Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

I-01-19

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Samuel Švicer

Samuel Schwitzer

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva
star čovek čiste duše
Šmaja Švicer
umro 13. Adara I 5671.
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Samuel Švicer
umro 11. marta 1911.
star 86. godina
Mir njegovom pepelu!  

(prevedeno s nemačkog)

Here lies
an old man and untainted soul Shmaia Schwitzer
died 13. Adar I 5671.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Samuel Schwitzer
died 11. March 1911.
86. years old
May his ashes rest in peace!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-