Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

II-06-06

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Jakob Hupert

Jakob Huppert

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva čiste duše i pošten starac prijatelj poštovani Kalman Zelig sin Šimona Eliezera, blagosloven u sećanju umro 12. Tamuza 5669. (1. juli 1909.)

Neka njegova duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

Ovde počiva
Jakob Hupert
umro 1. jula 5669.
u 56. godini života
Mir tvom pepelu!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a honest old man and untainted soul, friend the hon. Kalman Selig son of Simon Eliezer, blessed in memory, died 12. Tamuz 5669.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Jakob Huppert
died 1. July 5669.
in the 56th year of his life

May your ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-