Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

M.Goldberger, Semlin

I-02-25

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Moric Veksler

Moritz Weschsler

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovani Moše Veksler, sin poštovanog Joela, koji je umro 19. Teveta 5650.
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva gospodin
Moric Veksler
umro 10. januara
1890.
u 45. godini svoga
bogougodnog života
duboko ožaljen od njegove supruge
i dece

(prevedeno s nemačkog)

Here lies hon. Moses Wechsler, son of hon. Joel, who died 19. Tevet 5650.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies Master
Moritz Weschsler
died 10. January
1890.
in the 45th year of his
God blessed life
deeply mourned by his wife
and children

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-