NAJNOVIJE VESTI IZ AKTIVNOSTI NAŠE OPŠTINE
S A D R Ž A J

31.7.2022 - Komemoracija zemunskim Jevrejima
29.5.2022 - Dan Jerusalima i Skupština JOZ
17.5.2022. Promocija „Zbornika“ u Zemunskoj gimnaziji
18-19. 9. 2021 - Konferencija Jevrejski logor Zemun...
7.9.2021 - Roš Hašana 5782
27.7.2021 - Komemoracija zemunskim Jevrejima
19.7.2021 – Uređenje Jevrejskog groblja Zemun
23.5.2021 - Održana Izborna Skupština JO Zemun

16.5.2021 - Naša podrška za mir u Izraelu
27.1.2021 - Komemoracija na Starom sajmištu
12.11.2020 - Katalog aktivnosti JOZ 2018-2020
7.10.2020 - Dani evropske baštine
26.7.2020 - Pomen zemunskim Jevrejima, žrtvama fašizma
9.2.2020 - Tubišvat i sinagoga
29.1.2020 - DKC domaćin „Putujuće izložbe o dobrim ljudima“

ARHIVA STARIJIH VESTI: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2005-10

31.7.2022 - Komemoracija zemunskim Jevrejima

Članovi naše zajednice okupili su se danas na Jevrejskom groblju u Zemunu u znak sećanja na stradale Jevreje iz Zemuna, koji su 27. jula 1942. godine oterani u stočnim vagonima put logora Jasenovac i Stara Gradiška. Ove godine letnji odmori mnogih su se preklopili sa ovim datumom pa je ovom okupljanju prisustvovao nešto manji broj ljudi. U ime naše opštine ispred spomenika venac su položili članovi naših Komisija Dragoslav Beherano i Živko Kovačević.

29.5.2022 - Dan Jerusalima i Skupština JOZ

Foto galerija klikom na sliku

Posle više od dve godine bez ikakvih pandemijskih ograničenja, održana je redovna godišnja skupština Jevrejske opštine Zemun. Sledeći standardnu proceduru predviđenu našim Statutom, usvojili smo dnevni red, koji je ove godine bio dopunjen i predlogom odluke o eventualnom održavanju izborne skupštine Saveza. Posle izbora predsedavajućih skupštine Jove Đorđevića i Vladimira Mijatovića, reč je dobio predsednik Nadzornog odbora Nenad Altman. On je obavestio prisutne delegate da je izvršen redovni pregled finansijskog poslovanja JO Zemun, te da je poslovanje bilo u skladu sa svim pozitivnim propisima naše Opštine. Nakon usvajanja njegovog izveštaja, delegati su usvojili i zajednički izveštaj o radu svih komisija i Izvršnog odbora JOZ u 2021. godini.
Kao i uvek, usvajanje budžeta JOZ za 2022. bila je važna tema za sve prisutne, jer Savez već petu godinu za redom ne ispunjava obaveze prema JOZu, odnosno odbija da nam uplaćuje sredstva potrebna za naš rad. Iako su dugovanja Saveza prema JOZu dostigla višemilionske iznose, to ni na koji način nije uticalo na naš redovan rad. Naprotiv, tokom svih tih godina JOZ je bio na usluzi svojim članovima i njihovim potrebama, kako pomoći u lečenju, obnavljanju kućnih aparata i slično tako i u finansiranju druženja sa prijateljima iz regiona. Ovogodišnji budžet je takođe predvideo da se zadovolje sve potrebe našeg članstva uz značajne uštede, koje nameravamo da iskoristimo za rešavanje problema koje imamo sa zaštićenim stanarima i budućom rekonstrukcijom sinagoge. Budžet je jednoglasno usvojen uz nadu da ćemo uskoro dobiti i presudu kojom će se Savez obavezati da nam isplati zaostala dugovanja.
Aleksandar Nećak je predložio skupštini da se predsednik Nenad Fogel predloži za redovnu godišnju nagradu koju svake godine, 5. novembra, dodeljuje Gradska opština Zemun, uz detaljno obrazloženje zbog čega ga predlaže. Skupština je i taj predlog jednogalsno usvojila.
Predlog naše Skupštine pod kojim uslovima bi prihvatili održavanje izborne skupštine Saveza pročitan je delegatima koji su ga posle iscrpne diskusije jednoglasno usvojili i zahtevali da se integralni tekst objavi na našem sajtu. Odluka će biti dostavljena predsedniku JO Beograd Aronu Fuksu, koji će je prezentovati Veću JOBa, a koji će se odrediti o našim uslovima za održavanje izborne skupštine Saveza.
Pod tačkom razno bilo je dosta konstruktivnih predloga za budući rad naših sekcija, kao i našim odnosom sa Vladom Republike Srbije i brojnima jevrejskim organizacijama iz celog sveta. Posebno je ukazano na naš (loš) odnos sa Svetskom jevrejskom organizacijom za restituciju (WJRO), čija su dva člana deo Odbora za nadzor koji je nadležan da kontroliše  sprovođenje Zakona o otklanjanju posledica Holokausta, a koji nisu ništa uradili da se problemi koje ima JOZ iznesu pred Vladu R. Srbije.

