Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Weigner

III-07-13

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Ignjat Pisker

Ignatz Piszker

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovani Icak, sin Josefa, blagosloven u sećanju, umro 24. Tamuza 5694. (7. juli 1934.)
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ignjat Pisker
1854. – 1934.
spomenik podižu
ožalošćeni sinovi

(Epitaf ispisan na srpskom)

Here lies hon. Jichak son of Josef, of blessed memory, died 24. Tamuz 5694.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Ignatz Piszker
1854. – 1934.
this memorial is raised
by his grieving sons

(Translated into English from Serbian)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-