju sa sedištem u Izraelu, nije smetala odluka Saveza da u Odboru sede članovi koji defakto sami sebe kontrolišu. Da nije tužno bilo bi smešno. Bilo je jasno da takav Odbor neće kontrolisati kako se troše budžetska sredstva koja nam Republika Srbija dostavlja svake godine. Nažalost, interesi članova Odbora su se izgleda podudarili, Savezovim članovima da se ne postavljaju pitanja trošenja sredstava, a ostalima da se ne izlazi u javnost sa svim mahinacijama koje Robert Sabadoš sa svojom dobro organizovanom grupom sprovodi. Opravdanje, bar WJROa, je da bi se sa tim ugrozilo donošenje zakona u ostalim zemljama na koje se vrši pritisak da donesu sličan zakon kao Srbija. Na taj način postali su direktni saučesnici svih malverzacija Roberta Sabadoša. Ostaje nejasno zašto je Zakonom predviđeno da jedna nevladina organizacija (WJRO) bude deo Odbora za nadzor (WJRO is registered in Israel as a non-profit organization (Amuta) in accordance with the Law of Amutot, 1980, and began its activities in April 1993.).
Prilika da se interesna grupa u potpunosti oslobodi bilo kakvog uticaja Rubena Fuksa ukazala se na redovnoj izbornoj skupštini, održanoj marta 2017. godine. Skupština je održana bez prisustva delegata iz Beograda, najveće jevrejske opštine u Srbiji, i bez učešća delegata iz Zemuna i Prištine. Skupština je promovisala Roberta Sabadoša u predsednika Saveza, iako po važećem statutu Saveza nije dobio dovoljan broj glasova delegata potrebnih za izbor. Od prisutnih 19 delegata, Robert Sabadoš, kao jedini kandidat, dobio je 15 glasova, a bilo je potrebno da dobije jedan više od ukupnog broja delegata propisanih Statutom, njih 34, znači morao je da dobije najmanje 18 glasova. Zato je verifikaciona komisija na toj skupštini većala skoro dva sata i na kraju je ostavila Skupštini da odluči da li je izbor bio legalan.
Da bi koliko toliko legalizovao svoj izbor, Robert Sabadoš u sastav Izvršnog odbora Saveza, iako nisu bili na izbornim listama, kooptira četiri člana iz Jevrejske opštine Beograda: Radmila Petrović, Aleksandar Gaon, Branko Šnap i Aron Fuks. Naravno ta četiri člana su bila izabrana iz onog dela JO Beograda koji nisu podržavali budućeg predsednika JOBa Danila Medića.
Godina 2017. bila je prepuna najraznovrsnijih malverzacija sa budžetskim sredstvima. Zbog pasivnog odnosa Odbora za nadzor prema nezakonitim raspolaganjima sa sredstvima iz budžeta i odbijanja da tokom cele 2018. godine deluje u skladu sa Zakonom Jevrejska opština Zemun podnela je 25. decembra 2018. Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Roberta Sabadoša. Samo dva dana posle podnošenja prijave Tužilaštvo je prijavu preusmerilo na Više javno tužilaštvo, odeljenju za korupciju!!!

Nastavak sledi posle Jom Kipura

30.3.2019 - Podsećanje na vreme kada je Jevrejski pregled bio slobodna novina
Sećanje na istupanje rabina Isaka Asiela

Stanimir Saša Ristić, penzionisani „glavni i odgovorni“ urednik Jevrejskog pregleda, trenutno u službi agitpropovskog udruženja koje vodi Robert Sabadoš, objavio je u majskom broju 2009. godine autorski tekst Nenada Fogela, posvećen istupanju rabina Isaka Asiela u javnosti. Ni posle deset godina rabin se nije odrekao da tumači stavove Saveza. Nažalost, istorija nas nije ničemu naučila. Tada je bila prilika da mu Savez uruči otkaz. Danas, kada se udružio sa nelegalnim predsednikom Saveza Robertom Sabadošem, povezani finansijskim interesima, to će biti moguće jedino kada se legalno izabrani predsednika Saveza Igor Ginzberg upiše u registar crkava i verskih zajednica u Ministarstvu pravde.

Do tada čitajte šta je rabin radio te 2009. godine. (PDF dokument)

20.3.2019 - Kriminalci na okupu!

