"VRATIMO ZEMUNSKU SINAGOGU"

SAN POLAKO POSTAJE JAVA
Agencija za restituciju Republike Srbije, Jedinica za konfesionalnu restituciju, 19 maja 2016. godine donela je rešenje kojim se Jevrejskoj opštini Zemun na ime naknade za imovinu oduzetu u ulici Primorska 3 i 5, danas Rabina Alkalaja, utvrđuje pravo svojine na zgradu bivše sinagoge.

CENTAR ZA KULTURU „SRCE – HERZ(L)“
Iako protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba, zainteresovane strane imaju pravo da povedu upravni spor u roku od 30 dana. Iskreno se nadamo da će sve strane u postupku pre svega ceniti našu želju da se od nekadašnjeg verskog objekta, koji danas služi kao običan restoran, uspostavi prostor koji će služiti za promociju kulture u Zemunu.

PONOVO BOGOMOLJA
Namera Jevrejske opštine da taj prostor bude novi dom umetnika neće biti umanjen ni izraženom željom rabina Srbije da se sinagoga povremeno koristi i za versku službu. Naša Tora čudom je spasena od okupatora tokom Drugog svetskog rata. Tora u sinagogi biće novi podstrek u održavanju vere i tradicije za malu jevrejsku zajednicu u Zemunu!

Naša sinagoga u ul. Rabina Alkalaja 5
(nekada Primorska ul.), sagradjena 1850.g.
Akcija za povraćaj naše Sinagoge ulazi u drugu fazu. Dosadašnji pokušaji da se sa opštinskim vlastima Zemuna dogovorimo oko načina na koji bi Jevrejska opština Zemun ponovo postala vlasnik Sinagoge nisu dali očekivane rezultate. Kraj septembra 2008. godine bio je poslednji rok kojim je država Srbija dala mogućnost verskim zajednicama da traže povraćaj oduzete imovine. Iskoristili smo tu mogućnost, i pored ostalog, tražili smo da nam se vrati u posed zgrada bivše jevrejske škole, koja ima 900 m2 i dvorište od 19 ari. Sinagoga, koja danas ima oko 300 m2 i nešto oko 6 ari placa, i dalje je u posedu države Srbije. Danas je korisnik našeg hrama opštinsko preduzeće ''Poslovni prostor''. Sinagoga je trenutno restoran domaće kuhinje.  U situaciji kada će država Srbija biti obavezna da nam vrati najmanje tri puta veći prostor, ukoliko se oceni da nije moguć povratak naše imovine, smatramo da ima mnogo razloga da se sa odgovornima dogovorimo da se izvrši odgovarajuća zamena vlasništva. Oni nama našu Sinagogu, mi njima zgradu škole od 900 m/2. Ukoliko postoji politička volja, sigurni smo da ništa neće stajati na putu poštenom i iznad svega moralnom dogovoru. Imajući u vidu, da od kada je država postala vlasnik Sinagoge, u njoj nije bilo nikakvih kulturnih sadržaja, a neformalno su nam to obećavali kada smo je prodali, sada je vreme da ona konačno postane mesto koje će biti versko-kulturni centar Zemuna.