Na kraju podržan je i predlog da se započne postupak za postavljanja spomen ploče na mestu nekadašnje sefardske sinagoge, za čiju realizaciju je zadužen Nenad Fogel.

17.5.2022 - Promocija „Zbornika“ u Zemunskoj gimnaziji

Foto galerija klikom na sliku

U hramu sticanja znanja, Zemunskoj gimnaziji, održana je promocija „Zbornika radova učesnika Konferencije Jevrejski logor Zemun i Prihvatni logor Zemun prošlost-sadašnjost-budućnost“ koja je održana od 18. do 19. 9. 2021. u Zemunu.
Zahvaljujući razumevanju direktora gimnazije Miloša Bjelanovića, a pre svega organizatorke promocije profesorke istorije Ljiljane Raković, bili smo u prilici da učenicima jedne od najboljih gimnazija u Srbiji, uz kratko predavanje dr Milana Koljanina, bar malo približimo šta se dešavalo pre 80 godina na prostoru koji danas nazivamo „Staro sajmište“. Verujemo da su učenici bili prilično iznenađeni da je na tom mestu, između dva savska mosta, postojao logor specijalizovan za istrebljenje Jevreja, a kasnije i Srba, i svih ostalih antifašista koji su u njega dopremani iz NDH i ostalih delova Jugoslavije. Učenici su imali priliku da čuju da je u prvoj fazi postojanja logora, koji se zvao Judenlager Semlin (Jevrejski logor Zemun) ubijeno skoro 6400 žena, dece i starih i iznemoglih muškaraca. Računajući i oko 5000 Jevreja muškaraca, koji su već početkom okupacije bili deportovani u logor „Topovske šupe“, smeštenom na prostoru današnje Autokomande, nemačka okupaciona vlast je uz svesrdnu logističku pomoć izdajničkog, kolaboracionostičkog režima Milana Nedića, uspela da pobije skoro celu jevrejsku populaciju u Srbiji. Kada je 10.5.1942. kamion, tzv. dušegupka, natovaren sa poslednjim Jevrejima iz logora, koji su kao i svi prethodni logoraši do puta u Jajincima bili ugušeni ubacivanjem otrovnih izduvnih gasova u hermetički prostor vozila, mogli su Nemci da se pohvale svojoj komandi u Berlinu da je u Srbiji „konačno rešeno jevrejsko pitanje“. Da „konačno“ ne mora uvek da znači da je i stvarno konačno, svedočilo je i prisustvo dece nekolicine preživelih Jevreja: Avram Izrael, Ria Beherano i Nenad Fogel, čije su porodice, osim njihovih očeva, sve stradale u Jasenovcu.
Posle 10. maja 1942. nacisti su počeli da popunjavaju taj prostor sa Srbima i ostalim rodoljubima, da bi ta brojka dostigla neverovatnih 32 hiljade ljudi. Procenjuje se da je od tog broja stradalo preko desetak hiljada. Najmanje 5500 njih su sahranjeni na Jevrejskom groblju u Zemunu, gde i postoji spomenik posvećen tim hrabrim ljudima.
Na početku promocije profesorka Raković je predstavila učenicima prisutne goste: dr Milana Koljanina, predsednika Jevrejske opštine Zemun Nenada Fogela, direktorku Memorijalnog centra Staro sajmište dr Krinku Vidaković Petrov i državnog sekretara iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku Miodraga Kapora. Takođe je napomenula da je Jevrejska opština Zemun donirala gimnaziji svoja izdanja: Zbornik radova sa konferencije, knjigu „Nestali u Holokaustu Zemun – svaka slika priča priču“ koja govori o stradanju Jevreja iz Zemuna u logoru Jasenovac i knjigu „Pravednici bez medalje“ posvećenu dobrim ljudima iz Srbije koji su tokom Drugog svetskog rata spasavali Jevreje od sigurne smrti.
Pažnja sa kojom su učenici ispratili izlaganja prisutnih gostiju bila je fascinantna. Svi su iskoristili priliku i poneli sa sobom ponuđene knjige. Iskreno se nadamo da će ih pročitati i podeliti utiske sa svojim prijateljima.
Na kraju promocije Nenad Fogel je preimenovao stih moralne pobednice Eurosonga Konstrakte u poruku učenicima: „Profesorka mora biti zdrava“ kako bi im prenela znanje u stilu latinske izreke Historia magistra vitae est (Istorija je učiteljica života).

