NEMA NA ZALIHAMA!
KNJIGA I CD "JEVREJSKA ZAJEDNICA U ZEMUNU 1739-1945"
(NA RASPOLAGANJU JE SAMO IZDANJE NA ENGLESKOM JEZIKU)

Jevrejska opština Zemun sa ponosom obaveštava sve zainteresovane da je objavila novo dopunjeno izdanje knjige "Jevrejska zajednica u Zemunu 1739 -1945". Srpsko izdanje knjige možete dobiti na poklon ukoliko ste naš donator, odnosno ukoliko uplatite minimalnu donaciju od 700 din. PTT troškove pokrivamo mi. Time ste obezbedili sebi knjigu koja je štampana na 169 strana finog papira, sa 156 fotografija, spiskovima stradalih članova zajednice tokom Holokausta,  spiskovima preživelih i još puno interesantnih činjenica iz duge istorije zemunskih Jevreja. Knjiga sadrži posebno poglavlje koje opisuje jevrejske porodice koje su živele u Zemunu. Knjiga ima tvrd povez sa naslovnom stranom u boji.

Format: A4 (28x20 cm) horizontalan,
Obim:179 strana
Papir: 115 g Kunstdruk sjajan,
Naslovna strana:135 g Kunstdruk sjajan
Povez: Tvrdi, šiveni, ravan, naslovna strana karton 2, 5 mm

Pored knjige, na raspolaganju je i multimedijalni CD na kojem su elektronska izdanja knjige i na srpskom i na engleskom jeziku (pdf format) kao i ekskluzivni dopunski materijal: proširena galerija fotografija velike rezolucije (320 slika) i dokumentarni film o Jasenovcu (15 min). CD možete dobiti na poklon ukoliko ste naš donator, odnosno ukoliko uplatite minimalnu donaciju od 700 din. PTT troškove pokrivamo mi.

Za detalje o našim računima za donacije kliknite ovde

Ova naša izdanja se ne nalaze u slobodnoj prodaji i možete ih poručiti jedino preko nas.
Autor ovih izdanja odrekao se honorara i sav prihod je namenjen za rad Jevrejske opštine Zemun.

Ukoliko vam je potrebno više informacija o knjizi ili su vam potrebna dodatna objašnjenja u vezi donacija kontaktirajte nas:
Tel./Fax: (+381 11) 2195-626 ili elektronskom poštom jozemun@sbb.rs