Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Br. Paušak

III-03-01

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Bernardo Kronštajn

Bernardo Kronstein

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva Dov sin Josefa, blagosloven u sećanju, umro 26 Ava 5679.
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Bernardo
Kronštajn
svratištar
preminuo 22. VIII 1919.
u 56. god života
počivaj u miru!

(prevedeno s srpskog)

Here lies Dov son of Josef, of blessed memory, died 26. Av 5679.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Bernardo
Kronstein
hotelkeeper
died on 22.VIII 1919.
in the 56 th year of his life
rest in peace!

(Translated into English from Serbian)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-