O ovom događaju i sa sajta Zemunske gimnazije

Video sa promocije na našem YouTube kanalu.

18-19. 9. 2021 - Konferencija Jevrejski logor Zemun i Prihvatni logor Zemun
prošlost-sadašnjost-budućnost

Otvaranje izložbe
Foto galerija klikom na sliku

U okviru obeležavanja “Dana evropske baštine” koju je pripremila Gradska opština Zemun, deo programa bila je i konferencija koju je organizovala Jevrejska opština Zemun o dva logora smeštenih tokom Drugog svetskog rata na prostoru beogradskog sajma. Konferencija je održana u Kancelariji za mlade GO Zemun. Povodom 80. godina od otvaranja Jevrejskog logora Zemun u galerijskom prostoru je postavljena izložba „Jevrejski logor Zemun“, autora Nenada i Milana Fogela i dr Milana Кoljanina.
Goste su na otvaranju izložbe i početka rada međunarodne konferencije  pozdravili autor projekta i predsednik Jevrejske opštine Zemun Nenad Fogel, Igor Ginzberg, izabrani (neupisani) predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Slobodan Mandić, pomoćnik direktora Istorijskog arhiva Beograda i predsednik Skupštine opštine Zemun Miroslav Gajić, koji je svečano otvorio izložbu i označio početak rada konferencije.
U programu otvaranja učestvovali su i učenici Muzičke škole "Kosta Manojlović" iz Zemuna.
Кonferencija je bila dvodnevna i otvorena za javnost.

Konferencija i događaji
Foto galerija klikom na sliku

Prvog dana rada, u prepodnevnoj sesiji, svoje radove su predstavili Milan Fogel, pisac, novinar i publicista iz Izraela, dr Milan Koljanin, istoričar iz Beograda, akademik dr Ivo Goldjštajn iz Zagreba i dr Dragan Cvetković iz Muzeja žrtava genocida. Rad Prof. dr Jovana Bayforda iz Velike Britanije pročitao je Nenad Fogel.
U popodnevnoj sesiji posetiocima se obratio dr Milovan Pisari istoričar iz Beograda, a predstavljeni su i radovi opravdano odsutnih učesnika (zbog aktuelne pandemijske situacije) i to dr Sanje Petrović Todosijević istoričarke iz Beograda i Aleksandra Nećaka, člana izvršnog odbora Jevrejske opštine Zemun.
Drugog dana konferencije upriličen je razgovor sa gostom iz Zagreba akademikom Ivom Goldštajnom. U jednosatnom izlaganju i razgovoru sa prisutnima bilo je govora uglavnom o današnjoj percepciji uloge logora Jasenovac u hrvatskoj javnosti, ali i o brojnim drugim temama koje su interesovale posetioce.
Cilj i zadatak konferencije bio je da kroz izlaganja učesnika dobijemo uvid šta je bio Jevrejski logor Zemun, kasnije Prolazni logor Zemun, kao i dokle se stiglo sa realizacijom formiranja Memorijalnog muzeja sećanja na lokaciji Starog sajmišta, Topovskih šupa i svih ostalih mesta stradanja Jevreja, Srba i Roma u okolini Beograda tokom Drugog svetskog rata. Bez lažne skromnosti svi postavljeni ciljevi su ispunjeni i nadamo se da će pomoći budućem rukovodstvu Memorijalnog centra „Staro sajmište“, koje ni posle dve godine od donošenja Zakona nije postavljeno.
Rezultati konferencije će biti prezentovani preko sajta Jevrejske opštine Zemun i putem Zbornika koji će sadržati radove učesnika konferencije.

