Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

B. Letti

I-02-33

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Izrael Hercl

Israel Herzl

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva nedužan i pošten čovek otišao neizveštačen (čiste duše) u službi pravde poštovani Izrael, sin Morena Išaj Hercel HaKoena, koji umro u njegovim starim danima, umro 17. Tišria  5646. (26. septembra 1885.)

Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Here lies an innocent and honest man who departed pure of soul serving justice the hon. Israel son of Moreno Yisahai Herzl HaKoen who died in his advanced years, died 17. Tishrei 5646.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

duboko ožaljen od njegove
dece
Ovde počiva
Izrael Hercl
umro 26. septembra 1885.
u 70. godini života

Mir njegovom pepelu!

(prevedeno s nemačkog)

deeply mourned by his
children
Here lies
Israel Herzl
died 26. September 1885.
in the 70th year of his life

May his ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-