Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

I-01-28

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Moric Dojč

Moritz Deutsch

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva bogobojažljiv čovek  čiste duše, i pošten Meir Dojč, umro 27. Tišria 5662.
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva gospodin 
Moric Dojč
umro 10. oktobra 1901.
u starosti od 88. godina
duboko ožaljen od svoje
dece unuka i praunuka
Mir njegovom pepelu!  

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a God-fearing man and untainted soul and integrity Meir Deutsch, died 27. Tishrei 5662.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies master
Moritz Deutsch
died 10. October 1901.
at the old age of 88. years
deeply mourned by his
children, grandchildren and great grandchildren
May his ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-