Nova postavka Memorijalnog muzeja Jasenovac (nastavak)

Između redova drugih kritika može se videti da su uklonjeni ustaški simboli, da su istaknute žrtve Jevreja u tom logoru, a da su minimizirane žrtve Srba, Roma i drugih nacionalnosti.
Zaista je zastrašujuće da se danas, posle više od 60 godina od likvidacije logora Jasenovac i posle niza publikacija i izjava malobrojno preživelih logoraša, Jasenovac naziva radni logor. Taj naziv su mu dale ustaše, po ugledu na koncentracione logore u Nemačkoj. Razlika je sada samo u tome što se u Nemačkoj ti takozvani radni logori odavno nazivaju pravim imenom: logori smrti. Po svojoj bestijalnosti, mučenju, klanju i ubijanju pomoću malja u potiljak, ustaše su prevazišle svoje nemačke fašističke gospodare.
Za tvrdnju da je Jasenovac bio logor smrti dovoljna je činjenica da se iz njega spasao veoma mali broj zatočenika. Jedan broj su partizani zamenili za zarobljene vojnike Vermahta (nemačke vojske), nekolicina je uspela da pobegne i 107 se spaslo prilikom proboja logoraša 22. aprila 1945. godine.

Evo kako taj događaj opisuje jedini preživeli od preko 500 Jevreja iz Zemuna koji su 1942. godine oterani u Jasenovac.
''Avioni već nadleću logor. Ustaše su užurbano iskopavali i palili mrtve da bi prikrili svoje zločine. U logor je iz Stare Gradiške dovedeno poslednjih oko 2000 žena i dece. Ustaše su ih nabili u logorske barake a onda su podmetnuli eksploziv i te ljude zajedno sa barakama digli u vazduh.
Videli smo šta nas čeka, iako nismo verovali da ćemo preživeti proboj, rešili smo se da je bolje poginuti od metka...
Potrčali smo prema kapiji, ustaše su pucale sa svih strana, trčao sam kao preko tepiha koji se stvorio od mrtvih logoraša...'' (iz izjave Ervina Rozenberga u Jad Vašemu, Jerusalim)

O grozotama i svakodnevnom ubijanju od samog nastanka logora Jasenovac ima mnogo pisanih dokumenata i zato ovom prilikom to nećemo ponavljati. No, sadašnja postavka o Jasenovcu više sakriva, nego što otkriva činjenice. Tako se uopšte ne može videti da je fašistička tvorevina Nezavisna država Hrvatska otvorila ovaj logor da bi brutalno likvidirala Jevreje, Srbe, Rome i druge. To je bio čist zločin genocida uklopljen u fašističku rasnu ideologiju.

Nije ni za današnju Hrvatsku korisno da se izbegava suočavanje sa neslavnom prošlošću.

Danilo Fogel
(Cela porodica autora ovog priloga je stradala u Jasenovcu i Staroj Gradiški)