Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Weigner

III-07-03

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

 Azriel Leon Haim

 Asriel Leon Haim

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva čovek pravednik pošten i veran skroman, bogobojažljiv, čiste duše i učen drag i poštovan Azriel Jehuda Hajm, blagosloven u sećanju, otišao sa dobrim imenom u svet u kome je sve dobro (Raj), umro u 74. godini, 23. Ijara 5694. (8. maj 1934.)
Neka njegova duša bude besmrtna sa pravednicima njegovog naroda

(prevedeno s hebrejskog)

Азриел Леон Хаим

(Epitaph is translated from Serbian language into English/Cyrillic alphabet)

Donja ploča:

Azriel Leon Haim

Here lies an honest and devoted righteous man, modest, God-fearing, of untainted soul and learned and dear and honored Asriel Juda Chaim, blessed in memory, who took his good name to the world of bliss (heaven), died in his 74th year of life, 23. Iyyar 5694.
May his soul be immortal together with the righteous of his people

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Asriel Leon Haim

(Epitaph is translated from Serbian language into English/Cyrillic alphabet)

Lower slab:

Asriel Leon Haim

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-