Ministar Milan Radulović odlikovan Ordenom svetog Save Prvog stepena
(preneto iz lista "Danas")
Saradnja na dobrobit crkve i naroda

Beograd - Patrijarh srpski Pavle uručio je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu najviše odlikovanje SPC - Orden svetog Save Prvog stepena - Milanu Raduloviću, ministru vera u Vladi Srbije. U prisustvu članova Svetog arhijerejskog sabora SPC, čije je jesenje zasedanje u toku, patrijarh se zahvalio ministru Raduloviću za "sve što je on na mestu na kojem se nalazi učinio za dobro Crkve i naroda".
U kraćem neformalnom razgovoru s novinarima poglavar SPC je ukazao na potrebu da "u teškim vremenima na državnim položajima imamo ljude poput ministra vera i premijera Srbije". Sveti arhijerejski sinod, na čijem je patrijarh čelu, dodelio je odlikovanje aktuelnom ministru vera za, kako se navodi u Gramati, "delatnu ljubav prema Svetoj majci Crkvi i istrajno svedočenje Hrista Vaskrslog".


Priznanje "za delatnu ljubav prema
Svetoj majci Crkvi": Dodela ordena
ministru Milanu Raduloviću
Zahvaljujući se na odlikovanju, ministar Radulović je naglasio da ga on "doživljava kao priznanje Vladi Srbije koja je u protekle dve i po godine nastojala da s majkom Crkvom uspostavi normalne, ljudske, otvorene, poštene, iskrene i za ceo naš rod korisne odnose, ali i kao znak da majka Crkva želi da s državom i državnim vlastima sarađuje na dobrobit naroda".
- Ono čemu nas je naučila majka Crkva kroz vekove, nama je putokaz u rešavanju naših problema. Znamo da ne možemo ništa uraditi na Kosovu i Metohiji, ako ne budemo branili pravdu Božju. Ako u našim umovima i dušama ne bude živo osećanje da svaki čovek zaslužuje poštovanje i pravdu i da svi narodi zaslužuju mir, nećemo biti u stanju da ponudimo pravo rešnje ni našem naordu, ni našim državljanima albanske nacionalnosti na KIM. Na tim vrednostima Vlada Srbije pokušava da gradi politiku i sarađuje sa majkom Crkvom - poručio je ministar Radulović.
On se u ime Vlade zahvalio arhijerejima, posebno poglavaru SPC, "za sve što su učinili da politička svest u Srbiji bude prožeta hrišćanskim vrednostima i da se u rešavanju političkih problema i uređenju društva ravnamo prema istinama koje je čovečanstvu doneo Sin Božji".

J. T.