Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

I-02-15

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Filip Singer

Filipp Singer

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva poštovani Pinhas Leib sin poštovanog Jakova Zingera umro 23. Adara I 5654.
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Filip Singer
umro u 50. godini života
1.marta 1894.
duboko ožaljen od njegove
braće i sestara

(prevedeno s nemačkog)

Here lies hon. Pinchas Leib son of hon. Jakob Singer, died 23. Adar I 5654.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Filipp Singer
died in the 50th year of his life
1. March 1894.
deeply mourned by his
brothers and sisters

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-