MOJ GOST U JERUSALEMU
(nastavak teksta)

“Ja sam potpuno zbunjen sa onim što sam video. Ništa ne razumem. Vidio sam svašta. Većina ljudi su gologlavi, neki imaju na glavi kipot, neki velike crne šešire a neke sam vidio čak sa krznenom šubarom u sred leta. Većina u evropskoj odeći ali neki u nekim crnim kaftanima sa belim čarapama, a drugi u nekim svetlim kaftanima sa crnim čarapama. Neki sa dugim bradama i pejot a neki bez brada. Jesu li to sve Jevreji?”

“Naravno da su to sve Jevreji. Ali moram ti odmah reći da je ovde običaj da svako sam sebi  stvori svoj oblik jevrejstva. Ja znam dobre Jevreje koji idu gologlavi a znam i takve koji pokrivaju glavu samo kod jela. Drugi  pokrivaju glavu samo kada uđu u sinagogu. Ne samo to. Ono što pokriva glavu  i način oblačenja služi uglavnom kao neka vrsta legitimacije. Ako je kipa pletena, onda znaš kuda on spada za razliku od onih koji imaju na glavi crnu-somot kipa. Crni kaftan i bele čarape ne spadaju u istu grupu sa onim sa crnim čarapama.”

“Oj dosta! Ti mene još više zbunjuješ.”

“Čekaj to još nije sve. Na primer običaji oko kašruta. Neki čuvaju kašrut samo kod kuće ali vani jedu sve. Ima i takvih kojima običan kašrut nije dovoljan nego traže kašrut +, pa čak i ++."

“Čime ćeš me još zbunjivati?”

"Evo na primer šabat. Mnogi dobri Jevreji smatraju da je šabat dan odmora, dan sporta, dan izleta sa porodicom. A drugi smatraju da je na šabat zabranjena svaka delatnost, pa čak i sport. Zabranjena je upotreba struje. Ali tu su pronašli jedan tehnički trik i ipak se služe strujom.”

“Sada ja zbilja ne znam kako da se oblačim, šta da jedem i da li da pokrivam glavu. A šta je sa pejot? Zašto ih uopšte neki imaju?”

“To je lako objasniti. U trećoj knjizi Biblije piše jasno da je zabranjeno da nož i makaze dodirnu lice.”

“Ako je to tako zašto većina Jevreja idu bez brada i pejot? "Tko im je dao pravo da se ne drže toga što jasno piše u Bibliji?”

“Na to mi je taško odgovoriti. Već sam ti rekao da ovde svako stvara  sebi svoj oblik jevrejstva.”
”To znači da i ja mogu za sebe odlučiti da li da idem gologlav ili da čuvam  propise kašruta.”

“Ti maš pravo. Nema nikakve principijelne razlike između odluka o pejot ili kašruta. Ti možeš odlučiti šta hoćeš pa da ipak budeš dobar Jevrejin. A sada slušaj još ovo. Potpuno je nevažno kako se oblačiš, kakve čarape nosiš, crni šešir ili mala kipa ili sta jedeš. Nije važno šta radiš na šabat. Važno je da budeš ispravan čovek, da ne varaš. Ne kradeš. Ne ubijaš. Da čuvaš zakone zemlje i da budeš spreman da pomogneš bližnjem u nuždi. Ukratko da živiš prema učenju Rav Hilela koji kaže: Ne čini drugome ono što ne želiš da se tebi čini. To je ispravan put života. To je ispravna forma vere. Sve ostalo su samo arhaični lepi običaji, koje možeš da čuvaš ako hoćeš. Čuvaj gornje principe i bićeš dobar Jevrejin.

Alexander Sharon, Jerusalem
E-mail: asharon9116@bezeqint.net