MAHAR Konferencija, Budva 2022- Otvaranje
(foto: A. Doeve, N. Fogel, J. Rakita, ZJCG)

Program Mahara Ljiljana Vuković alfa i omega Mahara Intoniranje himni Ambasador Izraela Nina Ofner Bokan M. Bagdarasova, EJC Predsednica skupštine CG Danijela Đurović(2) Predsednica skupštine CG Danijela Đurović Nenad Fogel na otvaranju Mahar konferencije Zvanice konferencije
Fogel na otvaranju konferencije Fogel na otvaranju konferencije Kolaž fotografija sa FB JZCG Naši članovi na otvaranju
Erna Kovačević među učesnicima otvaranja Mahar konferencije Otvaranje Mahara 2022 Moše Prelević rabin JZCG jquery iframe lightboxby VisualLightBox.com v6.1