IZBOR RABINA

Thu, 27 Sep 2007 18:27:17 +0200
From: davidwal@walla.com
To: jozemun@eunet.yu

Odazivajući se pozivu koji ste uputili čitateljima vašeg sajta, da iznesu svoje mišljenje o ulozi rabinera u poslijeratnoj Evropi (Srbiji), slobodan sam da iznesem nekoliko zapažanja.

Dugo sam se dvoumio da li da vam pišem. Naime ja sam se sa porodicom iselio u Izrael (1948),  sa prostora bivše Jugoslavije. Zbog toga, sve što vas pogađa i mene dotiče. Vaši problemi su moja noćna mora. Nažalost, ja mogu samo da vam pomognem savjetima i životnim iskustvom.

Sredina iz koje sam došao, kao uostalom i sve židovske zajednice u Jugoslaviji, imala je organiziran vjerski život. Stradanja, o kojima piše g. Fogel, dovelo je do toga da nam je poslije rata vjerski život potpuno zamro. Nije to bila zabrana komunističkih vlasti kako to mnogi danas žele da predstave. Jednostavno, sumanuti plan nacista o istrebljenju Židova dao je prve rezultate. Zajednice koje su prije Drugog svjetskog rata imale i brojnost i finansijske mogućnosti našle su se pred surovom realnošću: nema ni Židova ni sredstava za plaćanje usluga rabinera. Alija 1948. smanjila je ionako male zajednice u Jugoslaviji. Naša braća koja su nastavila da žive na vjekovnim ognjištima ostala su u još većim problemima. Kako onda danas tumačiti da zajednica koja danas skoro da i nema vernika ima ortodoksnog rabinera? Neko će reći da je to posledica školovanja vašeg rabinera u ortodoksnoj ješivi (vjerskoj školi), u kojoj je primio židovsku veru, ali ja kažem da danas Isak Asiel ima velikih šansi da svoje učenje prakticira u Izraelu. Van Izraela ima malo zajednica koje su na takav način okrenuti vjeri. Naprotiv, mnoge židovske zajednice u Evropi i Americi angažovale su rabinere liberalnih shvaćanja.  Danas i u Izraelu ima mnogo sinagoga u kojima se vodi računa o različitim potrebama pućanstva. Masovna doseljavanja ''Rusa'' u Izrael posle pada berlinskog zida, donjela su neizbežne promjene. Do tada je bilo neshvatljivo da ste mogli u Izraelu da kupite svinjsko meso. Danas u svakom malo većem gradu imate takve prodavaone, koje naravno drže Rusi. Postavljaju se zahtjevi da se dozvoli podizanje farmi svinja i slično. Zašto sve ovo govorim, samo iz jednog jedinog razloga. Utjerivanje u vjeru na silu neće dati ničega dobroga. Umesto da se vaša zajednica posvjeti svjestranom podučavanju, kako djece tako i njihovih roditelja, o bogatom historijskom nasleđu Židova, njihovoj kulturi i vjeri, vi ste danas suočeni sa učenjem koje nitko u vašoj zajednici osim rabinera ne prakticira.

Puno pozdrava od Davida Walenberga