Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

II-04-06

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

 Roza Adler

 Rosi Adler

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva važna i skromna žena uglednog roda gospođa Rahel žena prijatelja rabina Jakova Adlera, kćerka poštovanog rabina Rafaela Majzlisaiz Sigetvara, umrla 6. Teveta 5665. I ime njene majke Herl.

Neka njena duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

Roza Adler
umrla 14. decembra 1904.
Baron Vilmoš Baja

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a noteworthy and modest lady of reputable decent mistress Rachel wife to friend rabbi Jakob Adler daughter of the hon. rabbi Rafael Mejzlizais Szigetvar died 6. Tevet 5665. And the name of her mother Herl.

May her soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Rosi Adler
died 14. December 1904.
Baron Willmos Baya

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-