Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

M. Osvald, Semlin

I-03-21

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Rozalija Klajn

Rosalie Klein

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva skromna žena gospođa Rebeka Klajn iz Sente koja je umrla 23. Tamuza 5646.

Neka njena  duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

Ovde počiva
Rozalija Klajn
umrla u 68. godini
njenog bogougodnog života
26. jula 1886.
bolno ožaljena od
njene zahvalne dece

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a modest lady mistress Rebecca Klein from Szenta, who died on 23. Tamuz 5646.

May her soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Rosalie Klein
who died in the 68th year
of her God blessed life
on 26. July 1886.
deeply mourned
by her grateful children

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-