Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Weigner

IV-01-06

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Moric Rajs

Moritz Reiss

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde je sahranjen poštovani dragi Moše Šmuel, sin Jakova Rajsa, blagosloven u sećanju

(prevedeno s hebrejskog)

Moric Rajs

Čovek čiste duše i pošten otišao je nevin i dobročinitelj, bogobojažljiv celog života, umro u dubokoj starosti 26. Adara I 5694. (13. mart 1934.).
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Here lies buried the hon. dear Moses Samuel son of Jakob Reiss, blessed in memory

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)(Translated into English from Serbian)

Moritz Reiss

A honest man and untainted soul he departed in all innocence and a benefactor, God-fearing his whole life he died in his advanced years of life 26. Adar I 5694.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-