NAJNOVIJE VESTI IZ AKTIVNOSTI NAŠE OPŠTINE
VESTI OPŠIRNIJE

N A J A V E

24-25.9.2023 - Jom Kipur

U slobodnom prevodu Dan oproštaja, jedna je od najvećih religioznih svetkovina za Jevreje. Za neke je to praznik, a za neke baš i nije, zavisno da li nam je oprošteno ili nije. U svakom slučaju kada tražimo oproštaj to je istovremeno dan pomirenja, a i očišćenja duše, što bi narod rekao „padne nam kamen sa srca“. Ako nam Svevišnji usliši molbe, mirni smo godinu dana i tako to traje već više od 2000 godina...
Više o prazniku u tekstu Milana Fogela (PDF)

IZDVAJAMO

Izašao iz štampe Zbornik radova sa Konferencije o zemunskim logorima

Iz štampe je izašlo naše izdanje Zbornik radova učesnika Konferencije Jevrejski logor Zemun i Prihvatni logor Zemun prošlost-sadašnjost-budućnost koja se održavala od 18. do 19. 9. 2021. u Zemunu.
WEB verziju ovog izdanja možete pogledati u ovom PDF dokumentu.


POLICIJA HAPSI I NE DOZVOLJAVA PREŽIVELIMA HOLOKAUSTA DA UĐU U SVOJU SINAGOGU

Članovi JOB pred kordonom Navijači u dvorištu
Navijači u dvorištu Navijači u dvorištu

Video snimci na YouTube kanalu:
Video 1 :: Video 2 :: Video 3 :: Video 4

O ovome izveštavaju i mediji: N1 TV :: RTS :: Prva - (28.10.1019)


NAJTRAŽENIJI LINKOVI
(kliknite na naslov)

Dve zemunske sinagoge
Izložba "Znani i neznani junaci"
Jevreji u dobrovoljnom vatrogastvu

Katalog izložbe Jevrejski logor Zemun
Katalog izložbe u Kanjiži
KATALOZI NAŠIH AKTIVNOSTI:
2000-2006 :: 2006-2008 :: 2008-2010 :: 2010-2012 :: 2012-2014
2014-2016 :: 2016-2018 :: 2018-2020 :: 2020-2022