O ovome izveštava i Gradska opština Zemun uz video priloge

Još o Logoru Sajmište na sajtu Arhiva Beograda: O projektu :: Sajmište 1937-44 :: Baza podataka zatočenika

31.12.2021 - Naša opština je izdala i Zbornik radova učesnika ove konferencije. WEB verziju ovog izdanja možete pogledati u ovom PDF dokumentu.

7.9.2021 - Roš Hašana: Jevrejska Nova godina 5782. - proslava u znaku pandemije

Foto galerija klikom na sliku

Jevrejska opština Zemun, odnosno deo vakcinisanih, revakcinisanih i "busterizovanih" članova, obeležila je Novu 5782. godinu u našoj sinagogi.
Dosta vremena je prošlo od poslednjeg susreta naših članova i svi su želeli da podele svoja iskustva sa pandemijom koja i dalje hara svetom.
Bila je to prilika i da predsednik opštine Nenad Fogel pozove članove na otvaranje konferencije o dva logora koja se održava 18. i 19. septembra u Galeriji Kancelarije za mlade u okviru Dana evropske baštine.

Uz sveprisutni apel "budimo odgovorni", naša Opština će i ubuduće organizovati sve događaje uz veliki oprez.

27.7.2021 - Komemoracija zemunskim Jevrejima

Članovi naše zajednice okupili su se danas na Jevrejskom groblju u Zemunu u znak sećanja na stradale Jevreje iz Zemuna, koji su 27. jula 1942. godine oterani u stočnim vagonima put logora Jasenovac i Stara Gradiška.
Ove godine letnji odmori mnogih su se preklopili sa ovim datumom pa je ovom okupljanju prisustvovao nešto manji broj ljudi. Tome su doprinela i ograničenja vezana za epidemiološke mere.

U ime naše opštine ispred spomenika venac su položili  članovi naših Komisija Živko Kovačević i Olga Skejić nakon čega je minutom ćutanja odata pošta svim zemunskim Jevrejima stradalim od nacističkog terora.

19.7.2021 – Uređenje Jevrejskog groblja Zemun

Posle dužeg vremena uređeno je zelenilo Jevrejskog groblja Zemun uoči komemoracije zemunskim Jevrejima, žrtvama fašizma koje će se održati 27. jula.

U proteklom periodu osoba koja je ugovorom bila zadužena za čuvanje i održavanje groblja nije izvršavala preuzete obaveze pa mu je dat otkaz. Za ovu priliku angažovani su drugi radnici, a novi trajni čuvar groblja biće uskoro postavljen.

