Proslava Hanuke u našoj opštini

Predsednik JOZ otvara proslavu Nenad Fogel o prazniku Zvanice proslave Zvanice proslave Zvanice proslave Zvanice proslave Zvanice proslave Zvanice proslave N. Fogel pali šamaš svećicu Prvu svećicu pali predsenik GO Zemun g. Kovačević Gđa M. Inđić, GO Zemun, druga svećica Gđa M. Inđić, GO Zemun, druga svećica D. Medić, treća svećica P. Kon, četvrta svećica I. Ginzberg peta svećica Hanukija u našem prozoru Deca primaju poklone Deca primaju poklone Deca primaju poklone Deca primaju poklone Deca primaju poklone Deca primaju poklone Prigodne pesme uvaženih vokalista Prigodne pesme uvaženih vokalista Poklon GO Zemun Uručivanje Zahvalnice g. Kovačeviću, GO Zemun Uručivanje Priznanja gđi. Inđić, GO Zemun Uručivanje Priznanja gđi. Inđić, GO Zemun Sa predstavnikom Katoličke crkve Epidemiolog sa engleskim pacijentom Uručivanje našeg izdanja "Dve zemunske sinagoge" jquery iframe lightboxby VisualLightBox.com v6.1