Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

II-09-01

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Greta Hercl

Grete Herzl

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva devojčica Kajla Hercl kćerka poštovanog Jakova Hakoena umrla 20. Sivana 5672.

Neka njena duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

Naše nezaboravno slatko
dete
Greta Hercl
umrla u 3-ćoj godini svog života
5. juna 1912.

Počivaj mirno!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a girl Kylie Herzl daughter of hon. Jakob Hakoen, died 20. Sivan 5672.

May her soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Our memorable sweet
child
Grete Herzl
died in the 3rd year of her life
5. June 1912.

Rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-