MAHAR Konferencija, Budva 2022- Obilasci
(foto: A. Doeve, N. Fogel, J. Rakita)

Budva sa visine Stari grad Kontra Kvartet u Starom gradu Budva sa prozora hotela Budva sa prozora hotela Budva noću Na farmi Carevića Ciklame Kod crkve Svetog Ilije, Zagora Pogled sa Zagore Nenad na Zagori Suton Maxine i Nenad na ručku
Naša grupa pred odlazak jquery iframe lightboxby VisualLightBox.com v6.1