Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

II-03-05

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Albreht Landau

Albrecht Landau

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovani Avram Landoi blagosloven u sećanju, umro 25. Tamuza 5663. (20. Jula 1903.).

Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Here lies the hon. Abraham Landau blessed in memory, died 25. Tamuz 5663.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-