OSNOVNI PODACI O IZLOŽBI
"SINAGOGA KAO UMETNIČKO NASLEĐE"

Naziv- "Sinagoga kao umetničko nasleđe" – povodom proslave 80 godina postojanja beogradske sinagoge (sinagogu je 1926. godine izgradila zajednica aškenaskih Jevreja)
Izlagači su akademski slikar Mirjana Lehner-Dragić i slobodan umetnik Marko Dragić, a otvara izložbu i piše katalog istoričar umetnosti Barbara Panić
Tema slika- sinagoge SCG koje su postojale i koje još uvek postoje sa portretima rabina (kombinovana tehnika) i fotografije (kompjuterski obrađene) obrednih predmeta i jevrejskih simbola.

O AUTORIMA

Mirjana Lehner - Rođena 28.7.1936. godine u Beogradu. Akademiju primenjenih umetnosti,  grafički odsek, završila je u Beogradu 1963. godine u klasi profesora Mihajla Petrova. Član ULUPUDS-a od 1970. godine. Ima status slobodnog umetnika od 1965. Po završetku studija bavi se  ilustrovanjem, opremom knjiga, likovno-pedagoškim  radom i slikanjem. Sarađivala je sa izdavačkim i novinskim kućama kao što su: Narodna knjiga, Prosveta, Tanjug, Zavod za udžbenika i nastavna sredstva. Bila je niz godina spoljni saradnik Arheološkog muzeja Srbije, Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika Novog Sada, Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika Jugoslavije, Muzeja grada Beograda, Vojvođanskog muzeja, u Sremskoj Mitrovici, odeljenja za arheologiju filozofskog fakulteta u Beogradu. Imala veliki broj samostalnih i zajedničkih izložbi.

Marko Dragić -   Rođen u Beogradu 1975, srednju školu završio u Izraelu, studira FON. Od 1995. se bavi hazanutom i jevrejskom duhovnom muzikom, kao prateći vokal sarađivao sa grupom "Šira utfila". Bavi se od 1997. kompjuterskom grafikom i fotografijom. Dizajnirao  jevrejski katalog - kalendar  za izložbu Mirjane Lehner–Dragić za koju je  Mirjana dobila godišnju nagradu ULUPUDS-a.
Izložbe: Dani jevrejske kulture u Beogradu 2003. ; Esperansa 2004. Beograd. ; No Name 2- festival grafičkih komunikacija Čačak  2005.; 8. međunarodni bijenale umetnosti  minijature -Gornji Milanovac 2005.