Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

II-08-06

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Jakob Šrajber

Jacob Schreiber

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovani drug Jakov sin Berla, umro 4. Ševata 5672.

(Prevedeno sa hebrejskog)

Ovde počiva gospodin
Jakob Šrajber
umro 23. januara
1912.
 u njegovoj 62. godini života

Mir njegovom pepelu!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies an honored friend Jakob son of Berla, died 4. Sh’vat 5672.

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies master
Jacob Schreiber
died on 23 rd January
1912.
in the 62nd year of his life

May his ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-