Izložba o zemunskim vatrogascima na skupu MAHAR u Budvi

01 U očekivanju prvih gostiju 01a Priprema za otvaranje izložbe 01b Priprema za otvaranje izložbe 01c Andrej čuvar knjiga 01d Zorica donosi knjige 01e Dragan i Zorica 01f Jagoda Kon 02 U očekivanju prvih gostiju 03 U očekivanju prvih gostiju 04 Zvanični fotograf izložbe Slađana 05 Domaćini izložbe članovi JO Zemun 06 Neformalno otvaranje izložbe 07 Neformalno otvaranje izložbe 08 Porodica Paljić u obilasku izložbe 08a Nenad Fogel sa porodicom Paljić 09 Dan Oryan, Rachel Levi Drummer i Nenad Fogel 10 H.E. Dan Oryan i Nenad Fogel 11 H.E. Dan Oryan u obilasku izložbe 11a Predstavnik Jevrejske zajednice iz Turske 12 Delagacija Kosova i Ognjen Levi 13 Kragujevac i Subotica u zagrljaju 14 Dragi gosti iz Sarajeva 15 G. Paljić, Ria, Ružica, Ljiljana Popov... gledaju film o Jakovu Čelebiju 16 Ria, Ružica, Ljiljana Popov... gledaju film o Jakovu Čelebiju 17 Ružica iz JO Subotica u obilasku izložbe 18 Gani Demiri i Nenad Fogel sa delegacijom Kosova jquery iframe lightboxby VisualLightBox.com v6.1