Izvor: Glas razuma

Ono što je odavno poznato tužilaštvu, sada je dobilo i potvrdu od samih aktera upada u kancelarije Jevrejske opštine Beograd.
Recept koji su primenili prilikom upada u JOB preuzeo je Boško Obradović, veliki fan Jevreja (ha, ha, ha), pa je sa svojim istomišljenicima upao u RTS, nadajući se da država neće reagovati. Država je reagovala, kako se od nje i očekuje, pa je redom sve ispratila napolje. Zašto to nije uradila sa „kriminalcima“ sa fotografije, koji su dvadesetak dana ranije upali u JOB, samo je policiji poznato.
Istini za volju grupa „kriminalaca“ se, kobajagi, maskirala povodom Purima. Ima i onih koji su svesni da je tako očito ko su i šta su. Dovoljno je staviti „arkanovku“ na glavu i obeležiti sebe do kraja života kao kriminalca.
Pošto su priznanje dali u sinagogi, verovatno očekuju da će ih obeleženi „kriminalac“ sa jarmulkom na glavi zastupati pred NJIM.
Bolje da se uzdaju u advokate koji ih zastupaju pred pravosudnim organima.
NF

Jevrejska opština Beograd: Izbori će se održati uz saglasnost Svetskog jevrejskog kongresa

Veće Jevrejske opštine Beograd danas će odlučiti o datumu održavanja izbora i to radi uz saglasnost svetskog jevrejskog kongresa koji će biti posmatrač i medijator, sve u cilju da izbori prođu reguralno, kao i da sve strane imaju priliku da učestvuju na fer izborima.
Ovo je juče izjavio Danilo Medić, predsednik Jevrejske opštine Beograd, na konferenciji održanoj u Medija centru.
Jevrejska opština Beograd takođe je osudila ponašanje lidera Pokreta slobodnih gradana (PSG) Sergeja Trifunovića, koji je pozvao sve Jevreje da šetaju sa njim sa žutim trakama oko ruke.
- Osuđujemo jeftinu politizaciju rabina Asiela i Sergeja Trifunovića koji na najjeftiniji mogući način koriste žute trake za sticanje političkih poena dok u isto vreme nemaju ništa protiv da šetaju i sa pristalicama Dimitrija Ljotića osvedočenog naciste. Sve to je najjeftiniji pokušaj prikrivanja zloupotrebe budžetskih sredstava po zakonu o otklanjanju posledica Holokausta koje je utvrdio odbor za nadzor...
Ceo tekst na sajtu Kurira od 14.3.2019.

O ovome izveštava i sajt Novosti pod naslovom Jevrejska opština Beograd: Spremaju izbore i otkaz rabinu

Nastavljene međusobne optužbe u jevrejskoj zajednici

Foto: Medija centar

Predstavnici obe struje u jevrejskoj zajednici Srbije održali su danas odvojene konferencije za novinare na kojima su, pored međusobnih optužbi, izrazili očekivanja da će izbori zakazani za 17. mart pomoći da se reši deo problema nastalih kada su na osnovu Zakona o restituciji počeli da dobijaju 950.000 evra godišnje.
Jedina pozitivna zajednička tačka na obe konferencije bio je Zakon o otklanjaju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta, koji je i za jedne i za druge najbolje rešenje u ovom delu Evrope, čak i šire.
Nije ih ujedinila ni sudbina koncentracionog logora Topovske šupe tokom Drugog svetskog rata, na čijem mestu bi trebalo da se gradi tržni centar.
Savez jevrejskih opština čini devet aktivnih opština, a Savezu ne dostavljaju izveštaj o potrošenim sredstvima tri opštine - Beograd, Zemun i Kikinda, rekao je rabin Isak Asiel na konferenciji za novinare na kojoj su govorili Robert Sabadoš, Brane Popović i glumica Jelisaveta Seka Sablić...
...Na odvojenoj konferenciji za novinare, predstavnici tri opštine, kojima je priključena i JO Priština, Danilo Medić je zatražio smenu rabina.
Aleksandar Nećak ga je podržao, uz navode da je smena bitna jer je rabin pokrenuo lavinu ružnih priča.
Istog mišljenja je bio i član uprave JOB Avram Izrael, koji smatra da je pokušaj da se sukob reši unutar zajednice propao kada je rabin izašao u javnost sa problemima...
...Predsednik JO Zemun Nenad Fogel kazao je da antisemitizam u Srbiji potiče iz jevrejske zajednice, da su njegovi nosioci samozvani predsednik Saveza, Sabadoš, i Asijel, za koga smatra da je nedostojan da bude rabin...
Ceo tekst na sajtu Politike od 13.3.2019.