23.5.2021 - Održana Izborna Skupština JO Zemun

Uz poštovanje svih pandemijskih mera, Jevrejska opština Zemun održala je redovnu Izbornu Skupštinu.
Da bi se dostigao taj cilj, poštovanje pandemijskih mera koje su propisane od strane Kriznog štaba, Skupština je održana u prostoru naše sinagoge bez prisustva drugih gostiju.
Rad skupštine otvorio je predsednik JOZ Nenad Fogel, koji je pozvao prisutne da se minutom ćutanja oproste od članova preminulih u poslednje dve godine.
Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora predsedništva, izborne komisije i zapisničara, Skupštini se obratio predsednik Nadzornog odbora sa izveštajem o utrošku sredstava u 2020. godini. On je istakao da je prošla godina bila neuobičajena zbog pandemije virusa COVID 19, odnosno da nije bilo mnogo okupljanja članstva i realizacija naših projekata, te da je shodno tome i trošenje bilo minimalno, ali da je sve bilo u skladu sa našim pravilnicima.
U nastavku je predsednik JOZ podneo godišnji izveštaj o radu Izvršnog odbora i svih komisija koji je jednoglasno usvojen. O događanjima koja su održana u 2020. članstvo se može informisati na našem sajtu.
Posle prezentacije budžeta JOZ za 2021. godinu, zaključeno je da smo, uprkos odbijanju Saveza da nam uplaćuje sredstva koja nam pripadaju po Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika (u daljem tekstu Zakon), i za ovu godinu u prvi plan stavili potrebe našeg članstva. Teret realizacije budžeta je u ovom trenutku na angažovanju Socijalne komisije koja ima zadatak da pomogne ugroženom članstvu, baš kako je radila u 2020. godini. U vezi sa dugovanjima koja Savez ima prema JOZu, na predlog predsednika, Skupština je jednoglasno usvojila odluku da se Savez tuži zbog kršenja Zakona, kao i svojih odluka o raspodeli sredstava koja jevrejske opštine dobijaju po pomenutom Zakonu. Da se javnost ne dovodi u zabludu da su u pitanju neki veliki novci, Savez je za rad JOZa predvideo sumu od 10 hiljada evra, od 950 hiljada koliko država daje na godišnjem nivou svim jevrejskim opštinama. Odgovorni u Savezu za poštovanje svojih odluka odbijaju da JO Zemun vrše isplate od 1. jula 2018. Naravno, rukovodstvo JOZa je o svemu uredno obaveštavala nadležna ministarstva, Odbor za nadzor, urgirala preko advokata da Savez ispuni svoje obaveze, ali je sve ostalo bez odjeka. Nama ne preostaje ništa drugo osim da mislimo da je Država u nekakvom dosluhu sa Savezom, te da im daje prećutnu podršku u nameri da se naša opština finansijski uništi.
Posle prezentacije liste predloženih za sve funkcije u JO Zemun, prisutni članovi na Skupštini su jednoglasno potvrdili izbor svih predloženih.
Novi/stari predsednik je Nenad Fogel, koji je dobio jednoglasnu podršku u daljoj borbi za prava Jevrejske opštine Zemun. Svi prisutni su se saglasili da se u svakoj prilici koja nam se ukaže u javnom prostoru bavimo i stanjem u jevrejskoj zajednici Srbije. Posebno je apostrofirana borba protiv pravih antisemita, koje je predsednik JOZ obeležio u javnim nastupima, a koji su zbog toga tužili Jevrejsku opštinu Zemun i Nenada Fogela za nanošenje duševnih bola i povreda ugleda i časti. Postavlja se pitanje, kako se može naneti duševna bol i povrediti ugled i čast antisemita, a o zgradama Saveza i JO Sombor da ne govorimo. Konačnu reč će doneti nadležni sud. Za sada tužioci (Robert Sabadoš, Sandra Papo Fišer, Savez (zgrada) i Jevrejska opština Sombor (zgrada)) uspešno izbegavaju da svedoče o onome što su naveli u tužbi. Svoj iskaz je dao jedino Isak Asiel. Rasprava koja je trebalo da se održi 21. maja, uz podnesak koji je podneo advokat tužilaca, odložena je za 14. septembar 2021. Opravdanje advokata odslikava pravo stanje stvari kada je reč o navedenoj tužbi. Naime, advokat u svom podnesku, koji je podneo sudu 14. maja 2021. doslovce pravda svoj izostanak sledećim rečima: Naime, kako sam dobio upalu žuči i kako mi je hitna operacija izvršena 17.05.2021. godine to nisam u mogućnosti da se pojavim na raspravi zakazanoj za 21.05.2021. godine zbog oporavka od operacije.
Sud je naravno usvojio njegovo pravdanje, ali je ostalo interesantno kako je advokat znao 14.05. DA MU JE 17.05. IZVRŠENA HITNA OPERACIJA. Ovo objašnjenje advokata izazvalo je buru smeha na skupštini.
Nakon završetka skupštine prisutni članovi JOZ ostali su na zajedničkom druženju, ovog puta u restoranu Sač!

