PRVI I DRUGI DEO IZBORNE FARSE U SAVEZU JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

IZBORNA FARSA U SAVEZU JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

Kako i nalaže važeći Statut Saveza jevrejskih opština Srbije 26. marta tekuće godine održana je redovna, a ujedno i izborna Skupština. Značaj održavanja ove skupštine bio je i taj što su to bili prvi izbori posle donošenja Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Umesto da sve protekne u svečarskoj atmosferi protkanoj zadovoljstvom što nam je naša država Srbija, prva i jedina u Evropi, odvojila značajna sredstva iz svog budžeta u narednih 25 godina Skupština se pretvorila u suštu suprotnost.
Na samom početku rada, pre zvaničnog izbora radnog predsedništva Skupštine, potpredsednik JO Beograd g. Haris Dajč je objavio da oni povlače svoju listu delegata (video), što je istovremeno značilo i da najveća jevrejska opština u Srbiji neće učestvovati u njenom radu. JO Zemun se solidarisala sa tadašnjim rukovodstvom JO Beograd i povukla svoja dva delegata iz rada krnje Skupštine. Zašto Skupštini Saveza nije prisustvovao delegat sa Kosova, nije nam poznato. Opšte rasulo u najvećoj jevrejskoj opštini u Srbiji nije sprečilo ostale opštine da pristupe izborima za novog predsednika Saveza i članove izvršnog odbora i ostalih radnih tela. Uzgred budi rečeno te opštine sve zajedno imaju manje članova od ove tri koje nisu učestvovale u radu. Posle izbora radnog predsedništva, izabrani predsednik Skupštine g. Dimitrije Segedi je apelovao da se Skupština odloži i da se da rok od mesec dana Jevrejskoj opštini Beograd da odredi nove delegate i da predloži kandidate za mesta u organima Saveza. Njegov predlog je vikom i drekom odbijen od strane onih koji su se unazad dve godine spremali i da formalno preuzmu vlast u Savezu. Zašto kažemo „formalno“ možete se ovde informisati.
Skupština Saveza je nominalno imala kvorum da bira predsednika i članove svojih izvršnih organa i ne uvažavajući razloge izostanka tri opštine nastavila je izborni proces bez njihovih delegata. Uredno su podeljeni listići sa imenima kandidata za sve funkcije, osim za funkciju zamenika predsednika Saveza, jer se predloženi kandidat dr Haris Dajč povukao iz izborne procedure. Naravno, ni za ostale funkcije nije bilo kandidata iz redova JO Beograda. Posle više od jednog sata izborna komisija je uspela da prebroji devetnaest glasova prisutnih delegata. Problem je nastao jer su pojedini članovi izborne komisije izrazili sumnju da jedini kandidat za predsednika Saveza nije dobio potreban broj glasova za izbor. U nastojanju da se razreši problem predsednik Skupštine je molio prisutne pravnike da daju svoje tumačenje Statuta Saveza (video) a vezano za izbor predsednika u slučaju da izbornom procesu pristupa samo jedan kandidat. Nekoliko prisutnih pravnika nisu želeli da se jasno odrede, ali su konstatovali da je Statut Saveza (član 33.) u nekim delovima kontradiktoran. Jedini koji je jasno izneo svoj stav je bio Feđa Fišl iz JO Novi Sad koji je tvrdio da predloženi kandidat Robert Sabadoš nije dobio potrebnih 18 glasova (dobio je 15), te da Skupština Saveza ne može da ga proglasi izabranim. Kako i dolikuje trenutnim odnosima u zajednici, problem je rešen dranjem i pritiscima da se Robert Sabadoš ipak proglasi za predsednika. Robert Sabadoš, advokat po zvanju, sve vreme je podsticao svoje pristalice da ućutkaju one koji su smatrali da se postupak za izbor predsednika mora ponoviti na novoj izbornoj Skupštini Saveza. Svakome ko drži do svog integriteta bilo bi ispod časti da na takav način postane prvi među jednakima u jevrejskoj zajednici Srbije, ali ne i Robertu Sabadošu. Predsedništvo Skupštine je na kraju podleglo pritiscima i proglasilo izabrane na ponuđenim listama i među njima potvrdilo izbor Roberta Sabadoša za predsednika Saveza. Ovim je PRVI deo izborne farse završen.
DRUGI deo izborne farse, u režiji advokata Roberta Sabadoša, odigrao se na sednici Izvršnog odbora Saveza održanoj 25. juna 2017. godine. Posle tačno tri meseca od održane Skupštine Saveza Robert Sabadoš je na pomenutoj sednici pročitao nekoliko obaveštenja koja su trebalo da potvrde njegov izbor za predsednika. Iako Statut Saveza tačno propisuje proceduru za izbor članova Izvršnog odbora i zamenika predsednika Saveza, Robert Sabadoš je obznanio da je Privremena uprava Jevrejske opštine Beograd imenovala delegate koji su odlučili da priznaju izborne rezultate na održanoj Skupštini Saveza od 26. marta 2017. godine. U članstvo Izvršnog odbora Saveza imenovana su tri člana iz redova JO Beograd. Kao šlag na torti, ili kao potvrda čuvene rečenice predsednika Jevrejske opštine Novi Sad da „Srbija nije pravna država“, te da ni mi ne moramo da se ponašamo u skladu sa važećim zakonima, što bi u ovom slučaju bio naš Statut, je i imenovanje zamenika predsednika Saveza. Naime, Robert Sabadoš je objavio da će njegov zamenik biti Aleksandar Gaon iz JO Beograda, te da će tu odluku potvrditi prva naredna Skupština Saveza.
Potvrda ovih samovoljnih odluka će biti TREĆA izborna farsa. Biće zanimljivo videti kako će to biti sprovedeno u delo. Naš Statut ne poznaje kooptiranje u članstvo Izvršnog odbora Saveza osoba koje nisu bile na izbornim listama Skupštine (član 23.). Nijedan od kooptiranih članova nije bio na izbornim listama. Jedini način da neko legalno bude izabran je da se održe novi izbori.