12.3.2019 - Novinar N1 raskrinkao Roberta Sabadoša i privremenu upravu JOB

Klikom na sliku prilog sa videom u Dnevniku N1

Potpisan kao predsednik Saveza Jevrejskih opština Srbije, Robert Sabadoš je u kameru N1 izjavio da je on član JO Beograda? On kaže: "Ne možeš ti da smetaš ono što je tvoje. Svi smo mi ovde članovi jevrejske opštine, ne možemo da smetamo nikome". Pa neće biti da je on „svoj na svome“. On je član Jevrejske opštine Subotica, pa neka tamo daje izjave da je to njegovo. Ako je želeo da daje izjave oko upada u JO Beograd, u kome je i sam učestvovao, to je morao da uradi u sedištu Saveza u Lominoj ulici 34. Umesto toga on se lažno predstavlja javnosti da je član privremene uprave JO Beograda koja je nezakonito sprečila legalnu upravu na čelu sa Danilom Medićem da obavlja svoju delatnost. O tome govori i Brane Popović (navodna privremena uprava), koji ne krije činjenicu da su uzurpirali prostorije, da su postavili privatno obezbeđenje, i da zbog toga legalna uprava nema pristup računima koji stižu na naplatu Jevrejskoj opštini Beograd.
U završnom komentaru novinar Mladen Savatović konstatuje: „Obe strane su saglasne, sve što se izdešavalo bacilo je veliku ljagu na jevrejsku zajednicu u Srbiji.” Mi, druga i jedina ispravna strana, bez ikakve dileme tvrdimo da je za takvu ljagu odgovorno ponašanje tzv. privremene uprave i Roberta Sabadoša, a dodali bi i sramno ponašanje rabina Isaka Asiela. Zašto rabina? O tome se možete delimično upoznati i preko komentara dr Predraga Kona koji je objavio na svojoj facebook stranici.
Komentar priloga u Dnevniku N1 potpisuje predsednik JO Zemuna Nenad Fogel

Foto: Medija centar

Šta traže službenik Saveza, rabin Isak Asiel i samozvani predsednik Robert Sabadoš
u nelegalnom upadu u prostorije JO Beograda?

Pismo legalne Uprave JO Beograd

Poštovani članovi JOB,
Legalna Uprava JOB ukazuje na sledeće činjenice:

  • Grupa članova JOB ( Rabin Isak Asiel, Brane Popović, Aleksandar Gaon, Rada Petrović, Danijel Bogunović, Bojan Ratković, Goran Altarac, Davor Salom i Branka Pavlović,  kao i onih koji nisu članovi JOB - Robert Sabadoš, Čedomila Marinković, NEZAKONITO,  PROTIVNO STATUTU JOB zauzela je i drži prostorije JOB u Kralja Petra 71a. Grupa se poziva na svoj održani skup početkim decembra 2018, čije odluke nadležne institucije, pre svega Ministarstvo pravde ne priznaju i do danas nisu registrovali promenu predsednika i uprave JOB. Jedini legitimni predstavnici JOB pred državom su: predsednik Danilo Medić i sadašnji legalno izabrani članovi Veća i NO.
  • Grupa koja je nezakonito upala u prostorije čini delo zloupotrebe, prevare i obmane članstva. Upad je izvršen tri dana pred zakazane izbore. Time je uskraćeno demokratsko pravo članstvu da glasa i bira svoje predstavnike.
  • U opasnosti je dokumentacija JOB, već postoji zloupotreba memoranduma i pečata JOB. U opasnosti je sve ono što se nalazi u prostorijama opštine, uključujući poverljive podatke članstva.
  • Protiv nezakonitog upada grupe članova u JOB i učinjenih zloupotreba, svi sadašnji legalni organi JOB na čelu sa predsednikom Medićem, preduzeće SVE zakonom dozvoljene radnje, kako bi se što pre poslovanje i aktivnosti opštine normalizovali.
  • Podsećamo: nakon Skupštine Saveza 1. jula i smene R. Sabadoša te odlaskom i selidbom kancelarije Saveza iz prostorija u Kralja Petra 71a, sadašnje rukovodstvo JOB ponašalo se odgovorno i do danas nije ušlo u prostorije na III spratu, mirno očekujući rešenje Ministarstva pravde. Kada rešenje bude dostavljeno i bude registrovan nov predsednik Saveza, ulazak u prostorije obaviće se legalno, uz primopredaju, kako zakon nalaže.
  • Takođe naglašavamo da je naneta velika šteta ugledu celokupne jevrejske zajednice Srbije, kroz medijsku kampanju koju vode članovi grupe “glasa razuma“, na čelu sa rabinom.

Za ovakvo, do sada nezapamćeno štetno delovanje po JOB, gore pomenuta grupa snosi odgovornost i posledice.
UPRAVA JOB

Beograd, 04.03.2019.

Emisija "360 stepeni" o sukobu u jevrejskoj zajednici, gosti Asiel i Medić

Srbija se donošenjem Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtavama Holokausta, obavezala da u narednih 25 godina isplati gotovo 25 miliona evra. Da li je to napravilo razdor u jevrejskoj zajednici?

Zbog čega se u Savezu jevrejskih opština i Jevrejskoj opštini Beograd međusobno optužuju za nenamensko trošenje novca, jedni drugima osporavaju legitimitet i podnose krivične prijave? Za 360 stepeni govore vrhovni rabin Srbije Isak Asiel i predsednik Jevrejske opštine Beograda Danilo Medić.

Više na sajtu N1. Objavljeno 20.2.2019.

Arhiva starijih komentara
Natrag na vrh stranice