16.5.2021 - Jevrejska opština Zemun za mir u Izraelu

Foto galerija klikom na sliku

Jevrejska opština Zemun i aktivisti Jevrejske opštine Beograd, predvođeni Avramom Izraelom i Danilom Medićem, organizovali su skup posvećen uspostavljanju mira u Izraelu. Na početku su intonirane himne Srbije i Izraela u znak poštovanja prema našoj domovini ali i državi Izrael koja je uvek bila uz Jevreje iz Srbije, posebno u najtežim danima tokom ratova devedesetih kao i za vreme NATO bombardovanja. Izrael u tim teškim trenucima širom otvorio svoje granice za Jevreje iz Srbije i sa prostora bivše Jugoslavije.
Nakon intoniranja himni prisutne je pozdravio predsednik JO Zemun Nenad Fogel. U kratkom izlaganju pozvao je sve strane na prekid neprijateljstava. Obraćajući se prisutnima naglasio je da skup nije posvećen osudi bilo koje strane za eskalaciju sukoba, ali je posebno ukazao na odgovornost terorističke organizacije Hamas koja danima ispaljuje rakete na gradove širom Izraela (do ovog trenutka ispalili su preko 2500 projektila, uključujući i granatiranje glavnog grada Jerusalima). Fogel je napravio jasnu distinkciju između zaraćenih strana, suprotstavljajući se tvrdnjama brojnih medija da je na delu sukob između Izraela i Palestine. Naime, on je ustvrdio da se sukob zapravo odvija između izraelske vojske i terorističke organizacije Hamas. Hamas koji upravlja pojasom Gaze drži svoje građane kao taoce isturajući ih kao svojevrsni živi štit, ne mareći pri tom za njihove živote. Skupu su se obratili i Avram Izrael, Danilo Medić i preživeli Holokausta Josif Baruhović.
Uz par provokacija koje su došle od strane palestinskih aktivista, skup je protekao u mirnoj atmosferi sa jasnim porukama da mir nema alternativu.
Tokom skupa Nenad Fogel je dao kratke intervjue za prisutne medije, N1, Nova-S i TV Prva, u čiji se program vesti uključio uživo.

16.5.2021 - Jevrejske opštine organizovale skup u Beogradu zbog sukoba Izraela i Palestinaca

Jevrejske opštine Zemuna i Beograda su povodom sukoba Izraela i Palestinaca organizovale danas skup na Trgu republike u Beogradu.
Predsednik Jevrejske opštine Zemun Nenad Fogel izjavio je da je ta opština u saradnji sa Jevrejskom opštinom Beograd organizovala protest podrške, ne Izraelu ili Arapima u toj zemlji, već miru kojeg na tim prostorima nema od 1948. godine.
„Ne verujem da će Ujedinjene nacije uspeti da reše situaciju jer to nisu uradile od 1948 godine“, rekao je Fogel.
Do mira se, po njegovoj oceni, može doći u direktim pregovorima sa palestinskom upravom...
Više na stranici portala N1 od 16.5.2021.

O ovome izveštava i televizija Prva. Video od 10:38 o današnjoj situaciji u Izraelu i od 13:11 izveštaj sa skupa na Trgu Republike

TV Nova-S takođe izveštava o ovom skupu.

27.1.2021 - Komemoracija na Starom sajmištu

Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta delegacija naše opštine prisustvovala je komemoraciji žrtvama genocida na Starom sajmištu.

Pored državnih, gradskih i diplomatskih predstavnika vence su položili i predstavnici jevrejskih zajednica.
Počast žrtvama u ime naše opštine odali su Nenad Fogel, predsednik JO Zemun i Nenad Altman, predsednik Nadzornog odbora JOZ.