Jevrejska opština Zemun je posle donošenja Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika sa pravom očekivala značajne pomake u zakonitom radu svih organa Saveza. Ovim izbornim farsama jasno smo stavili javnosti do znanja da su u prvoj godini dobijanja ogromne finansijske podrške od strane Republike Srbije pojedincima izgleda važniji prioriteti „lične vlasti i vladanja“ nego ispunjavanja svih obavezujućih članova Zakona o otklanjanju posledica Holokausta. To se posebno odnosi na neispunjenu obavezu Saveza sadržanu u članu 24 Zakona koji kaže: Savez je dužan da do 15. januara svake kalendarske godine sačini objedinjen godišnji Program upravljanja prihodima za tekuću kalendarsku godinu, i da ga nakon usvajanja dostavi Odboru. Nije jasno kako će Savez, odnosno novo rukovodstvo ispuniti još jednu obavezu, koja je takođe sadržana u istom članu, a koja glasi: Savez je dužan da o aktivnostima u vezi sa upravljanjem prihodima Saveza i jevrejskih opština do 1. jula i 1. februara svake kalendarske godine sačinjava šestomesečni Izveštaj o upravljanju koji se dostavlja na usvajanje Odboru, kada nije ispunio ni prvu obavezu.

Objavljeno 1.7.2017 .g.

Komentari na obeštećenje Jevrejskoj zajednici na stranicama web sajtova JADOVNO i TABLOID


Februar 2017 - ZAHUKTAVA SE PREDSEDNIČKA KAMPANJA

Robert Sabadoš i autor komentara Nenad Fogel

Protekla godina je za Jevrejsku zajednicu bila prekretnica za njen budući opstanak. Kada se kaže „opstanak“ onda se misli prvenstveno na odluku države Srbije da ne dozvoli da se nacistički program uništenja celog jevrejskog naroda, 72. godine od završetka Drugog svetskog rata i ostvari. Da nije u januaru 2016. godine Srbija donela Zakon o otklanjanju posledica Holokausta, Nedićev izveštaj poslat 1942. nemačkoj komandi u Berlinu da je Srbija Judenfrei (čista od Jevreja), uskoro bi to bila realnost...
...U razmaku od nekih mesec dana održaće se izbori za predsednika Srbije i predsednika Saveza jevrejskih opština Srbije (26 mart). Osim predznaka „Srbija“ sve ostalo je potpuno različito. Dok se o kandidatima za predsednika Srbije javno govori, o budućim kandidatima za predsednika Saveza se samo šapuće. Sve se rešava u uskim krugovima. Krugovima (kružocima) koji mogu direktno da utiču na budući izbor...
Ceo tekt autora Nenada Fogela i Plan upotrebe sredstava SJOS

Natrag na vrh stranice