Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

V-07-13

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Moric J. Hercl

Moritz J. Herzl

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva čiste duše i pošten čovek otišao je nevin činio je dobročinstva, bogobojažljiv svih svojih dana, pravednik je živeo u svojoj veri, poštovani Moše, sin Jakova Hakoena, umro 23. Kisleva 5653.

Neka njegova duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

Ovde počiva
Moric J. Hercl
rođen 26. ...1825.
umro 12. ...1892.

(Prevedeno sa nemačkog)

Here lies a honest man and untainted soul, who left us in his innocence he did good deeds was God-fearing all his worldly days, a righteous man he lived by his faith the hon. Moses, son of Jakov Hakoen, died 23. Kislev 5653.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Moritz J. Herzl
born 26. … 1825.
died 12. … 1892.

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family

-

-