Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

I-03-26

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Herman Majer

Herman Mayer

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovani Cvi sin poštovanog Benjamina Zeeva Majera, koji je umro 19. Tišria 5644.

Neka njegova  duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

Ovde počiva
Herman Majer 
umro 20. oktobra
1883.

Mir njegovom pepelu!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies hon. Cvi, son of hon. Benjamina Zeev Mayer, who died on 19. Tishrei 5644.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Herman Mayer
died 20. October
1883.

May his ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-