Opšrinije na portalu lista Danas (27.1.2021)

12.11.2020 - Katalog aktivnosti JOZ 2018-2020

Iz štampe je izašao naš novi dvojezični katalog aktivnosti JOZa od 2018. do 2020. (5778-5780) godine pod nazivom „Sporovi, radosti i korona napasti“.
Iz uvoda urednika: „U želji da trajno ostanu zabeležene aktivnosti Jevrejske opštine Zemun pokrenuli smo 2006. Godine objavljivanje kataloga, na svake dve godine, u kome se u slici i reči podsećamo na naš rad.
Ovo je osmi katalog u kome je jasno vidljivo da su sudstvo Srbije i korona virus bez ikakve sumnje uticali na naše aktivnosti i presudno obeležili ovaj period od dve godine…“

Preuzmite ili pogledajte ovaj katalog u PDF formatu ili pogledajte pripadajući video sa našeg YouTube kanala.

7.10.2020 - Dani evropske baštine

Foto galerija klikom na sliku

Manifestacija Dani evropske baštine u 2020. godini u organizaciji Gradske opštine Zemun završena je 7. oktobra promocijom knjige i izložbe „Jevreji profesori Medicinskih fakulteta u Srbiji“ u izdanju Jevrejske opštine Zemun. Promocija je održana u renoviranom prostoru Kancelarije za mlade opštine Zemun. Ove godine manifestacija  se održavala pod sloganom Nasleđe i obrazovanje – znanje za budućnost.
Knjigu su posetiocima predstavili autori Nenad Fogel, Radoje Čolović i Dragan Pantelić. Žana Živaljević iz sektora za kulturu opštine Zemun pozdravila je goste uz prigodno objašnjenje o manifestaciji i zamolila je novog predsednika Gradske skupštine Zemun Miroslava Gajića da otvori izložbu i najavi promociju knjige. Predsednik skupštine posebno je istakao učešće opštine Zemun u realizaciji projekta objavljivanja knjige o Jevrejima koji su svoju akademsku karijeru ostvarili na medicinskim fakultetima u Srbiji. Napomenuo je da to nije njihovo prvo učešće u podršci koju Zemun pruža Jevrejskoj opštini, već će ih sigurno podržati i u realizaciji budućih projekata.

Prof. Snežana Veljković

Na početku promocije Nenad Fogel je zamolio prisutne da minutom ćutanja odaju poštu recenzentu knjige profesorki Snežani Veljković, nedavno preminuloj od posledice korona virusa, kao i svim preminulim u Srbiji i celom svetu.
Potom su o knjizi govorili autori. Niz zanimljivih detalja o razvoju medicine u Srbiji, o Jevrejima koji su još u 19 veku dolazili u Srbiju da rade kao i o poznanstvima sa profesorima jevrejskog porekla posebno je govorio akademik i aktuelni predsednik Srpsko lekarskog društva Radoje Čolović. Dragan Pantelić i Nenad Fogel govorili su o svom radu na prikupljanju podataka o profesorima jevrejskog porekla a između ostalog i  o ličnim iskustvima sa profesorima koji su predavali na Medicinskom fakultetu u Beogradu, imajući u vidu da su radni vek proveli baš na Fakultetu.

Posetioci su imali priliku, da po ceni štampanja kupe knjigu „Jevreji profesori Medicinskim fakultetima u Srbiji“, dobiju i na poklon knjigu o stradanju Jevreja iz Zemuna tokom Holokausta.

O ovom događaju izveštavaju i portali GO Zemun i Pink

26.7.2020 - Pomen zemunskim Jevrejima, žrtvama fašizma

Predstavnici naše opštine položili su venac na spomenik zemunskim Jevrejima, žrtvama fašizma, povodom sećanja na stradale Jevreje iz Zemuna koji su 27. jula 1942. godine oterani u stočnim vagonima put logora Jasenovac i Stara Gradiška.

