Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Hungler i Noker, Zemun

IV-01-20

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Katarina i Herman Zonenberg

Katharina and Herman  Sonnenberg

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovan Cvi Jehuda, sin Avrama blagajnik (Gabaj) priloga za našu zajednicu, blagosloven u sećanju.
Hitar i vredan upravljao njegovom dušom njegov posao i predsednikovanje, video blagoslov od svog posla, njegova sudbina je bila slična, umro 7. Ava 5678.
Ovde počiva Katarina Zonenberg, blagoslovena u sećanju.
Neka njihove duše budu besmrtne

(prevedeno s hebrejskog)

Here lies the hon. Cvi Juda, son of Abraham Gabai of our community, blessed in memory.
Quick and industrious his work and presidency led his soul, he saw grace in the work he did his fate was thus, died 7. Av 5678.
Here lies Katharina Sonnenberg, blessed in memory
May their souls be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

Ovdje počivaju
Herman
Zonenberg
trgovac
umro 15./VII. 1918.
u 55. god. svoga radinoga
života
supruga
Katarina
Zonenberg
umrla 18./II 1937. u svojoj 74 god.
neprežaljen i nikada
nezaboravljen od svojih
neka ti je vječna uspomena!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies
Herman
Sonnenberg
trader
died on 15./VII. 1918.
in 55th year of his active
life
wife
Katharina
Sonnenberg
died on 18./II 1937. in the 74th year of her life
Forever mourned and never
to be forgotten by your closest
May your memory live on!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-