Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

III-01-01

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Feliks Kon

Felix Kohn

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva Rafael sin Hajma Hakoena umro 9. Sivana 5673.
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Feliks Kon
umro 14. rujna 1913.
u 23. godini života
počivaj u miru
oplakali ga ožalošćeni
roditelji, brat i sestre 

(Epitaf ispisan na srpskom)

Here lies Rafael son of Chaim Hakoen, died 9. Sivan 5673.
May his soul be bound up in the bond of

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Felix Kohn
died on June 14th  1913.
in the 23rd year of his life
may you rest in peace
lamented by his
parents, brothers and sisters

(Translated into English from Serbian)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-