Zbog epidemije COVID-19 i ograničenja okupljanja većeg broja ljudi ove godine nismo organizovali komemoraciju kojoj bi prisustvovao veći broj članova jevrejske zajednice i predstavnika Gradske opštine Zemun.
Primećeno je i da su tokom dana i pojedinci individualno dolazili da odaju poštu stradalima na čemu im se posebno zahvaljujemo.

Foto galerija klikom na sliku

9.2.2020 - Tubišvat i sinagoga

Tridesetak članova Jevrejske opštine okupilo se u našoj sinagogi da proslavimo Novu godinu drveća - Tubišvat, ali i rešenje Višeg kasacionog suda kojim je poništena odluka sudije Gordane Gajić Salzberger, kojim je poništila rešenje Agencije za restituciju o vraćanju sinagoge u zamenu za druge oduzete nekretnine.
Malo je reći da je odluka člana Beogradske jevrejske opštine bila iznenađujuća za nas u Zemunu, ne zato što je došla od nekoga ko je član jevrejske zajednice, već zato što je primenila potpuno pogrešni zakon kada je poništila pomenutu odluku Agencije. No, da li je to neznanje ili namera, ovog puta nećemo da ulazimo, sada je na Upravnom sudu da ponovo donese odluku.

29.1.2020 - Dečiji kulturni centar domaćin „Putujuće izložbe o dobrim ljudima“

Foto galerija klikom na sliku

Povodom obeležavanja Dana Holokausta, Jevrejska opština Zemun se priključila višednevnom programu Jevrejske opštine Beograd postavljajući „Putujuću izložbu o dobrim ljudima“ autora Milana i Nenada Fogela u Dečijem kulturnom centru u Beogradu.
Na početku su Stefan Zekić i otac Danilo Tomić izveli himne Srbije i Izraela i jednu prigodnu jevrejsku pesmu posvećenu stradalim Jevrejima u Holokaustu.
Prisutnima su se obratili Avram Izrael i Nenad Fogel. Izrael je govorio o višednevnom programu koji je Jevrejska opština Beograd organizovala u proteklih nekoliko dana sećajući se 6 miliona Jevreja koji su stradali u Holokaustu, ali i skoro 83% stradalih Jevreja u Srbiji.
Nenad Fogel je prisutnima govorio o sadržaju izložbe i razlozima zbog kojih se Jevrejska opština već punih dvadeset godina bavi istraživanjem Holokausta. Ukazao je na brojne izložbe koje je postavila u znak sećanja na stradanje Jevreja, ali i svojih članova koji su ubijeni u Jasenovcu i Staroj Gradiški. Izložbom o dobrim ljudima, odnosno o ljudima koji su dobili visoko Izraelsko priznanje Pravednik među narodima, želeli smo da ukažemo na hrabre ljude koji su reskirali svoje živote da bi spasavali njima često nepoznate ljude jevrejskog porekla. Srbija treba da se ponosi sa svojih 139 Pravednika među narodima i da ih uvek i u svakoj prilici spominje, podiže im spomenike, dodeljuje nazive ulica, trgova i institucija. Tako će država Srbiji iskazati da poštuje najhrabrije među svojim građanima – Pravednike među narodima.
Na kraju otvaranja Vladanka Cvetković je pročitala tri pesme iz svoje zbirke pesama 50250, nazvanom po broju kojim je u Aušvicu bila obeležena njena majka Magdalena Morgenštern. Magdalena je preživela i retko je pričala o Aušvicu, a kada je pričala govorila je u sekvencama koje je njena ćerka Vladanka Cvetković pretočila u pesme, jer je želela da kroz stihove prenese maminu priču i osetila je potrebu da se to ovekoveči i da njeni unuci nikad ne zaborave.
Izložba će biti otvorena do prvog marta 2020. Dečiji kulturni centar će tokom februara organizovati posete osnovaca i srednjoškolaca uz stručno vođenje kroz izložbu i razgovore sa preživelim Jevrejima iz Srbije, istoričarima i autorima izložbe.

Pogledajte i intervju sa autorom Nenadom Fogelom sa N1 TV YouTube kanala.

Natrag na vrh stranice