IZVRŠNI OBOR
PREDSEDNIK JOZ

NENAD FOGEL

izabran za predsednika 1999. godine. Završio Šumarski fakultet na Beogradskom univerzitetu, penzionisan nakon rada u Kliničkom centru Srbije. Dužnost predsednika obavlja volonterski.
e-mail: nfogel@yahoo.com

IZVRŠNI ODBOR - POTPREDSEDNICI

ALEKSANDAR NEĆAK

izabran je za potpredsednika JOZ i člana IO 2019. godine. Volonter.

VLADIMIR MIJATOVIĆ

izabran za potpredsednika i zamenika predsednika 2017. godine. Zadužen je za rad sa omladinom. Volonter.

JOVAN ĐORĐEVIĆ

izabran za potpredsednika i člana IO JOZ 2006.godine. Volonter.

MIHAJLO FARKIĆ

izabran za potpredsednika i člana IO JOZ 2007.godine. Volonter.


SEKRETAR

RIA BEHERANO

Sekretar. Stalno zaposlena od 2000. godine
e-mail: jozemun@sbb.rs

NADZORNI ODBOR

(NENAD ALTMAN)

Predsednik komisije, izabran 2006.g. Volonter
Preminuo krajem oktobra 2022.
Uskoro će biti postavljena zamena.

BOGDAN SIMATOVIĆ

izabran 2006.g. Volonter

OLGA SKEJIĆ

Izabrana 2017. Volonter.