Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

I-02-32

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Emanuel Polak

Emanuel Pollak

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva drag čovek poštovani Menahem Mendel Polak umro u 51. godini umro 18. Hešvana 5656. 

Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Emanuel Polak
umro
5. decembra 1885.
u 51. godini života
ožaljen od njegove
udovice i siročadi

Mir njegovom pepelu!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a dear man hon. Menachem Mendel Pollak, died in the 51th year of his life, died 18. Cheshvan 5656.

May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Emanuel Pollak
died
5. December 1885.
in the 51st year of his life
deeply mourned by his
widow and orphans

May his ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-