Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

II-02-02

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Samuel Bril

Samuel Brull

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovani Šmuel Bril, koji je umro 28. Adara I 5661.

Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Samuel Bril
umro u 36. godini svog života
19. marta 1901.

Mir njegovom pepelu!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies hon. Samuel Brull, who died 28. Adar I 5661.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Samuel Brull
died in the 36th year of his life
19. March 1901.

May his ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-