Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Goldberger, Semlin

II-08-02

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Aladar Hercl

Aladar Herzl

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva čiste duše i pošten čovek, poštovani Avram Hercl, umro 27. Teveta 5672.

Neka njegova duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

ovde počiva
Aladar Hercl
umro 17. januara 1912.
u 39. godini života
duboko ožaljen od njegove
supruge i 5-oro dece

Počivaj mirno!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a honest man and untainted soul, hon. Abraham Herzl, died 27. Tevet 5672.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Aladar Herzl
died 17. January 1912.
in the 39th year of his life
deeply mourned by his
wife and 5 children

Rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-