Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Vitner

IV-02-11

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Nina Kon

Nina Kohn

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva Neti – Nina Kohen kćerka Avrama Leona umrla 26. Teveta 5697. (9. januara 1937.)
Neka njena duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Here lies Nety – Nina Kohen daughter of Abraham Leon, died 26. Tevet 5697.
May her soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

ovdje počiva naša mila
dobra i nikad neprežaljena mati
Nina Kon
rodj. Leon
1853. – 1937.
ožalošćena deca i rodbina

(prevedeno s srpskog)

here rests our darling
worthy and cherished mother
Nina Kohn
nee Leon
1853. – 1937.
mourned by her children and relatives

(Translated into English from Serbian)

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-