Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Carl Kohn, Budapest

I-02-43

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Moric Majer

Moritz Mayer

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva važan i poštovan čovek koji je celog života išao pravim i poštenim putem, to je taj poštovani Moše Majer, sin poštovanog Arona i majke Rikel, umro 3. Teveta 5664.

Neka je njegova duša besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Moric A. Majer
umro 1. januara 1884.
u svojoj 43-ćoj godini života    
duboko ožaljen od njegove supruge
5-oro maloletne December majke i braće i sestara

Mir njegovom pepelu!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a notable and respected man who followed the true and hon. path this is he the hon. Moses Mayer, son of Aaron and mother Rikel, died 3. Tevet 5664.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Moritz A. Mayer
died 1. January 1884.
in the 43rd year of his life
deeply mourned by his wife
5 adolescent children mother and brothers and sisters

May his ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-