Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

II-03-06

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Sali Demajo

Sali Demajo

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovana i skromna žena veoma draga mužu i kćerki Sara, rođena Aškenazi, umrla 6. Ševeta 5664.

Neka njena duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Sali Demajo
umrla 23. januara 1904.
6. ševat 5664.

(prevedeno s nemačkog)

Here lies an honoured and modest lady dear to her husband and daughter Sarah, nee Ashkenazi, died 6. Sh'vat 5664.

May her soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Sali Demajo
died 23. January 1904.
6. Shevat 5664.

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-