"VRATILI SMO ZEMUNSKU SINAGOGU"

SAN JE POSTAO JAVA - VRAĆENA ZEMUNSKA SINAGOGA
Agencija za restituciju Republike Srbije, Jedinica za konfesionalnu restituciju, 19 maja 2016. godine donela je rešenje kojim se Jevrejskoj opštini Zemun na ime naknade za imovinu oduzetu u ulici Primorska 3 i 5, danas Rabina Alkalaja, utvrđuje pravo svojine na zgradu bivše sinagoge.

Naša sinagoga u ul. Rabina Alkalaja 5 (nekada Primorska ul.), sagrađena 1863.g.

VERSKO KULTURNI CENTAR „SRCE – HERZ(L)“
Četiri godine posle sudskih sporova koje su pokrenule zainteresovane republičke, gradske i opštinske službe, nadležni sud je presudio da je rešenje Agencije za restituciju pravosnažno.
Namera Jevrejske opštine da taj prostor bude novi dom umetnika neće biti umanjen ni izraženom željom naših članova da se sinagoga povremeno koristi i za versku službu i proslave velikih jevrejskih praznika. Naša Tora čudom je spasena od okupatora tokom Drugog svetskog rata. Tora u sinagogi biće novi podstrek u održavanju vere i tradicije za malu jevrejsku zajednicu u Zemunu!
Posle isteka zakonskog roka od tri godine, tokom koga zakupac može bez smetnji da koristi sinagogu kao poslovni prostor, čemu se mi ni na koji način ne protivimo, sagledaćemo sve finansijske mogućnosti da se od nje napravi versko-kulturni centar Zemuna. Jevrejska opština Zemun ima odličnu saradnju sa zakupcima koji vode restoran „Sač“, što se vidi i po mnogobrojnim proslavama naši praznika koje smo održali u sinagogi. Ne sumnjamo da će tako biti sve dok oni budu zainteresovani da obavljaju svoju delatnost.
(Decembar 2020)

Intervju sa Nenadom Fogelom za TV Nova S povodom konačnog rešenja o restituciji
Video na Facebook stranici Nova S

Ranije:
Akcija za povraćaj naše Sinagoge ulazi u drugu fazu. Dosadašnji pokušaji da se sa opštinskim vlastima Zemuna dogovorimo oko načina na koji bi Jevrejska opština Zemun ponovo postala vlasnik Sinagoge nisu dali očekivane rezultate. Kraj septembra 2008. godine bio je poslednji rok kojim je država Srbija dala mogućnost verskim zajednicama da traže povraćaj oduzete imovine. Iskoristili smo tu mogućnost, i pored ostalog, tražili smo da nam se vrati u posed zgrada bivše jevrejske škole, koja ima 900 m2 i dvorište od 19 ari. Sinagoga, koja danas ima oko 300 m2 i nešto oko 6 ari placa, i dalje je u posedu države Srbije. Danas je korisnik našeg hrama opštinsko preduzeće ''Poslovni prostor''. Sinagoga je trenutno restoran domaće kuhinje.  U situaciji kada će država Srbija biti obavezna da nam vrati najmanje tri puta veći prostor, ukoliko se oceni da nije moguć povratak naše imovine, smatramo da ima mnogo razloga da se sa odgovornima dogovorimo da se izvrši odgovarajuća zamena vlasništva. Oni nama našu Sinagogu, mi njima zgradu škole od 900 m/2. Ukoliko postoji politička volja, sigurni smo da ništa neće stajati na putu poštenom i iznad svega moralnom dogovoru. Imajući u vidu, da od kada je država postala vlasnik Sinagoge, u njoj nije bilo nikakvih kulturnih sadržaja, a neformalno su nam to obećavali kada smo je prodali, sada je vreme da ona konačno postane mesto koje će biti versko-kulturni centar Zemuna.