Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Wilhelm, Zemun

IV-01-19

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Dženi Hercl

Jenny Herzl

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva žena gospođa Jentel, kćerka Šimona, umrla 24. Tamuza 5680.
Neka njena duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

ovde počiva gospođa
Dženi Hercl
rodj. Lederer
rodjena 4. avgusta 1872.
umrla 10. jula 1920.
skromnost bijaše joj vodilja
a neograničena ljubav prema mužu
i deci sadržaj života

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a lady mistress Jentel daughter of Shimon, died 24. Tamuz 5680.
May her soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

here lies mistress
Jenny Herzl
nee Lederer
born 4. August 1872.
died 10. July 1920.
modesty was her guide
and the boundless love for her husband
and children was her life’s content

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-