Komemoracija stradalim Jevrejima u Zrenjaninu
Foto: Aleksandar BlanuĊĦa

Holokaust_016 Holokaust_019 Holokaust_028 Holokaust_031 Holokaust_034 Holokaust_035 Holokaust_041 Holokaust_047 Holokaust_048 Holokaust_051 Holokaust_056 Holokaust_060 Holokaust_062 Holokaust_065 Holokaust_066 Holokaust_072 Holokaust_079 Holokaust_089 Holokaust_092 Holokaust_098 Holokaust_112 Holokaust_117 Holokaust_126 Holokaust_128 Holokaust_130 Holokaust_133 Holokaust_135 Holokaust_137 Holokaust_139 Holokaust_141 Holokaust_142 Holokaust_144 Holokaust_150 Holokaust_153 Holokaust_158 Holokaust_161 Holokaust_163 Holokaust_165 jquery iframe lightboxby VisualLightBox.com v6.1