El Griba sinagoga, Tunis

Nenad i Avram ispred vrata donetih po predanju iz Solomonovog hrama Ulaz u molitveni prostor sinagoge Predvorje sinagoge Predvorje_ sinagoge Slađana ispred sveća paljenica Slađana ispred vitrine sa srebrnim ukrasima Plafon sinagoge Uručenje poklona gabaju sinagoge Avram, gabaj i Nenad Sveta vodica jquery iframe lightboxby VisualLightBox.com v6.1